Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Jerzy Łuczka

Wybitny uczony w dziedzinie fizyki teoretycznej, ceniony nauczyciel akademicki cieszący się uznaniem środowiska, wychowawca i promotor młodej kadry naukowej.

Absolwent fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, w którym uzyskał również stopień naukowy doktora (1981). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1990 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1996 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

W 1981 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, w którym pełnił wiele funkcji: w latach 1993-1996 był Zastępcą Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Naukowych, a w latach 2002–2005 był Dyrektorem Instytutu Fizyki; od 1991 roku (z przerwami) jest Kierownikiem Zakładu Fizyki Teoretycznej.

Badania naukowe prowadzone w obrębie fizyki teoretycznej dotyczą klasycznej i kwantowej fizyki statystycznej procesów nierównowagowych, podstaw fizycznych kwantowej informacji, nanofizyki oraz modelowania biologicznych i Brownowskich motorów molekularnych.

Autor ponad 150 prac naukowych, z których blisko 150 zostało opublikowanych w czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej. Większość prac opublikowano w prestiżowych czasopismach amerykańskich i europejskich. Liczba cytowań prac wynosi blisko 1900, a indeks Hirscha H=24.

Od 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fizyki Statystycznej i Nieliniowej w Europejskim Towarzystwie Fizycznym; jest również członkiem Liaison Scientists Network (Deutsche Forschungsgemeinschaft – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

W Światowym Roku Fizyki (2005) został Guest Editor publikacji poświęconej ruchom Browna, a wydanej przez brytyjski Institute of Physics w ramach specjalnej serii „New Journal of Physics” przygotowanej z okazji 100. rocznicy opublikowania 3 fundamentalnych prac Alberta Einsteina „100 years after Einstein”. Od 2011 roku jest edytorem prestiżowego europejskiego czasopisma ogólnofizycznego European Physical Journal B.

W 2000 roku otrzymał tytuł „Chartered Physicist” oraz został wybrany Fellow of Physics Brytyjskiego Towarzystwa Fizycznego – Institute of Physics; w 2012 roku otrzymał wyróżnienie „Outstanding Referee” Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego.

Członek Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (w latach 2000–2002) oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Fundacją Nauki przy Prezydium PAN (w kadencjach 2003–2007 i 2007–2010).

Wykładowca na międzynarodowych konferencjach, w europejskich uniwersytetach i ośrodkach naukowych, w tym semestralnego wykładu dla dyplomantów i doktorantów fizyki na Uniwersytecie w Augsburgu.

Organizator, bądź współorganizator, kilkunastu międzynarodowych konferencji oraz członek komitetów naukowych konferencji i przewodniczący licznych sesji.

W 2013 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych dokonań na polu nauk ścisłych”.

return to top