Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Słowo wstępu

Szanowni Państwo,

obecnie, bardziej niż zazwyczaj, odczuwamy, że sposób naszej pracy się zmienia. Z dnia na dzień musieliśmy dostosować się do realizacji zadań w warunkach ograniczających bezpośrednie kontakty międzyludzkie i wielu z nas wciąż jeszcze zastanawia się, jak funkcjonować w nowej rzeczywistości.

Współpraca oparta na łączności elektronicznej, poza oczywistymi trudnościami natury logistycznej, oznacza znacznie szerszą gamę stylów pracy i staje się źródłem nowych wyzwań z perspektywy pracy indywidualnej, zespołowej oraz realizacji zadań przez tych z nas, którzy koordynują działania innych ludzi. 

Dotychczasowe granice pomiędzy sferą prywatną a zawodową nie są już tak wyraźne. W obliczu dynamicznych zmian i towarzyszącym im lęku o zdrowie swoje i najbliższych, zachowanie work-life balance staje się szczególnie trudne. Ta sytuacja z pewnością będzie oddziaływać na relacje między członkami zespołów lub grup, w których realizowane są zadania.    

Organizacja procesu pracy w nowych warunkach czy dobór odpowiednich narzędzi są bardzo ważne. Niemniej jednak z wielu rozmów, w których miałam przyjemność uczestniczyć, wynika, że w tym trudnym momencie kluczowego znaczenia nabierają relacje międzyludzkie, budowanie zaufania i poczucia wsparcia w zespole oraz odpowiednia komunikacja.

W związku z tym, w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenia, przygotowaliśmy dla Państwa wskazówki i zbiór dobrych praktyk dotyczących tego, jak radzić sobie z wyzwaniami pracy świadczonej w systemie zdalnym.

Mamy nadzieję, że ten wymagający czas może być szansą do wzmocnienia więzi w naszych zespołach, w myśl zasady „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”.

Z życzeniami wytrwałości
Katarzyna Więcek-Jakubek
kierownik Działu HR i Komunikacji z Pracownikami
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
wraz z zespołem

Zdjęcie portretowe Katarzyny Więcek-Jakubek
Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z Pracownikami Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, koordynator sekcji #pracazdalna | #UŚwspiera. Fot. Julia Agnieszka Szymala

 

return to top