Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Jolanta Małuszyńska

Wybitna uczona w dziedzinie biologii, twórczyni polskiej szkoły cytogenetyki molekularnej roślin, nauczyciel akademicki cieszący się uznaniem środowiska.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 roku uzyskała stopień naukowy doktora, a w 1991 stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 1996 roku.

Z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego związana od 1975 roku, początkowo jako pracownik Katedry Biofizyki i Biologii Komórki, a następnie Katedry Anatomii i Cytologii Roślin, którą kierowała w latach 1992–2010.

W latach 1984–1990 prowadziła badania naukowe w Department of Cytology and Genetics, Institute of Botany University of Vienna, a w latach 1990–1991 była zatrudniona w John Innes Institute w Norwich w ramach grantu „Plant Molecular Biology”.

Doświadczenie i wiedza nabyte w trakcie pracy w ośrodkach w Wiedniu i Norwich, wiodących instytucjach zajmujących się badaniami struktury i funkcji genomu roślinnego, pozwoliły na wprowadzenie i rozwinięcie nowoczesnych metod badawczych w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin powodując, że stworzony w Uniwersytecie Śląskim ośrodek zajmuje liczące się miejsce w świecie nauki w obszarze cytogenetyki roślin.

Zainteresowania naukowe obejmują badania struktury i funkcji genomu oraz przemian, jakie w nim zachodzą podczas rozwoju ontogenetycznego, hodowli in vitro, procesu transformacji lub pod wpływem środowiskowych czynników mutagennych. Obiektem badań są rośliny uprawne: Hordeum vulgare, różne gatunki Chenopodium, Brassica, a także rośliny modelowe: Arabidopsis thaliana i Crepis capillaris.

Wieloletnie badania zaowocowały oryginalnym dorobkiem naukowym z zakresu cytogenetyki roślin – ponad 90 prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych, 20 prac przeglądowych, trzy podręczniki akademickie, redakcje czterech prac zbiorowych; łącznie autorstwo, bądź współautorstwo obejmuje 18 książek i skryptów. Prace są cytowane w czasopismach i wydawnictwach książkowych – liczba cytowań wynosi prawie 1200, a indeks Hirscha H=16.

Uczona o międzynarodowym autorytecie, wielokrotnie zapraszana do wygłoszenia wykładów i referatów na konferencjach i sympozjach, a także opracowania recenzji dorobku naukowego. Organizatorka międzynarodowych konferencji naukowych.

Członkini Komitetu Cytobiologii Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin PAN, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, European Cytogeneticists Association oraz European Cell Biology Organization. W latach 1997-2001 była Przewodniczącą Federation of European Genetical Societies. Zaangażowana w prace kolegiów redakcyjnych „Acta Biologica Cracoviensis Series Botanica” oraz „Journal of Applied Genetics”.

W 2012 roku została wyróżniona uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych”.

return to top