Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Jerzy Zioło

Wybitny fizyk, niekwestionowany autorytet międzynarodowy w dziedzinie fizyki zjawisk nieliniowych.

Absolwent fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1973 roku, natomiast naukowy stopień doktora habilitowanego w 1979 r. W 1987 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

W 1968 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, w którym pełnił ważne obowiązki i funkcje związane z organizacją życia akademickiego: trzykrotnie był Dyrektorem Instytutu Fizyki (w latach 1982–1984, 1987–1990 i 1999–2002), w latach 1984–1987 był Prodziekanem, a następnie Dziekanem Wydziału w latach 1993–1999. W latach 2002–2005 pełnił funkcję Prorektora ds. Ogólnych, a następnie Prorektora ds. Finansów i Rozwoju (2005–2008). W kadencji 2008–2012 był Przewodniczącym senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Do 2012 roku kierował Zakładem Biofizyki i Fizyki Molekularnej.

Zainteresowania naukowe obejmują badania nad własnościami dielektrycznymi cieczy, przejściami fazowymi w cieczach i ciałach stałych, własnościami magnetycznymi nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz badania dynamiki molekularnej w cieczach przechłodzonych i szkłach prowadzone pod wysokimi ciśnieniami. Zorganizowane na potrzeby badań laboratorium naukowe jest jednym z najlepszych na świecie i jednym z nielicznych, w którym stosuje się ciśnienia rzędu 100 GPa.

Zbudował od podstaw silny ośrodek naukowy – szkołę naukową zajmującą się fizyką zjawisk nieliniowych, doskonale wyposażoną w aparaturę badawczą i posiadającą liczącą się w świecie kadrę. Autor ponad 150 prac naukowych publikowanych w najlepszych czasopismach międzynarodowych oraz odczytów i referatów wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

W pracy dydaktycznej dał się poznać jako znakomity nauczyciel akademicki, cieszący się uznaniem wśród studentów oraz wielkim szacunkiem i autorytetem w środowisku naukowym. Wychowawca i promotor wielu liczących się polskich fizyków, dla których pozostaje Mistrzem.

Jest członkiem Brytyjskiego Instytutu Fizyki (Fellow).

Za całokształt działalności oraz osiągnięcia naukowo-dydaktyczne uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2009 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych dokonań na polu nauk ścisłych”.

return to top