Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor Rainer WASER

Data urodzenia: 16.09.1955

Data promocji: 22.01.2015

Data uchwały Senatu UŚ: 24.06.2014

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

img
return to top