Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

11.09.2020 - 12:51 aktualizacja 16.09.2020 - 13:14
Redakcja: MJ
Tagi: rekrutacja

Uniwersytet Śląski w Katowicach w roku akademickim 2020/2021 organizuje studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych: prawników, przedsiębiorców, menedżerów.

Wśród bogatej oferty studiów podyplomowych znajdują się studia kwalifikacyjne, m.in.:

 • optometria,
 • logopedia i medialna emisja głosu (specjalność: logopedia i neurologopedia),
 • nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

a także studia doskonalące, m.in.:

 • zarządzanie i umiejętności menedżerskie z elementami coachingu,
 • ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji,
 • zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne,
 • prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych,
 • lider-kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego,
 • administracja i zarządzanie,
 • psychologia zachowań społecznych,
 • wiedza o regionie.

Program studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dostosowany jest do aktualnych wymogów rynku pracy i oferuje najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną w wielu dziedzinach. Każdy program to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Kadrę wykładowców i trenerów tworzą doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego oraz współpracujący z uczelnią eksperci i specjaliści z danej dziedziny, wieloletni praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń  z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form nauczania, odbywają się najczęściej w weekendy w formie dwu, trzydniowych zjazdów, raz na dwa tygodnie.

Studia podyplomowe na UŚ to dobry wybór dla osób, które chcą pogłębić specjalistyczną wiedzę, zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. To oferta wspierająca ciągły rozwój osobisty, poszerzanie wiedzy, czy zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności na rynku pracy. Przygotowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach propozycja stara się odpowiadać na współczesne zapotrzebowania rynku pracy, bierze pod uwagę opinie oraz sugestie słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych, jak również otwiera się na współpracę z lokalnym środowiskiem gospodarczym oraz instytucjami samorządowymi.

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest online w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz stacjonarnie na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia. Informacje o terminach składania dokumentów znajdują się w zakładkach poszczególnych kierunków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.studiapodyplomowe.us.edu.pl.

return to top