Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

rekrutacja

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Pozytywna ocena PKA dla kierunku Inżynieria materiałowa

Uprzejmie informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach umożliwia studentom kierunku inżynieria materiałowa osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione, co
rekrutacjastudentwiadomości
return to top