Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

UŚ współgospodarzem eksperckiego panelu podczas Szczytu Klimatycznego COP26

17.11.2021 - 13:05 aktualizacja 19.11.2021 - 10:44
Redakcja: wcyg
Tagi: climate change, COP26, law, prawo, zmiany klimatu

Szczyt Klimatyczny COP26 to wydarzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas którego przywódcy wszystkich państw świata spotykają się, by ustalić, jak zintensyfikować globalne działania na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego. W ramach COP26 odbyła się jedna z największych światowych prawniczych konferencji klimatycznych Climate Law & Governance Day, w której uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczelnia współorganizowała panel ekspercki pn. „Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24”. W wydarzeniu, które odbyło się w formie hybrydowej, wzięło udział łącznie ponad 1300 uczestników z całego świata.

Funkcję przewodniczącej sesji objęła adw. Magdalena Stryja z Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Koordynatorem panelu była dr Anna Budzanowska, pełnomocnik Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do spraw koordynacji wdrażania środków europejskich. Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ z Wydziału Prawa i Administracji UŚ była prelegentką. W spotkaniu wzięli udział również studenci ISM UŚ.

Uczestnicy pochylili się nad zagadnieniami dotyczącymi działań i programów, które zostały wdrożone po szczycie klimatycznym zorganizowanym w Katowicach w 2018 roku. Opierając się na doświadczeniach Polski jako gospodarza COP24, w ramach eksperckiego panelu została podjęta próba zaprezentowania, jakie innowacje, rozwiązania, programy badawcze, kooperacje i orzecznictwo zostały zaimplementowane i wdrożone w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji.

W trakcie panelu przedstawiono analizy i przemyślenia będące odpowiedzią na najbardziej kluczowe pytania, takie jak:

  • jaka jest rola europejskiej władzy sądowniczej w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu,
  • jaki jest wkład programu Erasmus+ w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu,
  • czy dekarbonizacja polskiej energetyki to wyzwanie technologiczne czy utopijne marzenia,
  • czy agenda badawcza jest skutecznym narzędziem sprawiedliwej transformacji energetycznej i klimatycznej,
  • jakie innowacyjne rozwiązania i wsparcie społeczne są wdrażane dla ochrony środowiska w kontekście sprawiedliwej transformacji?

Polska i Katowice jako gospodarz szczytu klimatycznego w 2018 roku na stałe wpisały się w światową mapę klimatyczną, będąc inicjatorem Deklaracji Sprawiedliwej i Solidarnej Transformacji oraz pełniąc role głównej sceny, na której został podpisany Katowicki Pakiet Klimatyczny (Katowice Rulebook) – pierwsze globalne narzędzie wykonawcze do Porozumienia Paryskiego.

Interdyscyplinarny panel o charakterze międzynarodowym poruszył spektrum niezwykle ważnych problemów z różnych obszarów, których wspólnym mianownikiem stały się sprawiedliwe działania w celu zapobieżenia dalszym negatywnym skutkom zmian klimatycznych.

Adw. Magdalena Stryja była także prelegentką panelu eksperckiego pn. „Courage, Contributions & Compliance by Advancing Paris Agreement Implementation”.

Climate Law & Governance Day to międzynarodowa konferencja, którą po raz pierwszy zorganizowano jako wydarzenie towarzyszące COP11 w Montrealu w 2005 roku. Celem sympozjum jest pogłębienie dialogu pomiędzy delegatami szczytu klimatycznego: przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych oraz wiodących ośrodków naukowych. To również miejsce wymiany intelektualnej pomiędzy adwokatami, sędziami, ekonomistami, ekspertami z zakresu nowych technologii i młodymi badaczami zainteresowanymi krajowym i międzynarodowym prawem oraz działaniami w służbie ochrony klimatu i środowiska.

Konferencja, która odbyła się 5 listopada 2021 roku w Glasgow, została zorganizowana przez Uniwersytet Cambridge oraz Centre for International Sustainable and Development Law.

Relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie Climate Law & Governance Day 2021.

Widok na podwieszoną kulę ziemską w przyciemnionej sali konferencyjnej pełnej ludzi siedzących przy stolikach

fot. UNclimatechange | flickr

return to top