Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

badania naukowe

liczba aktualności na stronie
8162432

więcej

Co się wydarzyło ponad 300 mln lat temu?

| Małgorzata Kłoskowicz | W historii naszej planety wielokrotnie dochodziło do masowych wymierań, w wyniku których w gwałtowny sposób zmieniała się liczebność organizmów. Jedno z nich wydarzyło się pod koniec dewonu, około 358 milionów lat temu. Zachodzących wówczas zmian nie przetrwało ponad 50% wszystkich gatunków organizmów morskich. Ślady tych zdarzeń widoczne są do dziś w...

Kategorie: artykułyGazeta Uniwersytecka UŚpopularyzacja nauki
tagi :
więcej

22 marca – Światowy Dzień Wody

Tegoroczne hasło przewodnie Światowego Dnia Wody brzmi: „Wody podziemne – uczynić widzialnym to, co niewidzialne”. Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego kształci specjalistów w zakresie hydrogeologii, a pracownicy od wielu lat prowadzą badania naukowe w międzynarodowych zespołach badawczych. Poniższy film jest podsumowaniem badań trwającego trzy lata projektu DEEPWATER-CE realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Badacze...

Kategorie: projekty naukowe
tagi :
więcej

Naukowcy UŚ w konkursach NCN

Dziewiętnaście projektów z Uniwersytetu Śląskiego otrzyma dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki. Agencja wspierająca działalność naukową w zakresie badań podstawowych ogłosiła wyniki trzech konkursów: OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Nasi naukowcy będą realizować granty na łączną kwotę ponad 12 milionów złotych. Lista laureatów z podziałem na konkursy OPUS 20 PRELUDIUM BIS 2 SONATA 16...

Kategorie: informacjeprojekty
tagi :
więcej

Swoboda badań | dr Sławomir Sułowicz

INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI BADAWCZEJ SWOBODA BADAŃ – NAUKA DLA PRZYSZŁOŚCI Cykl „Swoboda badań – nauka dla przyszłości” to artykuły, wywiady i krótkie filmy prezentujące badania laureatów konkursu „Swoboda badań” CYKL „SWOBODA BADAŃ – NAUKA DLA PRZYSZŁOŚCI” dr Sławomir Sułowicz | mikrobiolog Nanomateriały są coraz częściej spotykane w naszym codziennym życiu. Ich ciekawe właściwości, w tym działanie...

Kategorie: inicjatywa doskonałościprojekty naukowe
tagi :
więcej

Dofinansowania na nowe projekty Uniwersytetu Śląskiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach czwartej edycji programu pn. „Doktorat wdrożeniowy” przyznało Uniwersytetowi Śląskiego finansowanie 12 stypendiów doktoranckich, kosztów ubezpieczenia społecznego oraz kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w wysokości łącznie 3 525 052,80 zł. Doktoraty wdrożeniowe będą realizowane przez doktorantów w ramach Szkoły Doktorskiej w następujących dyscyplinach: inżynieria materiałowa, nauki o Ziemi i środowisku,...

Kategorie: informacjeprojekty
tagi :
więcej

Prof. Robert Hasterok członkiem Rady NCN

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek powołał dwunastu nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Jednym z nich został prof. dr hab. Robert Hasterok z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem Rady NCN, składającej się z dwudziestu czterech naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, jest m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych i warunków przeprowadzania...

Kategorie: informacjeogólne
tagi :
więcej

Upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej – nowy projekt Uniwersytetu Śląskiego

Popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, a także prowadzonych na uczelni badań i prac rozwojowych to cel nowego projektu, którego realizację Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpocznie już niebawem, bo w październiku tego roku. Na ten cel przeznaczonych zostanie 410 tys. zł. Uczelnia otrzyma dofinansowanie z dwóch programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Społeczna odpowiedzialność nauki”...

Kategorie: informacjeprojekty
tagi :
return to top