Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Usługi badawcze, ekspertyzy, opinie na zlecenie

Prace badawcze na zlecenie są podstawową formą współpracy uczelni z jej otoczeniem biznesowym, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Uniwersytet Śląski na zamówienie podmiotów zewnętrznych świadczy usługi między innymi w formie badań, ekspertyz, analiz, opinii. Obsługą administracyjną zleconych prac badawczych zajmuje się Biuro Współpracy z Gospodarką. Realizacja zleceń została uregulowana w zarządzeniu nr 199 Rektora UŚ z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania prac zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne. Procedurę przyjmowania i realizacji usług badawczych na zlecenie należy stosować w przypadku wykonywania na zlecenie/zamówienie podmiotu zewnętrznego badań naukowych lub innych usług badawczych, w tym ekspertyz, analiz, opinii, raportów. Procedura nie dotyczy umów zlecenia ani umów o dzieło wykonywanych przez pracowników naukowych na zamówienie na przykład jednostki szkolnictwa wyższego, między innymi w zakresie sporządzenia opinii recenzji pracy doktorskiej czy habilitacyjnej.

» Zarządzenie nr 199 Rektora UŚ z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania prac zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne

Osoby i podmioty zainteresowane współpracą z uczelnią zachęcamy do kontaktu.

return to top