Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Wyniki konkursu na projekty modułów otwartych dla studiów II stopnia 2023/2024

16.03.2023 - 13:02 aktualizacja 20.03.2023 - 10:50
Redakcja: OO

Wyniki konkursu na projekty modułów w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej na rok akademicki 2023/2024

Od 1 do 28 lutego 2023 roku trwał konkurs na projekty modułów do realizacji w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej (OOD) dla studiów II stopnia w roku akademickim 2023/2024. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – zgłoszonych zostało prawie 200 projektów modułów. 15 marca 2023 roku komisja ds. oceny modułów dokonała podsumowania wyników konkursu. W efekcie prac komisji stworzone zostały listy rankingowe, zgodnie z podziałem na moduły ogólnoakademickie (MOG), moduły ogólnoakademickie społeczne (MOS) i moduły akademickie humanistyczne (MOH), które znajdują się na stronie Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej w zakładce konkurs na projekty modułów. Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z informacją.

Pełna oferta modułów na rok akademicki 2023/2024 w ramach OOD, z podziałem na MOG, MOS i MOH, zostanie zamknięta i przedstawiona do wiadomości do 15 kwietnia 2023 roku[1].

Organizatorzy konkursu, wyrażając podziękowanie za wielkie zaangażowanie naszej społeczności akademików w tworzenie nowej oferty rozszerzającej kształcenie kierunkowe, podkreślają wysoką jakość merytoryczną złożonych propozycji.

Podobne konkursy będą rozpisywane przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku akademickiego. Wszyscy zainteresowani będą mogli wielokrotnie proponować moduły, które wzbogacą kształcenie kierunkowe studentów studiów II stopnia w Uniwersytecie Śląskim.


[1] Zgodnie z par. 5, pkt. 3 zarządzenia nr 155 rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 13 września 2021 r. Ogólnoakademicką Ofertę Dydaktyczną, obejmującą moduły ogólnoakademickie, ogólnoakademickie (społeczne) i ogólnoakademickie (humanistyczne), rada OOD ogłasza w terminie do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok akademicki, w którym moduły w ramach danej OOD będą realizowane.

grafika przedstawiająca rysunek mózgu, liczby, linie, kolorowe plamy / graphic with a drawing of a brain, numbers, lines, and splashed paint

return to top