Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Krzysztof Kłosiński

Wybitny historyk literatury XIX i XX wieku, znakomity teoretyk literatury, tłumacz oraz komentator dzieł Rolanda Barthesa i Jacquesa Derridy, krytyk literacki. Jako niedościgły interpretator, łączy najnowszą wiedzę o literaturze z precyzją analiz oraz pięknem wysłowienia. Niestrudzony popularyzator polskiej poezji i prozy; od wielu lat propaguje jej znaczenie w szkołach i w mediach.

Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – uczeń profesora Tadeusza Bujnickiego. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Z Uniwersytetem Śląskim związany jest od 1973 roku. Od ponad dwudziestu lat pełni, z wyboru, ważne funkcje akademickie na Wydziale Filologicznym: w latach 1992-1996 był wicedyrektorem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej, a w latach 2008-2016 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego; od 2010 r. jest kierownikiem Zakładu Historii Literatury Poromantycznej.

Znakomity uczony i organizator nauki, doskonale rozumiejący wyzwania stojące przed nowocześnie rozumianym szkolnictwem wyższym, kompetentny uczestnik debat akademickich, promotor młodej kadry naukowej, wspierający ważne projekty oraz inicjatywy badawcze, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń polskich literaturoznawców, cieszący się szacunkiem pracowników i studentów Uniwersytetu oraz powszechnym uznaniem środowiska humanistycznego, dzięki czemu śląska polonistyka literacka uważana jest za jedną z pięciu najważniejszych w Polsce.

Organizator najbardziej prestiżowego wydarzenia dla polonistyki narodowej – Zjazdu Polonistów w 2011 roku, który w stuletniej historii po raz pierwszy odbył się w Katowicach.

W bogatym dorobku naukowym szczególne miejsce zajmują monografie poświęcone Romanowi Jasińskiemu i Elizie Orzeszkowej, tomy studiów o prozie i poezji polskiej XX wieku, m.in. „Eros. Dekonstrukcja. Polityka”, „Poezja żalu”, „W stronę inności” oraz liczne szkice poświęcone pytaniu: czym jest literatura? – prace te, stale cytowane, należą do kanonu biblioteki polonistycznej.

Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, a także członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Rady Programowej Polskiego Radia w Katowicach.

W 2015 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych”.

return to top