Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dofinansowania na nowe projekty Uniwersytetu Śląskiego

23.12.2020 - 14:25 aktualizacja 12.04.2022 - 12:08
Redakcja: OO
Tagi: badania naukowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach czwartej edycji programu pn. „Doktorat wdrożeniowy” przyznało Uniwersytetowi Śląskiego finansowanie 12 stypendiów doktoranckich, kosztów ubezpieczenia społecznego oraz kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w wysokości łącznie 3 525 052,80 zł. Doktoraty wdrożeniowe będą realizowane przez doktorantów w ramach Szkoły Doktorskiej w następujących dyscyplinach: inżynieria materiałowa, nauki o Ziemi i środowisku, nauki chemiczne, nauki prawne, psychologia, nauki o polityce i administracji, historia. Koordynatorem projektu jest dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ.

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika programu we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą lub innym podmiotem. Przedsięwzięcie wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Doktorant będzie pracował w przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej lub instytucie prowadzącym szkołę doktorską oraz będzie miał dwóch opiekunów merytorycznych: jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – ze szkoły doktorskiej.

Z kolei Narodowe Centrum Nauki podjęło decyzję o dofinansowaniu projektu pt. „Większości kwalifikowane w niewiększościowych mechanizmach: w kierunku nowej teorii superwiększości w sądowej kontroli konstytucyjności prawa”, złożonego przez Wydział Prawa i Administracji UŚ w ramach programu POLS finansowanego z funduszy norweskich na lata 2014–2021. Kwota finansowania wynosi 520 520 zł. Kierownikiem projektu zatrudnionym na naszej uczelni będzie dr Mauro Arturo Rivera Leon. Projekt ze strony UŚ koordynuje prof. Ewa Rott-Pietrzyk.

POLS jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie POLS może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkał, nie pracował i nie studiował w Polsce, a także nie kierował projektem badawczym realizowanym w Polsce.

żarówka narysowana kredą na tablicy/light bulb drawn with chalk on a blackboard

return to top