Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet Śląski rozwija ofertę kursów języka polskiego dla Ukraińców

18.07.2022 - 12:29 aktualizacja 08.08.2022 - 10:17
Redakcja: OO

Uniwersytet Śląski w Katowicach przygotował projekt i ofertę edukacyjną dla blisko 360 obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granice Polski po 24 lutym 2022 roku w ramach Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Językowego. Na 30 bezpłatnych intensywnych kursów języka polskiego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeznaczyła pół miliona złotych.

– Metropolia udziela długofalowego wsparcia migrantom z Ukrainy. Uruchamiamy mechanizmy pomocowe, aby mogli się usamodzielnić w naszych miastach i gminach – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM.

– Nasi nowi sąsiedzi mają duży potencjał, ważne, aby Metropolia i jej gminy stworzyły dobre warunki dla jego rozwoju. Znajomość języka polskiego jest bardzo ważna, aby nawiązywać bliższe kontakty w otoczeniu, załatwiać swoje codzienne sprawy w instytucjach. To także podstawa, aby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy i wykorzystać szanse rozwoju, które oferują firmy. Opanowanie języka to dla młodzieży ukraińskiej klucz do osiągnięcia dobrych wyników w nauce w szkołach oraz na uczelniach – dodaje Kazimierz Karolczak.

W kursach organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego mogą brać udział pełnoletni uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 roku i przebywają na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rejestracja na kursy jest ciągła i odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: www.formularze.us.edu.pl/uckj.

– Od dnia rozpoczęcia wojny nasz Uniwersytet wspiera nie tylko studentów ukraińskich, ale także ich rodziny, pracowników i każdego, kto znalazł u nas schronienia – mówi prorektorka ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ.

– Na wielką skalę w Szkole Języka i Kultury Polskiej prowadzone są kursy języka polskiego, realizujemy program NAWA dla kandydatów na studia, studentów i doktorantów przybyłych do nas z kraju objętego wojną. Trudno sobie wyobrazić Uniwersytet, który nie reaguje na potrzeby innych, kiedy dysponuje zarówno kadrą o odpowiednich kompetencjach merytorycznych i organizacyjnych, jak i infrastrukturą. Dlatego też zadeklarowaliśmy możliwość wsparcia językowego uchodźców wojennych i podjęliśmy się tego wyzwania, mając nadzieję, że uzyskane przez uczestników kursów kompetencje językowe pozwolą im lepiej funkcjonować w kraju, w którym przyszło im żyć z powodu wojny toczącej się w ich ojczyźnie – dodaje dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ.

Uczestnicy kursów uczą się w 12-osobowych grupach, mając jednocześnie możliwość lepszego poznania siebie nawzajem oraz skuteczniejszego integrowania się.

Kursy obejmują 60 godzin dydaktycznych stacjonarnych zajęć z doświadczonymi akredytowanymi lektorami i egzaminatorami języka polskiego, specjalistami w zakresie glottodydaktyki polonistycznej, czyli nauczania języka polskiego jako obcego, będącymi jednocześnie nauczycielami akademickimi współpracującymi ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego i posiadającymi uprawnienia wymagane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Obecnie pierwsze dwie grupy chętnych realizują już zajęcia.

Kursy realizowane są stacjonarnie w siedzibie Wydziału Humanistycznego UŚ przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach, ale jeśli zaistnieje potrzeba – uczelnia jest w stanie zorganizować zajęcia dla określonych grup w pozostałych kampusach uniwersyteckich w Sosnowcu czy w Chorzowie.

W programie kursu przewidziano treści gwarantujące kursantom nabycie umiejętności z zakresu podstawowej komunikacji. Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu z zaznaczeniem realnej liczby godzin, w których wzięli udział.

Uniwersytet Śląski w Katowicach od początku wybuchu wojny w Ukrainie podejmuje szereg działań pomocowych dla obywateli Ukrainy. Więcej informacji na ten temat znajduje na stronach: us.edu.pl/category/pomoc-dla-ukrainy oraz us.edu.pl/uniwersytet-slaski-dla-ukrainy.

grafika promująca kursy językowe dla obywateli Ukrainy

return to top