Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O komisji

Zadania

Do zadań Komisji należy przede wszystkim: 

  • monitorowanie wdrażania polityki równości;
  • podnoszenie świadomości na temat zasady równości oraz upowszechnianie problematyki równości i różnorodności w badaniach i kształceniu; 
  • przygotowywanie rekomendacji i projektów działań, w tym inicjatyw legislacyjnych związanych z urzeczywistnianiem zasad równości i różnorodności; 
  • opiniowanie projektów działań związanych z urzeczywistnianiem zasad równości i różnorodności; 
  • współpraca z podmiotami reagującymi na naruszenie zasad równości i różnorodności oraz przygotowywanie (we współpracy z innymi podmiotami) raportów w zakresie monitorowania wdrażania zasad równości i różnorodności;
  • wspieranie inicjatyw równościowych w Uniwersytecie.

Pracami Komisji od 2 lutego 2023 roku współprzewodniczą dr Magdalena Półtorak (Wydział Prawa i Administracji) i dr Adrian Robak, prof. UŚ (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, wcześniej Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego), natomiast osobą sekretarską Komisji jest mgr Paweł Ziegler.

Skład komisji w latach 2022–2024

prof. dr hab. Jacek Górecki

Rzecznik Praw i Wartości Akademickich 


dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ

Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta  


prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Przewodnicząca Komisji Antymobbingowej


prof. dr hab. Ewa Jarosz

Osoba powołana do wykonywania zadań związanych z wdrożeniem Planu


dr Dominika Bek

Osoba powołana do wykonywania zadań związanych z wdrożeniem Planu


dr Magdalena Półtorak

Osoba powołana do wykonywania zadań związanych z wdrożeniem Planu


dr Urszula Torbus

Osoba powołana do wykonywania zadań związanych z wdrożeniem Planu


dr hab. Tomasz Kaliściak, prof. UŚ

Osoba powołana do wykonywania zadań związanych z wdrożeniem Planu


dr Jolanta Klimczak

Osoba powołana do wykonywania zadań związanych z wdrożeniem Planu


mgr Katarzyna Więcek-Jakubek

Osoba powołana do wykonywania zadań związanych z wdrożeniem Planu


dr Małgorzata Chrupała-Pniak

Osoba powołana do wykonywania zadań związanych z wdrożeniem Planu


dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

Przedstawicielka rzeczniczek lub rzeczników dyscyplinarnych


Wiktoria Grelewicz

Przedstawicielka studentek lub studentów


Krzysztof Krukowka

Przedstawiciel studentek lub studentów


mgr Michał Gębicki

Przedstawiciel doktorantek lub doktorantów


mgr Aneta Trojanowska

Przedstawicielka związków zawodowych


mgr Krzysztof Pszczółka

Przedstawiciel związków zawodowych


dr Barbara Smorczewska

Przedstawicielka pracowniczek lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Krzysztof Pająk

Przedstawiciel pracowniczek lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


mgr Paweł Ziegler

Przedstawiciel pracowniczek lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


dr hab. Krzysztof Szopa, prof. UŚ

Przedstawiciel wydziałów oraz koordynatorek i koordynatorów ds. dostępności


dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ

Przedstawiciel wydziałów oraz koordynatorek i koordynatorów ds. dostępności


dr hab. Małgorzata Gajos-Grzetić, prof. UŚ

Przedstawicielka wydziałów oraz koordynatorek i koordynatorów ds. dostępności


dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

Przedstawiciel wydziałów oraz koordynatorek i koordynatorów ds. dostępności


dr Adrian Robak, prof. UŚ

Przedstawiciel wydziałów oraz koordynatorek i koordynatorów ds. dostępności


dr Monika Kornaszewska-Polak

Przedstawicielka wydziałów oraz koordynatorek i koordynatorów ds. dostępności


return to top