Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Jarosław Polański

Prof. dr hab. inż. Jarosław Polański, reprezentujący dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych, jest wybitnym specjalistą z zakresu chemii oraz dziedzin pokrewnych związanych z badaniem leków oraz naukami inżynieryjno-technicznymi. W latach 1998–2018 pełnił wiele kadencyjnych funkcji organizacyjnych w Uniwersytecie Śląskim; był kierownikiem Zakładu Chemii Organicznej, prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Chemii UŚ. Po reformie struktury uniwersytetu został szefem grupy CHEMOINFOBIO, a od 2023 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Projektowania i Syntezy Leków i Materiałów w Instytucie Chemii.

Szerokie zainteresowania naukowe prof. J. Polańskiego obejmują zagadnienia z zakresu chemii organicznej, projektowanie i syntezę leków oraz materiałów, a także chemoinformatykę. Prace prof. J. Polańskiego dotyczą modelowania molekularnego leków, badań zależności między ich strukturą i aktywnością, badań układów nanometalicznych oraz możliwości ich wykorzystania w katalizie, chemii organicznej oraz farmacji. Podejmowanie tak ważnych tematów badań zaowocowało imponującym dorobkiem naukowym. Prof. J. Polański jest autorem ponad stu pięćdziesięciu publikacji w czasopismach naukowych, pięciu rozdziałów w książkach oraz skryptu akademickiego, jest także właścicielem lub współwłaścicielem ponad dwudziestu patentów oraz autorem trzech wdrożeń przemysłowych. Jak podaje baza Google Scholar, wyniki jego badań były cytowane prawie pięć tysięcy razy, co przekłada się na imponującą wartość indeksu oddziaływania h = 40.

Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych prof. J. Polański należy do grona dwóch procent naukowców o największym wpływie na światową naukę. Wobec tak znacznego dorobku nie dziwi jego działalność organizacyjna w komitetach redakcyjnych renomowanych czasopism naukowych o międzynarodowym zasięgu: „Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening”, „Letters in Drug Design & Discovery”, „Catalysts czy Frontiers in Chemistry”. Prof. J. Polański jest także członkiem Rady Naukowej Selvita oraz Biocentrum w Krakowie. Doświadczenie zawodowe prof. J. Polańskiego to także staże, kontrakty w renomowanych ośrodkach naukowych, na przykład Computer-Chemie-Centrum, Institut für Organische Chemie, Universität Erlangen-Nürnberg, Laboratoire de Biotechnologies et Pharmacogenetique Appliquee, Ecole Normale Superieure de Cachadn we Francji czy na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Prof. J. Polański jest beneficjentem wielu nagród, między innymi Sekretarza Naukowego PAN, Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w działalności wdrożeniowej w 2023 roku.

Imponująca jest również aktywność dydaktyczna prof. J. Polańskiego, który jest promotorem młodej kadry naukowej; troje wypromowanych przez niego doktorów uzyskało już tytuły profesorskie, w tym prof. dr hab. Robert Musioł, obecny dyrektor Instytutu Chemii UŚ.

Prof. J. Polański jest ponadto twórcą platformy zdalnej edukacji „e-chem” Instytutu Chemii UŚ, cyklu wykładów chemii organicznej do zdalnej edukacji dostępnego na kanale YouTube UŚ, a także współtwórcą dwóch specjalizacji: chemia leków oraz chemia informatyczna w UŚ.

return to top