Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Usługi badawcze, ekspertyzy, opinie na zlecenie

INFORMACJE DLA FIRM, INSTYTUCJI, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORUALNEGO, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Jeśli chcesz zlecić usługę badawczą, wykonanie ekspertyzy (w tym opinii o innowacyjności) lub potrzebujesz opinii prawnej skontaktuj się z Biurem Współpracy z Gospodarką UŚ. Pracownicy Biura wyszukają pracownika naukowego lub zespół badawczy posiadający doświadczenie w danej tematyce i przygotują ofertę.

Uniwersytet Śląski dysponuje szerokim gronem specjalistów w wielu dziedzinach, którzy dążą do rozwiązywania aktualnych problemów naukowych, społecznych i gospodarczych. Koncentrują się wokół tematów dotyczących m. in. zdrowia i medycyny, środowiska i zmian klimatycznych, biotechnologii, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, technologii informacyjnych, nanotechnologii, materiałów i nowych technologii, energii, obejmują zagadnienia prawne, społeczne, z zakresu edukacji, przemian kulturowych i dziedzictwa narodowego oraz sztuki.

Rokrocznie realizujemy kilkadziesiąt usług dla otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni. Przykłady współpracy:

  • prace badawcze wykonywane na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, w tym m.in. dotyczące obaw rodziców i nauczycieli z województwa śląskiego wobec nowych form edukacji w dobie pandemii, sytuacji obcokrajowców w woj. śląskim w czasie pandemii COVID-19, przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia i natężenia liczby potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w województwie śląskim
    https://www.prosilesia.pl/pl/Publikacje
  • wykonanie prac badawczych dla Boryszew S.A. w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0031/17: Ekologiczny płyn do chłodnic samochodowych o innowacyjnych parametrach użytkowych, realizowanego w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  • realizacja prac badawczych w formie podwykonawstwa w projekcie pt. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych” w ramach PO Innowacyjny Rozwój w ramach współpracy z Chemical Advisory Sp. z o.o.
  • przygotowanie kilkudziesięciu opinii o innowacyjności oraz potwierdzeń wdrożenia innowacji dla przedsiębiorstw ubiegających się i otrzymujących dofinansowanie ze środków unijnych
  • szereg ekspertyz i opinii prawnych przygotowanych na zlecenie sądów, prokuratur, instytucji i osób indywidualnych.

 

Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą, zleceniem ekspertyzy lub usługi badawczej zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

e-mail: transfer@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 81

359 15 21

359 22 71

Rektorat ul. Bankowa 12 40-007 Katowice

 

return to top