Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Michael C. Mackey

Data promocji:

Data uchwały Senatu UŚ: uchwała nr 455/2019 z 29 października 2019 roku. 

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (obecnie: Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ).

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Szarek, prof. dr hab. Aleksander Weron, prof. Michael C. Reed.

Michael C. Mackey – jednen z najwybitniejszych na świecie specjalistów z zakresu biologii matematycznej, wykorzystujący matematykę do modelowania procesów biologicznych i fizycznych, autor licznych artykułów naukowych i książek, doktorowi honoris causa l’Université Claude Bernard Lyon 1. Laureat prestiżowej nagrody rządu kanadyjskiego – Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal. Od 2013 roku edytor w czasopiśmie „Annales Mathematicae Silesianae”. Wielki Przyjaciel Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego.

return to top