Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Zygmunt Lis

Wybitny twórca w dziedzinie malarstwa, znakomity nauczyciel akademicki.

Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych – dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskał na Wydziale Grafiki w Katowicach. Na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie przeprowadził przewód kwalifikacyjny II stopnia. W 1990 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

W 1973 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w której pełnił funkcje Kierownika Zakładu i Katedry oraz Wicedyrektora Instytutu. W latach 1987-1990 był Prodziekanem Wydziału. Współorganizator studiów pedagogiczno-artystycznych w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu.

Twórczość artystyczna obejmuje cykle obrazów i rysunków: „Pejzaż śląski”, „Gilgamesz”, „Związki taktyczne”, „Synowie marnotrawni”, „Jurajski pejzaż historyczny”, „Polski pejzaż historyczny”, „Rekonstrukcje obiektów militarnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej” i „Rekonstrukcje domniemanych polskich dworów drewnianych z terenu Małopolski od XIV do XVII wieku” oraz „Geografia ruin”.

Prezentował swoje obrazy na wielu wystawach indywidualnych, m.in. w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Opolu, Katowicach, Częstochowie, Bytomiu i Cieszynie, na kilkudziesięciu wystawach Sztuki Polskiej za granicą, m.in. w Paryżu, Montrealu, Jokohamie, Atenach, Wiedniu, Linzu, Budapeszcie, Berlinie, Lipsku i Koszycach oraz w stu kilkudziesięciu wystawach plastycznych w całej Polsce. Obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Miasta Katowice oraz w wielu innych zbiorach muzealnych w Polsce.

W latach 1973-1982 był członkiem Zespołu Dydaktycznego ds. Wychowania Plastycznego przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Rzeczoznawca w zakresie malarstwa współczesnego. W latach 1956-1971 sprawował opiekę artystyczną nad słynną „Grupą Janowską”.

W uznaniu wybitnych osiągnięć i dokonań naukowo-dydaktycznych i artystycznych uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” oraz Złotą Odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków. Laureat licznych nagród i wyróżnień na wystawach plastycznych.

W 2002 roku został pierwszym laureatem Nagrody „Pro Scientia et Arte” przyznanej „za wybitny i cieszący się powszechnym uznaniem dorobek w dziedzinie malarstwa oraz za znaczący wkład w utworzenie ośrodka kształcenia artystycznego w zakresie sztuk plastycznych w Filii Uniwersytetu Śląskiego”.

Zmarł w lutym 2014 roku.

return to top