Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

poradniki i informatory

Okładka poradnika: fioletowe tło z napisami, różowy okrąg z napisem: Standard antydyskryminacyjny dla uczelni

Standard antydyskryminacyjny dla uczelni

 

Publikacja to wzór dokumentu, który każda uczelnia może wykorzystać do opracowania wewnętrznych rozwiązań, procedur i polityk służących przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy.  Dokument dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Autonomia

Okładka poradnika: czerwone tło i napis: Kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 

Poradnik dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem publikacji jest wsparcie pracowników uczelni w kontakcie ze studentami zmagającymi się z różnego rodzaju trudnościami o podłożu psychologicznym.

Dostęp po zalogowaniu do serwisu PracownikInstrukcja logowania do intranetu.

Granatowa okładka poradnika, dwa elementy graficzne, czerwone kółko oraz białe kółko na tle prostokąta

Trudne sytuacje w relacjach ze studentami. Zasady postępowania i scenariusze rozmów

 

Broszura stanowi rezultat trwających około dwa lata pracy projektowej, która obejmowała badania dotyczące sytuacji trudnych w relacji ze studentami, oraz merytoryczne spotkania interdyscyplinarnych zespołów składających się z pracowników naukowych uniwersytetu, pracowników administracyjnych oraz studentów.

Dostęp po zalogowaniu do serwisu PracownikInstrukcja logowania do intranetu.

return to top