Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Beata Walczak

Wybitny chemik, autorytet w dziedzinie chemometrii, ceniony nauczyciel akademicki.

Absolwentka chemii Uniwersytetu Śląskiego. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1984 roku również w Uniwersytecie Śląskim, natomiast stopień doktora habilitowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1997 r. W 2004 roku otrzymała tytuł naukowy profesora.

W 1979 roku podjęła pracę w Instytucie Chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2004–2010 kierowała Zakładem Chemometrii, a od 2010 roku jest Kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej.

Przedmiotem zainteresowań naukowych i prowadzonych badań są wszelkie aspekty analizy danych wielowymiarowych: wzmocnienie i przetwarzanie sygnałów instrumentalnych, kompresja danych, nakładanie obrazów, liniowe i nieliniowe metody modelowania danych, metody wyboru zmiennych istotnych.

W latach 1992–2009 odbyła wiele staży naukowych w uniwersytetach i instytutach badawczych w Austrii (Graz University of Technology), Belgii (Vrije Universiteit Brussel), Francji (University Orleans), we Włoszech (University La Sapienza) i na Węgrzech (Central Research Institute for Chemistry, Hungarian Academy of Science).

Prowadzi szeroką współpracę i realizuje liczne projekty badawcze z wiodącymi ośrodkami naukowymi za granicą oraz z koncernami farmaceutycznymi, m.in. w latach 1993–2005 była członkiem konsorcjum ChemoAC (Chemometrics in Analytical Chemistry) powołanego w Brukseli do realizacji projektów badawczych dla przemysłu farmaceutycznego – wraz z prof. D. L. Massartem z Vrije Universiteit Brussel kierowała pracą sekcji chemometrycznej konsorcjum. Uczestniczyła w 5-letnim projekcie europejskim Tracing Food Commodities in Europe (TRACE) oraz kilku międzynarodowych projektach bilateralnych z ośrodkami w Wielkiej Brytanii i w Belgii.

Obecnie współpracuje m.in. z Norwegian Food Research Institute w Aas, University of Technology, Vienna, Austria, Post-Harvest and Vine Technology Division, Agricultural Research Council (ARC), Stellenbosch, RPA oraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2011 roku uzyskała prestiżową międzynarodową nagrodę EAS Award (ufundowaną m.in. przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemometrii.

Autorka, bądź współautorka, ponad 160 prac naukowych ogłoszonych drukiem w specjalistycznych czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej – liczba cytowań ponad 150 artykułów zawartych w bazie naukowej Scopus wynosi ponad 3800, a indeks Hirscha H=33. Dorobek naukowy uzupełnia ponad 300 odczytów, komunikatów i referatów prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a także ponad 800 recenzji prac naukowych dla czasopism oraz kilkanaście recenzji książek.

Zaangażowana w liczne inicjatywy wydawnicze, m.in. dla Wydawnictwa Elsevier – redaktor czasopisma „Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems” oraz współredaktor serii wydawniczej „Data Handling in Science and Technology”, redaktor i współautor „Wavelets in Chemistry” oraz 4-tomowej encyklopedii chemometrycznej „Comprehensive Chemometrics”. Ponadto członkini komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, m.in. Talanta, Journal of Chemometrics, czy też Acta Chromatographica.

Członkini Belgijskiego Towarzystwa Chemometrycznego oraz komitetów organizacyjnych i naukowych wielu prestiżowych konferencji międzynarodowych.

W 2011 roku została wyróżniona uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych”.

return to top