Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Katarzyna Olbrycht

Uznany pedagog, autorytet w zakresie edukacji kulturalnej, organizator badań naukowych i uniwersyteckiego kształcenia.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1975 roku, a stopień doktora habilitowanego w 1988 roku. W 2001 roku otrzymała tytuł naukowy profesora.

W 1975 roku podjęła pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie w latach 19811982 była Prodziekanem, a w latach 1990-1996 pełniła funkcję Dziekana. W chwili obecnej kieruje Zakładem Edukacji Kulturalnej w Instytucie Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji.

Przedmiotem zainteresowań i badań naukowych jest problematyka z dwóch obszarów: edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, szczególnie roli jednostki w edukacji kulturalnej i w upowszechnianiu kultury, problemów kultury artystycznej i wychowania estetycznego; drugim obszarem poszukiwań jest problematyka związana z edukacją aksjologiczną i wychowaniem personalistycznym.

Efektem dociekań naukowych są opublikowane monografie, prace zbiorowe, rozprawy i artykuły publikowane w liczących się czasopismach oraz recenzje, ekspertyzy i opinie. Dorobek naukowy wnosi znaczący wkład w rozwój nauk pedagogicznych w Polsce.

Członkini towarzystw naukowych: Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA, Rady Naukowej Książnicy Cieszyńskiej, Rady Naukowo-Programowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pro Formatione przy Ogólnopolskiej Radzie Szkolnictwa Katolickiego w Warszawie oraz kolegiów redakcyjnych czasopism: „Pedagogika Kultury” (rocznik UMCS w Lublinie), „Horyzonty Wychowania” (półrocznik Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie), „Edukacja Muzyczna” (półrocznik UMCS), „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” (Uniwersytet Śląski).

Ekspert w radach naukowych i programowych instytucji edukacji i szkolnictwa artystycznego, szkolnictwa katolickiego oraz kształcenia nauczycieli, konsultant projektów edukacyjno-artystycznych. Współpracownik ogólnopolskiej Fundacji „Świat na tak” wspierającej rozwój dzieci i młodzieży.

W pracy dydaktycznej i naukowej dała się poznać jako ceniony nauczyciel akademicki i uznany badacz o niekwestionowanym autorytecie.

Za całokształt działalności oraz osiągnięcia uhonorowana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.

W 2010 roku została wyróżniona uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych”.

return to top