Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Intranet w Uniwersytecie Śląskim

Uniwersytet Śląski w Katowicach systematycznie podejmuje działania w obszarze doskonalenia narzędzi komunikacji. Wymiernym rezultatem dotychczas zrealizowanych prac jest uruchomienie z końcem 2019 roku nowej platformy komunikacji wewnętrznej z pracownikami, tzw. intranetu.

Narzędzie zostało przygotowane z myślą o przekazywaniu najświeższych informacji dotyczących istotnych spraw pracowniczych, umożliwieniu stałego dostęp do najważniejszych komunikatów oraz procedur. Intranet jest miejscem, przygotowanym wyłącznie z myślą o pracownikach naszej uczelni, stąd dostęp do tych zasobów wymaga zalogowania się przy pomocy Centralnego Serwera Uwierzytelnienia (CAS). Poniżej znajduje się instrukcja logowania do intranetu.

Zachęcamy wszystkich pracowników do podzielenia się pomysłami odnośnie dalszego rozwoju intranetu – prosimy o przekazywanie wszelkich uwag i pomysłów na adres: dhr@us.edu.pl

logowanie do intranetu

Centralny Serwer Uwierzytelnienia (CAS) Centralny Serwer Uwierzytelnienia (CAS)

CAS to nazwa Centralnego Serwera Uwierzytelniania, za pomocą którego pracownicy i studenci logują się do wielu systemów informatycznych wykorzystywanych w UŚ. Logując się raz, użytkownicy otrzymują dostęp do wielu serwisów informatycznych bez konieczności powtórnego potwierdzania swojej tożsamości.

Przez CAS można zalogować się do następujących systemów: intranet, Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOSweb), Archiwum Prac Dyplomowych (APD), Otwarty System Antyplagiatowy (OSA), Karta Kierunku & Informator ECTS, Portal Pracownika NA, Ankieter, System Rezerwacji Sal (SRS), System Rejestracji (SRW), platforma nauczania na odległość (e-learning).

Kto może korzystać z CAS Kto może korzystać z CAS

Aby móc skorzystać z narzędzia intranet, pracownik powinien posiadać założone konto w Centralnym Serwerze Uwierzytelniania.

W ciągu 14 dni od wprowadzenia do systemu kadrowego danych o zatrudnieniu pracownika etatowego, w systemie USOS automatycznie tworzone jest konto na potrzeby systemu CAS.

Informacje o zatrudnieniu pracowników nieetatowych (będących nauczycielami akademickimi) są wprowadzane do systemu USOS przez pracowników Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów na wniosek osób obsługujących ofertę dydaktyczną na wydziałach (osoby te uprzednio wprowadzają do systemu USOS dane osobowe nowych pracowników). Po wprowadzeniu danych do systemu USOS konta na potrzeby systemu CAS tworzone są automatycznie w ciągu 24 godzin.

Obecnie nie istnieje wyznaczona procedura wprowadzania do systemu USOS danych o zatrudnieniu nieetatowych pracowników UŚ niebędących nauczycielami akademickimi, przez co ta grupa pracowników nie ma możliwości posiadania konta w CAS.

Po wprowadzeniu do USOS danych o zatrudnieniu, konto pracownika przenoszone jest do Centralnego Systemu Uwierzytelniania podczas następnej nocnej migracji danych. Nowo utworzone konto jest nieaktywne, a jego identyfikatorem jest numer pesel (podczas logowania jako identyfikator można wprowadzić również zarejestrowany adres e-mail).

Informacje o kontach w CAS nie są usuwane, więc jeśli nowo zatrudniona osoba była w przeszłości studentem lub pracownikiem UŚ to posiada już konto w Centralnym Systemie Uwierzytelniania.

Aktywacja konta w CAS Aktywacja konta w CAS

Aktywację konta w CAS przeprowadza się za pomocą mechanizmu zmiany hasła dostępnego po użyciu odnośnika znajdującego się w akapicie „Jeśli nie pamiętasz hasła, zapraszamy do skorzystania z systemu generowania nowego hasła, dostępnego tutaj” na stronie logowania (logowanie.us.edu.pl).

Mechanizm zmiany hasła wymaga od pracowników posiadania zarejestrowanego w USOS uczelnianego adresu e-mail, na który wysyłany jest odnośnik do strony wprowadzania nowego hasła logowania. Jeśli zaistnieje sytuacja, w której pracownik będący nauczycielem akademickim nie posiada zarejestrowanego adresu e-mail, powinien skontaktować się z sekretariatem lub dziekanatem obsługującym kierunki związane z prowadzonymi przez pracownika zajęciami. Pracownicy etatowi niebędący nauczycielami akademickimi, którzy nie posiadają w systemie adresu e-mail powinni kontaktować się z Działem Informatycznej Obsługi Toku Studiów.

Odnośnik do strony logowania: Logowanie do CAS

return to top