Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wynalazcy związani z UŚ nagrodzeni

10.02.2020 - 14:52 aktualizacja 19.02.2020 - 15:10
Redakcja: MK, Sekcja Prasowa
Tagi: inventions, nagrody, prizes, wynalazki

Już po raz dziesiąty najlepsze wynalazki zostały nagrodzone w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Laureatami konkursu mogli zostać studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego – chronionych prawem wyłącznym lub zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

Do tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu zgłoszono 144 rozwiązania z 26 uczelni. Przyznanych zostało pięć równorzędnych nagród głównych, a także wyróżnienia oraz nagrody specjalne.

Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazły się dwa rozwiązania, których autorami lub współautorami są wynalazcy związani z Uniwersytetem Śląskim.

Twórcy sposobu oraz urządzenia do optymalizacji procesu spalania paliw stałych w rusztowych kotłach energetycznych otrzymali jedną z pięciu nagród głównych konkursu, a także nagrodę specjalną prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX.

Rozwiązanie według wynalazku pozwala zoptymalizować proces spalania paliw odpadowych, w tym mułów węglowych lub paliwa tradycyjnego węglowego, zwłaszcza o wysokiej wilgotności. Dzięki zastosowaniu wynalazku możliwe będzie wyeliminowanie niepożądanych i niekontrolowanych przedmuchów powietrza, które nie biorą udziału w efektywnym spalaniu paliwa. To z kolei pozwoli zwiększyć skuteczność całego procesu i przyczyni się m.in. do ograniczenia emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenek azotu.

Współtwórcą wynalazku, spełniającym warunki uczestnictwa w konkursie, jest mgr Adam Świerczyński, absolwent Uniwersytetu Śląskiego związany obecnie z Politechniką Śląską. Współautorami rozwiązania są: dr inż. Szymon Ciukaj z Politechniki Śląskiej oraz mgr Mariusz Grzesiczak, rzecznik patentowy Uniwersytetu Śląskiego.

Wyróżnienie przyznane zostało także autorom cyklu wynalazków dotyczących dogodnej i wydajnej metody syntezy pochodnych perylenu oraz koronenu na drodze reakcji cykloaddycji dielsa-aldera arynów do wnęki perylenu i jego pochodnych. Wstępne badania optyczne oraz elektrochemiczne wskazują na możliwość zastosowania otrzymanych związków jako materiałów przewodzących i luminescencyjnych w technologii OLED lub/i ogniw słonecznych. Produkty otrzymane sposobem według tych wynalazków mogą też podlegać dalszej funkcjonalizacji, w wyniku czego staną się atrakcyjnym produktem dla organicznej elektroniki i fotowoltaiki.

Pochodne perylenu wykorzystują do budowy swoich urządzeń m.in. takie giganty technologiczne jak Sony Corporation czy LG Chem. Głównym, spodziewanym efektem zastosowania wynalazków jest rozwój chemii policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAHs), głównie metod syntezy funkcjonalizowanych nanografenów opartych na strukturze PAHs, stanowiących w dzisiejszych czasach niezwykle istotny budulec dla wielu nowoczesnych technologii.

Współtwórcami cyklu wynalazków, spełniającymi warunki uczestnictwa w konkursie, są: mgr Aneta Kurpanik, Bogumiła Gołek, Agata Grabowska, mgr Justyna Łucka, mgr inż. Witold Ignasiak. Pozostali współtwórcy to: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, mgr Beata Marcol-Szumilas, dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol oraz dr Marek Matussek.

Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu Student-Wynalazca dostępne są na stronie: www.tu.kielce.pl.

return to top