Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Barbara Kożusznik

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik jest psychologiem pracy i organizacji. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach efektywności pracy kierownika i wywieraniu wpływu w organizacji oraz na problematyce efektywności funkcjonowania zespołów pracowniczych, jak również na praktycznym zastosowaniu wyników badań do praktyki zarządzania.

Naukowczyni prowadzi badania nad psychologicznymi i organizacyjnymi uwarunkowaniami innowacyjności i zarządzania, kompetencjami w pracy oraz autorskim pojęciem deinfluentyzacji tj. świadomego osłabiania i zrzekania się wpływu w organizacji. Prowadzi szeroką działalność integrującą środowisko psychologów pracy i organizacji poprzez uczestnictwo w licznych stowarzyszeniach i organizacjach w kraju i za granicą, należy do komitetów i ciał sterujących.

Prof. B. Kożusznik jest autorką prawie 30 książek, w tym monografii, prac pod redakcją oraz podręczników, ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach. Kierowała kilkunastoma grantami, w tym kilkoma zagranicznymi. Jej artykuły publikowane są w uznanych i punktowanych czasopismach.

return to top