Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inkubator Innowacyjności 4.0

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończyła się ocena formalna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych zgłoszonych w II naborze.

Wszystkim zespołom i zaangażowanym brokerom innowacji dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie i złożenie wniosków.

Poniżej lista wniosków ocenionych formalnie.

 

Zespoły z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Numer wniosku Tytuł projektu Ocena formalna  
 
UŚ/18/II 4.0/2021 Opracowanie preparatu z wykorzystaniem jaj ślimaka Cornu aspersum jako bazy kosmetycznej pozytywna  
 
UŚ/19/II 4.0/2021

Ocena charakterystyk elektrochemicznych ogniw w technologii litowo-jonowej z anodami na bazie niegrafityzujących materiałów węglowych

pozytywna  
 
 
UŚ/20/II 4.0/2021 Nowe nośniki leków antypsychotycznych o wydłużonym czasie uwalniania pozytywna  
 
UŚ/21/II 4.0/2021 Dostosowanie kamizelki wibracyjnej do wdrożenia produkcyjnego pozytywna  
 
 
UŚ/22/II 4.0/2021 Kontroler do sterowania za pomocą gestów pozytywna  
 

 

Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną zostały skierowane do oceny merytorycznej, która zostanie dokonana przez Radę Inwestycyjną.

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obraz przedstawia trzy logotypy instytucji finansujących działania projektowe. Pierwszy z lewej widnieje logotyp Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W następnej kolejności widnieje logotyp Rzeczpospolitej Polskiej, a na końcu logotyp Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

return to top