Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

22 marca – Światowy Dzień Wody

22.03.2022 - 13:29 aktualizacja 29.03.2022 - 09:19
Redakcja: wcyg
Tagi: badania naukowe

Tegoroczne hasło przewodnie Światowego Dnia Wody brzmi: „Wody podziemne – uczynić widzialnym to, co niewidzialne”. Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego kształci specjalistów w zakresie hydrogeologii, a pracownicy od wielu lat prowadzą badania naukowe w międzynarodowych zespołach badawczych.

Poniższy film jest podsumowaniem badań trwającego trzy lata projektu DEEPWATER-CE realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Badacze zajmują się wypracowaniem kompleksowego i zintegrowanego podejścia we wdrażaniu rozwiązań dotyczących dodatkowego zasilania wód podziemnych w celu zwiększenia ich zasobów ilościowych i jakościowych.

Projekt DEEPWATER-CE realizują przez pracownicy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownikiem zespołu jest hydrogeolog dr Sławomir Sitek. Naukowcy prowadzili między innymi badania na ujęciu wód pitnych w Tarnowie, ujmującym płytką warstwę wodonośną zasilaną dodatkowo wodami z rowów infiltracyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej.

Szczegółowe wyniki projektu DEEPWATER-CE znajdują się w raporcie, który można pobrać na stronie projektu.

Kadr z filmu nt. projektu DEEPWATER-CE. Grafika, ekran podzielony na dwie części. Na górze osiedle bloków z drzewami po obydwu stronach. Na dole gleba i falująca woda

return to top