Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Biofizyka - studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy: polski

Jeśli fascynują Cię nauki ścisłe i odkrywanie tajemnic życia na poziomie molekularnym, a może chciałbyś zdobyć umiejętności związane z poprawą stanu układu wzrokowego, to studia z biofizyki są dla Ciebie. Ta interdyscyplinarna dziedzina, łącząca biologię, fizykę, chemię, matematykę i medycynę, otwiera fascynujące możliwości rozwoju, pozwalając zrozumieć funkcjonowanie ciała, oddziaływanie molekuł na procesy życiowe oraz rozwijać nowe leki i materiały wspierające leczenie i korekcję wad wzroku.

Studia z biofizyki to niezwykle satysfakcjonujące wyzwanie, dzięki któremu rozszerzysz swoją wiedzę, zdobędziesz cenne umiejętności analityczne i naukowe myślenie. Absolwenci biofizyki mają możliwość pracy jako badacze, rozwijając nowe technologie medyczne i farmaceutyczne, jako optycy okularowi i optometryści (NO), a także jako specjaliści w firmach związanych z ochroną zdrowia, środowiska i innowacyjnymi technologiami.

Wybierz kierunek biofizyka i otwórz się na fascynujący świat interdyscyplinarnych odkryć.

Studia są prowadzone w nowoczesnym obiekcie badawczo-dydaktycznym, w Kampusie w Chorzowie, znakomicie skomunikowanym z centrum Chorzowa i Katowic.

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku biofizyka O kierunku biofizyka

Na kierunku biofizyka prowadzimy studia stacjonarne na dwóch stopniach kształcenia:

 • I stopień – studia licencjackie
  6 semestrów = 3 lata
 • II stopień – studia magisterskie
  4 semestry = 2 lata

Studia biofizyka: informacje
Kierunek biofizyka to doskonały wybór dla tych kandydatów, którzy chcą poznać i rozwijać nowe technologie diagnostyczne i terapeutyczne poprawiające zdrowie i jakość życia człowieka. Dzięki pracy z wysoce wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą naukową, poznają oni nowoczesne metody badania zjawisk, procesów i struktur biologicznych obserwowanych na poziomie organizmów, tkanek, komórek i molekuł. Studia na kierunku zapewniają kompleksowe kształcenie rozwijające umiejętności efektywnego rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów badawczych.

Ścieżki kształcenia: “Biofizyka farmaceutyczna” i “Optyka okularowa z elementami optometrii” oraz “Biofizyka molekularna”, “Biofizyka leków”, “Optometria” umożliwiają rozwijanie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu nowoczesnych metod fizycznych i biologicznych używanych w badaniach organizmów żywych, środków farmakologicznych i materiałów wspierających leczenie. Studenci poznają także metody korekcji i techniki rehabilitacji stosowane w leczeniu wad wzroku. Absolwenci biofizyki znajdują zatrudnienie i rozwijają swoje kariery w instytutach naukowych, firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych, a także w salonach optycznych, w gabinetach optometrycznych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją soczewek okularowych, kontaktowych oraz okularów.

Jeśli interesują cię nauki ścisłe i przyrodnicze, a jednocześnie pragniesz tworzyć innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia, dbając o zrównoważony rozwój, to studia z biofizyki są dla Ciebie.

Specjalności na kierunku biofizyka Specjalności na kierunku biofizyka

Na studiach I stopnia proponujemy specjalności:

 • Biofizyka farmaceutyczna,
 • Optyka okularowa z elementami optometrii.

Wyboru specjalności dokonuje się pod koniec trzeciego semestru studiów.

Po ukończeniu studiów I stopnia, student może kontynuować kształcenie na II stopniu.
Dla studiów prowadzonych w języku polskim od drugiego semestru, obok tzw. wspólnych modułów, studenci realizują zajęcia związane z wybraną specjalnością:

 • Biofizyka molekularna,
 • Biofizyka leków,
 • Optometria.

W przypadku międzynarodowego programu BIOPHAM (BIO&PHArmaceutical Materials science), obowiązuje osobny program kształcenia.

Charakterystyka specjalności na pierwszym stopniu studiów:

Biofizyka farmaceutyczna
Celem specjalności Biofizyka farmaceutyczna jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w organizmach w wyniku stosowania leków. Program kształcenia pozwala studentom na opracowanie nowych metod i technologii służących poprawie skuteczności i bezpieczeństwa leków, a także przetestowanie nowych nośników leków lub materiałów wspierających leczenie w układach biologicznych.
Program kształcenia, oparty o „Nową koncepcję kształcenia w Uniwersytecie Śląskim”, przewiduje realizację modułów kierunkowych – przypisanych specjalności w siatce studiów oraz modułów obszarowych i ogólnoakademickich, które student może wybrać zgodnie z swoimi zainteresowaniami. Moduły kierunkowe realizowane będą poprzez udział studentów w wykładach i pokazach, zajęciach konwersatoryjnych i laboratoryjnych, warsztatach, seminarium, a także przez odbycie praktyk zawodowych. Podczas studiów na specjalności Biofizyka farmaceutyczna studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw fizyki, chemii, biologii i matematyki. W ramach modułów kierunkowych studenci poznają między innymi zagadnienia związane z hodowlą komórkową, genetyką, immunologią, chemią leków, farmakologią i mikrobiologią. Studenci nauczą się również pracy z nowoczesnymi narzędziami badawczymi pozwalającymi charakteryzować własności badanego układu oraz metody wytwarzania leków, nośników leku i biomateriałów. Poznają również elementy statystyki, analizy danych oraz modelowania komputerowego układów molekularnych.
Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w firmach, jednostkach szkolnictwa wyższego i centrach badawczych zajmujących się badaniami i produkcją leków, kosmetyków, produktów biotechnologicznych, a także w laboratoriach zajmujących się badaniami diagnostycznymi i analitycznymi w dziedzinie medycyny i farmacji.

Optyka okularowa z elementami optometrii
Celem specjalności Optyka okularowa z elementami optometrii jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie optyki okularowej posiadających również elementarną wiedzę z zakresu optometrii.
Kształcenie na tej specjalności skupia się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem, produkcją, doborem, montażem oraz serwisowaniem okularów korekcyjnych, a także na rozpoznawaniu i diagnozowaniu wad wzroku.
Program kształcenia, oparty o „Nową koncepcję kształcenia w Uniwersytecie Śląskim”, przewiduje realizację modułów kierunkowych – przypisanych specjalności w siatce studiów oraz modułów obszarowych i ogólnoakademickich, które student może wybrać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Moduły kierunkowe realizowane będą poprzez udział studentów w wykładach i pokazach, zajęciach konwersatoryjnych i laboratoryjnych, warsztatach, seminarium, a także przez odbycie praktyk zawodowych. Podczas studiów na specjalności Optyka okularowa z elementami optometrii studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw fizyki, chemii, biologii, matematyki. W ramach modułów kierunkowych studenci poznają między innymi zagadnienia z zakresu optyki, anatomii i fizjologii oka. Poznają wady wzroku i sposoby ich korekcji, a także zasady doboru i dopasowywania okularów do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zajęcia prowadzone są w znakomicie wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia pracowniach: optometrii, kontaktologii, widzenia obuocznego i VT, optyki okularowej, optyki geometrycznej i fizycznej czy pomocy wzrokowych dla słabowidzących. Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w gabinetach okulistycznych, salonach optycznych, zakładach optycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją soczewek okularowych, kontaktowych oraz okularów.

Charakterystyka specjalności na drugim stopniu studiów:

Biofizyka molekularna

Głównym zadaniem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka molekularna jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i biofizyki, biologii, matematyki i modelowania komputerowego przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, medycyną, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. Celem jest przygotowanie merytoryczne z zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także wykształcenie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy. Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biofizyki, fizyki i chemii molekularnej. Specjalistyczne wykłady i laboratoria sprawią, że uzyska wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w układach biologicznych, w komórkach żywych. Mając dostęp do unikalnej, bardzo nowoczesnej aparatury badawczej będzie mógł obserwować zjawiska zachodzące w układach biologicznych. Dzięki tej wiedzy będzie posiadał umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych szczególnie w odniesieniu do zastosowań fizyki w naukach medycznych i pokrewnych, potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej. Opanowane będzie miał techniki modelowania procesów fizycznych i biologicznych, co sprawi, że będzie atrakcyjnym i poszukiwanym absolwentem na rynku pracy.

Biofizyka leków

Zasadniczym celem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka leków jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i biofizyki, biologii i modelowania komputerowego przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, farmacją, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. W trakcie zajęć przewidzianych dla tej specjalności, studenci zdobędą wiedzę z farmakologii i farmakognozji, technologii uzyskiwania leków, ich działania na organizmy żywe, a także z metod fizycznych do charakteryzacji substancji biologicznie aktywnych. W pracowniach biologicznych będą mogli przeprowadzić badania cytotoksyczności leków oraz materiałów wobec komórek nowotworowych oraz prawidłowych w warunkach in vitro. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami nauki. Absolwent specjalności Biofizyka leków będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu biofizyki, fizyki, biologii, chemii, w tym chemii leków. Specjalistyczne wykłady i laboratoria sprawią, że absolwent uzyska pogłębioną wiedzę na temat procesów fizycznych i biologicznych substancji aktywnych w układach biologicznych, ich rolę w diagnostyce i terapii. Istotnym atutem wykształcenia będzie umiejętność modelowania oczekiwanych własności leków, a także znajomości metod otrzymywania i modyfikowania ich właściwości, co sprawi, że absolwent będzie szczególnie poszukiwanym pracownikiem w firmach farmaceutycznych. Będzie umiał posługiwać się nowoczesną aparaturą pomiarowo – badawczą. Po ukończeniu studiów powinien znać specjalistyczny język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Optometria
Głównym celem kształcenia na II stopniu studiów Biofizyka, o specjalności optometria jest wykształcenie absolwentów przygotowanych do wykonywania zawodu optometrystów, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu fizyki, biofizyki, okulistyki, optometrii i optyki okularowej. W czasie studiów studenci nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Absolwenci tej specjalności pozyskają niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej. Opanowane będą mieli pełne badania refrakcji przeprowadzone przy pomocy foroptera i dedykowanych testów. Studenci będą posiadali umiejętność korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, do których należą: pracownia optometrii, oceny klinicznej oka i kontaktologii, optyki okularowej, optyki geometrycznej i fizycznej czy pomocy wzrokowych dla słabowidzących. Jednocześnie nasi studenci będą mieli zapewniony dostęp do nowoczesnej aparatury okulistycznej znajdującej się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Kolejowego w Katowicach. Ukończenie studiów magisterskich w zakresie optometrii poprzedzonych specjalnością z optyki okularowej z elementami optometrii lub pokrewnymi umożliwia uzyskanie Numeru Optometrysty (NO) nadawanego przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (https://ptoo.pl/ksztalenie/).

Europejski program studiów magisterskich BIOPHAM (BIO&PHArmaceutical Materials science)

Organizacja studiów: Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Biofizyka trwają 4 semestry (2 lata), kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra biofizyki. Podczas pierwszego semestru na Uniwersytecie w Pizie wszyscy studenci zrealizują wspólne kursy, poświęcone szerokiemu spektrum tematów materiałoznawczych. W drugim semestrze wszyscy studenci przeniosą się do Barcelony. Drugi semestr to pierwsze zróżnicowanie w kierunku bardziej specjalistycznych kursów. Zaoferuje studentom możliwość odkrywania nowych koncepcji i podejścia do tematów w bardzo elastyczny sposób w oparciu o wybór opcjonalnych kursów. W trzecim semestrze studenci zaangażowani w ścieżkę „Track 1: miękka materia i biofarmaceutyki” przeniosą się do Chorzowa. Trzeci semestr koncentrować będzie się na tematyce miękkiej materii (polimery, koloidy, żele) oraz materiałów biologicznych (peptydy, białka, biomateriały) o znaczeniu terapeutycznym i ich specyfice. W międzyczasie studenci „Ścieżki 2: skondensowana materia i farmaceutyki” pojadą do Lille.

O programie: Biofarmaceutyki należą do najbardziej zaawansowanych leków i stają się coraz bardziej widoczne w przemyśle farmaceutycznym. Niektóre firmy już wydają 40% lub więcej swojego budżetu B+R badania i rozwój na biofarmaceutyki. Jednak w porównaniu z konwencjonalnymi lekami chemicznymi białka terapeutyczne wykazują wewnętrzną niestabilność. Zmiany spowodowane niestabilnością chemiczną lub fizyczną mogą zmienić fałdowanie białka i jego trójwymiarową strukturę. Jest to poważny problem, ponieważ zdenaturowane lub zagregowane gatunki białek będą nie tylko nieaktywne terapeutycznie, ale również mogą powodować nieprzewidywalne skutki uboczne, takie jak immunogenność lub toksyczność. W ten sposób pojawiła się silna świadomość dążenia do uzyskania wysoce stabilnych produktów biofarmaceutycznych. Rynek pracy oczekuje absolwentów z dużą wiedzą obejmującą tematykę z zakresu materiałów biologicznych i farmaceutycznych jak np. naprężenia międzyfazowe, oddziaływanie z określonymi rozpuszczalnikami, mechanizm stabilizacji oraz know-how bardzo specyficznych eksperymentalnych technik.

Kryteria kwalifikacji Kryteria kwalifikacji

Biofizyka I stopnia

Biofizyka II stopnia

Na Europejski program studiów magisterskich „BIOPHAM (BIO&PHArmaceutical Materials science)” obowiązuje oddzielna rekrutacja.

Opłaty Opłaty

Dla studiów w języku polskim:

 

Dla studiów w języku angielskim realizowanych w ramach programu BIOPHAM:

 • Dla kandydatów przewidziano możliwość ubiegania się o stypendium.

Kandydaci, którzy nie uzyskali stypendium ponoszą opłatę zależną od kraju pochodzenia kandydata.

Dlaczego warto u nas studiować biofizykę? Dlaczego warto u nas studiować biofizykę?

Uniwersytet Śląski jest największą w województwie śląskim uczelnią akademicką i jedną z największych w Polsce. Pracownicy, studenci i młodzi naukowcy związani z Uniwersytetem włączają się w poszukiwanie rozwiązań problemów uznanych w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego to jedno z najlepszych w Polsce miejsc do prowadzenia badań i edukacji w dziedzinie biofizyki. Od lat zajmujemy jedno z najwyższych miejsc w rankingach naukowych polskich uczelni w dyscyplinie fizyka. Nasi wykładowcy są nagradzani wieloma nagrodami, zarówno za działalność naukową jak i edukacyjną. Od prawie kilkudziesięciu lat jesteśmy także źródłem innowacji w nauczaniu biofizyki.

Cechuje nas indywidualne podejście do studenta, pozwalające mu na błyskawiczny rozwój w interesującym go kierunku badań. Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie już od pierwszego roku studiów.

Atuty kierunku biofizyka Atuty kierunku biofizyka
 • Program kształcenia oparty o analizę rynku i wzorce kształcenia stosowane na prestiżowych zagranicznych uczelniach.
 • Zajęcia prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów i laboratoriów z naciskiem położonym na zdobywanie wiedzy praktycznej – prowadzone metodą „learning-by-doing”.
 • Kształcenie jest ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Fizyki.
 • Studenci mają pełny dostęp do laboratoriów, pod opieką pracowników mogą realizować swoje pomysły badawcze, a także mogą brać udział w realizacji projektów badawczych powadzonych na Wydziale.
 • Praktyczne kształcenie powiązane jest z praktykami zawodowymi w firmach i instytucjach o profilu zawodowym.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Zapewniamy studentom optymalne warunki do nauki i wspieramy ich na każdym etapie kształcenia.
 • Wdrażamy nowoczesne formy kształcenia i uczymy interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów badawczych.
 • Umożliwiamy zdobycie praktycznych umiejętności – zajęcia prowadzimy w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, w małych grupach zajęciowych.
 • Nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy z biofizyki oraz bogate doświadczenie dydaktyczne.
Czego będziesz się uczył na kierunku biofizyka? Czego będziesz się uczył na kierunku biofizyka?

Wybierając kierunek biofizyka, będziesz zdobywać wiedzę o organizmach żywych, biomolekułach i farmaceutykach. Poznasz prawa fizyki stojące u podstaw życia:

 • poznasz i wzbogacisz wiedzę z biologii, biochemii, fizyki i matematyki – bez podstaw nie będziesz dobrym specjalistą,
 • sam wybierzesz interesującą Cię specjalizację, która umożliwi Ci rozwijanie zainteresowań,
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w laboratoriach biofizycznych, laboratoriach optycznych i gabinetach optomertrycznych, poznasz także podstawy metod statystycznej analizy danych i programowania,
 • nabędziesz umiejętności w pracy naukowej – wykonasz badania, dokonasz ich analizy, wyciągniesz wnioski
 • możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych możliwości badawczych w ramach krajowych i międzynarodowych staży studenckich.

Dodatkowo:

 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • będziesz uczestniczyć w zajęciach z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych,
 • możesz rozwijać swoje pasje naukowe w kole naukowym i brać udział w pracach badawczych prowadzonych na Wydziale,
 • możesz także spędzać miło czas ze znajomymi w centrum Chorzowa, Katowic lub w zaciszu akademików w Katowicach-Ligocie.
Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?

W ogólności chcemy nauczyć Cię:

 • specjalistycznej wiedzy z zakresu biofizyki,
 • profesjonalnego planowania i organizowania pracy laboratoryjnej,
 • pracy badawczej nastawionej na rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów,
 • praktycznych umiejętności obsługi aparatury pomiarowej,
 • sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi.

Dla kierunku biofizyka zdefiniowaliśmy konkretne efekty kształcenia. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych efektów uczenia odnoszących się do wiedzy, kompetencji lub umiejętności jakie student biofizyki zdobywać będzie w trakcie studiów.

Absolwent:

 • Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą struktury biomolekuł, struktury molekularnej organelli komórkowych z uwzględnieniem procesów biochemicznych w nich występujących.
 • Potrafi przygotować układy biologiczne, substancje i materiały o potencjale leczniczym lub korygującym do pomiarów z wykorzystaniem różnorodnych technik badawczych.
 • Zna mechanizmy działania procesów zachodzących w organach i tkankach zdrowych i chorobowo zmienionych oraz rozumie działanie środków farmakologicznych, materiałów wspierających leczenie, metod korygujących oraz techniki rehabilitacji w procesie leczenia.
 • Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach wspólnie prowadzonych prac oraz określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • Rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz wykazuje się otwartością na pochodzące z nauki rozwiązania problemów poznawczych i praktycznych.
 • Zna i rozumie prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty działalności naukowej ze szczególnym uwzględnieniem praw bioetyki.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Praktyka zawodowa na kierunku biofizyka jest istotnym elementem procesu kształcenia, który ma na celu przygotowanie studentów do pracy zawodowej.

Praktyki mogą być realizowane w grupach badawczych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego lub w laboratoriach badawczych, firmach farmaceutycznych, instytucjach medycznych, instytucjach rządowych czy innych podmiotach gospodarczych czy placówkach realizujących działalność z zakresu powiązanego z biofizyką.

Praktyka zawodowa na kierunku biofizyka ma na celu umożliwić studentom zdobycie cennego doświadczenia, które pozwoli im na lepsze zrozumienie specyfiki pracy w tej dziedzinie. Praktyki mogą uwzględniać zagadnienia, takie jak: projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej czy też analizowanie i interpretowanie wyników badań. Dzięki praktykom studenci zyskują także cenne umiejętności interpersonalne, w tym zdolność pracy i komunikacji w zespole oraz uczą się planowania działań i realizacji zadań.

Praktyki zawodowe i staże to także okazja do nawiązania kontaktów zawodowych i rozwoju sieci kontaktów, które mogą okazać się pomocne w przyszłości podczas poszukiwania pracy.

Szczegółowe zasady realizacji praktyk zawodowych określa zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawierające wytyczne dotyczące organizacji praktyk zawodowych studentów.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia na kierunku biofizyka odbywają się na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie.

W skład chorzowskiego kampusu, poza salami wykładowymi, pracowniami komputerowymi, wchodzą wyspecjalizowane, świetnie wyposażone laboratoria (często unikatowe w skali światowej) pozwalające studentom rozpocząć swoją przygodę z najnowocześniejszą technologią i aktualnymi trendami w nauce. To właśnie w laboratoriach studenci nauczą się jak prowadzić badania oraz realizować projekty naukowe na najwyższym światowym poziomie. Dla specjalności związanej z optyką okularową i optometrią znajdują się pracownie w których można wykonać okulary korekcyjne i pełne badanie optometryczne, dowiedzieć się jak dobrać soczewki okularowe i kontaktowe oraz prawidłowo postępować z pacjentem.

Pracownie specjalistyczne biofizyki farmaceutycznej

 

Pracownie specjalistyczne optyki okularowej i optometrii

 

Warto wiedzieć, że Kampus jest znakomicie skomunikowany z centrum Chorzowa i Katowic.

 

Odwiedź nas w Chorzowie

 

 

Co po studiach i co robią absolwenci kierunku biofizyka? Co po studiach i co robią absolwenci kierunku biofizyka?

Absolwenci biofizyki mają różnorodne możliwości zawodowe po ukończeniu studiów:

 • Mogą podjąć pracę w instytutach badawczych, laboratoriach uniwersyteckich lub innych instytucjach naukowych. Mogą prowadzić badania nad interakcjami molekularnymi, mechaniką komórkową, dynamiką biologiczną czy właściwościami biomateriałów. Ich praca może prowadzić do odkrywania nowych technologii i metodologii w dziedzinie biologii, medycyny i biotechnologii.
 • znajdują zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, biotechnologicznych i innych przedsiębiorstwach związanych z badaniami nad lekami i terapiami. Mogą pracować nad projektowaniem leków, badaniem interakcji leków z organizmem, rozwijaniem nowych technologii medycznych czy analizą danych biologicznych.
 • mogą pracować jako optycy okularowy i optometryści w salonach optycznych, laboratoriach optycznych lub gabinetach optometrycznych, szpitalach i klinikach okulistycznych. Ponadto mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się produkują i dystrybucją soczewek okularowa i kontaktowych oraz oprawek okularowych.
 • mogą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności analityczne jako konsultanci naukowi. Mogą doradzać firmom i instytucjom w zakresie rozwoju nowych produktów, strategii badawczych czy analizy danych naukowych.
 • mogą podjąć pracę jako nauczyciele akademiccy na uniwersytetach lub nauczyciele w szkołach średnich. Mogą dzielić się swoją wiedzą z kolejnymi pokoleniami studentów i rozwijać przyszłe talenty naukowe.
 • mogą znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach rządowych, agencjach regulacyjnych lub organizacjach non-profit, gdzie ich wiedza może być wykorzystana w zakresie badań, oceny ryzyka, polityki zdrowotnej i ochrony środowiska.

To tylko kilka przykładów możliwych ścieżek zawodowych dla absolwentów biofizyki. Ta dziedzina daje im solidne podstawy do podejmowania pracy zarówno w środowisku akademickim, jak i w przemyśle, przyczyniając się do postępu naukowego i rozwoju technologicznego.

Dla kogo? Dla kogo?

Biofizycy mają istotną rolę do odegrania w dynamicznie rozwijającym się świecie, w którym wiedza o żywych organizmach stanowi klucz poprawy warunków życia człowieka, do innowacyjnych technologii mających na celu ochronę i ratowanie przyrody. Jeśli nie boisz się wyzwań, jesteś pasjonatem nauk ścisłych i kochasz odkrywać tajemnice natury, to właśnie dla Ciebie jest ta ścieżka rozwoju. Poprzez kształcenie się i współpracę z nami będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę, odnaleźć ciekawe i satysfakcjonujące zajęcie, a nawet odkryć pasję do pracy naukowej.

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

dr Agnieszka Kiełboń – sekretarz komisji rekrutacyjnej
mgr Anna Milejska – dziekanat

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75. Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów

 

Multimedia


Swoboda badań


Jak badać potencjalne leki?

Terapia fotodynamiczna

Nanotechnologia w farmacji – czy jesteśmy gotowi na interdyscyplinarne rozwiązania

Jak poprawić rozpuszczalność leku?

Okiem fizyka na problem słabej biodostępności farmaceutyków

Leki przeciwnowotworowe – w jakim miejscu jesteśmy teraz i co nas czeka w przyszłości

return to top