Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Uniwersytet Śląski zawarł umowę z GDOŚ na realizację pracy badawczej

11.01.2021 - 14:37 aktualizacja 19.01.2021 - 09:05
Redakcja: OO

Uniwersytet Śląski zawarł w dniu 7 stycznia 2021 r. umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na realizację pracy badawczej zleconej pn. „Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie” w ramach trzech części zamówienia:

  • barszcze kaukaskie – barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum), barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),
  • rdestowce – rdestowiec japoński (Reynoutria japonica), rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis), rdestowiec czeski (Reynoutria ×bohemica),
  • inne rośliny – niecierpek pomarańczowy (Impatiens capensis), niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera), kolczurka klapowana (Echinocystis lobata), tawuła kutnerowata (Spiraea tomentosa).

Zamówienie stanowi jeden z elementów kompleksowych prac dotyczących obecności w Polsce inwazyjnych gatunków obcych i ich wpływu na środowisko przyrodnicze, gospodarkę i zdrowie człowieka, realizowanych w ramach projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” (nr POIS.02.04.00-00-0100/16). Zamówienie ma dostarczyć obszernej wiedzy o wybranych inwazyjnych gatunkach obcych, w tym m.in. cechach umożliwiających ich identyfikację w różnych stadiach rozwoju, czy też o najlepszych i najskuteczniejszych metodach ich zwalczania. Głównym celem realizacji zamówienia  jest przeprowadzenie kompleksowych prac związanych ze zwalczaniem wskazanych inwazyjnych gatunków obcych polegających na:

  • przygotowaniu opracowania dotyczącego metod zwalczania gatunków możliwych do zastosowania w Polsce,
  • wskazaniu lokalizacji i przygotowaniu działań pilotażowych,
  • przeprowadzeniu działań pilotażowych rozumianych jako testowe zwalczanie gatunków za pomocą metody wybranej dla danej lokalizacji,
  • przygotowaniu raportu końcowego stanowiącego podsumowanie prowadzonych w ramach zamówienia prac, który jako oddzielną część będzie zawierał „Kompendium dotyczące metod zwalczania stosowanych wobec danego inwazyjnego gatunku obcego”, mające pełnić funkcję wytycznych, które w sposób bezpośredni będą możliwe do wykorzystania przez osoby i podmioty podejmujące się zwalczania gatunków objętych zamówieniem w przyszłości (np. jednostki samorządu terytorialnego, służby ochrony przyrody, przedsiębiorcy).

Pracę badawczą będzie realizowało konsorcjum, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider), Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach oraz Tomasz Mroczkowski prowadzący firmę Eco Future. Koordynatorem projektu ze strony lidera będzie prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska. Łączny budżet zamówienia wynosi ponad 6 800 000 zł.

Barszcz Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego. Fot. pixabay.com

return to top