Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Małgorzata Łuszczak

Wybitna twórczyni w dziedzinie grafiki i rysunku, znakomita organizatorka uniwersyteckiego kształcenia artystycznego, ceniony nauczyciel akademicki, popularyzatorka kultury wizualnej.

Absolwentka cieszyńskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego – dyplom artystyczny w pracowni rysunku profesora Zygmunta Lisa uzyskała w 1982 roku. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1995 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, natomiast w 2000 r. przeprowadziła przewód artystyczny II stopnia z grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2002 roku otrzymała tytuł naukowy profesora.

W 1981 roku została zatrudniona w Zakładzie Rysunku i Malarstwa Instytutu Sztuki w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W trakcie pracy naukowo-dydaktycznej pełniła szereg funkcji: prowadziła pracownie rysunku, grafiki komputerowej, projektów twórczych i multimediów oraz kierowała studiami podyplomowymi. W latach 2002–2008 i 2009–2012 była Dyrektorem Instytutu Sztuki, a od 2012 roku jest Dziekanem Wydziału Artystycznego. Od 2006 roku kieruje Katedrą Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej, przekształconą w 2013 roku w Zakład Nowych Mediów.

W twórczości artystycznej zajmuje się rysunkiem i grafiką komputerową, a źródłem inspiracji jest natura – prace zostały ujęte w cztery cykle: „Adriatyk”, „Jedność w wielości”, „Metafora w pejzażu” oraz „Pole widzenia”.

Prace prezentowała na ponad 30 wystawach autorskich w Polsce i za granicą; jednocześnie uczestniczyła w ponad 250 ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach oraz konkursach grafiki. Jej prace reprodukowane są w ponad 70 katalogach i publikacjach poświęconych sztuce współczesnej. Grafiki znajdują się w zbiorach wielu galerii i muzeów, w tym m.in. Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

Zainteresowania naukowe dotyczą związków kultury i techniki, rozumianych jako dwie płaszczyzny nakładające się na przestrzeń ludzkiej działalności. Jako grafik konsekwentnie poszukuje artystycznej drogi, dostrzegając dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość w obszarach sztuki i technologii. Jako pedagog zorientowana jest na wykorzystanie nowych mediów w edukacji artystycznej realizowanej na poziomie szkoły wyższej – autorka, bądź współautorka, nowatorskich programów kształcenia prowadzonych w Instytucie Sztuki.

Autorka licznych publikacji i artykułów, członkini zespołów redakcyjnych i komitetów naukowych międzynarodowych konferencji, organizatorka warsztatów i plenerów artystycznych, kuratorka wystaw grafiki, malarstwa i fotografii.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Laureatka licznych nagród na wystawach i konkursach plastycznych.

W 2012 roku została wyróżniona uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych osiągnięć artystycznych i dydaktycznych”.

return to top