Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Jerzy Mioduszewski

Uznany matematyk, niekwestionowany autorytet w zakresie topologii, w szczególności topologii przestrzeni euklidesowych; prowadził także badania w zakresie teorii funkcji rzeczywistych i funkcji analitycznych.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – uczeń profesora Bronisława Knastera, pod kierunkiem którego pisał pracę magisterską a następnie dysertację doktorską. We wrocławskiej uczelni rozpoczął i kontynuował działalność akademicką, przechodząc kolejno stopnie naukowej ścieżki, najpierw jako asystent i adiunkt, a w końcu docent. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1976 roku.

W 1967 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w działającej wówczas w Katowicach Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w rok później – po połączeniu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną – została przekształcona w Uniwersytet Śląski. Wraz z profesorem Markiem Kuczmą i skupionymi wokół niego matematykami włączył się w proces tworzenia silnego ośrodka matematycznego na Górnym Śląsku. W 1967 roku utworzył Seminarium Topologiczne, którym kierował przez wiele lat, a które w nieco zmienionej formie istnieje do dnia dzisiejszego.

Utworzył grupę naukową znaną i cenioną zarówno w kraju, jak i za granicą. Pozycję niekwestionowanego autorytetu naukowego w środowisku matematyków potwierdza istnienie „przestrzeni Mioduszewskiego”. Taką nazwę na określenie pewnego obiektu w teorii kontinuów zaproponowali matematycy holenderscy i nazwa ta przyjęła się powszechnie w terminologii matematycznej.

W pracy dydaktycznej dał się poznać jako doskonały nauczyciel akademicki, cieszący się uznaniem wśród studentów i wielkim szacunkiem w środowisku naukowym, jednocześnie wychowawca i promotor wielu liczących się polskich matematyków.

W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w 2004 roku został uhonorowany uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki, zwłaszcza za nowatorskie prace wprowadzające nowe odkrycia do światowej matematyki (tzw. przestrzeń Mioduszewskiego) oraz inspirujące dalsze poszukiwania wśród przedstawicieli tej dziedziny wiedzy”.

return to top