Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dowiedz się, jak będzie wyglądało 50 tygodni w Mieście Nauki!

23.10.2023 - 15:31 aktualizacja 23.10.2023 - 15:31
Redakcja: JK

Prezentujemy 50 tygodni, które w 2024 roku zdefiniują działania związane z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki! Przed nami jedenObrazek wyróżniający, po górny lewy róg logotyp EMNK, prawy dolny róg logo EMNK, na środku napis: 50 Tygodni w Mieście Nauki. Grafika w kolorze różowo - białym z najbardziej emocjonujących momentów, czyli prezentacja ustaleń programowych, nad którymi społeczność akademicka siedmiu uczelni publicznych z siedzibami w Katowicach pracowała w ostatnich miesiącach. Do 9 grudnia, kiedy oficjalnie otworzymy obchody EMNK 2024, sukcesywnie będziemy odsłaniać informacje o tematyce kolejnych tygodni, o nadzorujących je kuratorach i producentach. To jednak nie wszystko – zaprosimy także wszystkie zainteresowane osoby do współtworzenia z nami wydarzeń, wpisujących się w poszczególne propozycje.

Przygotowanie całej listy możliwe było dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu społeczności akademickiej uczelni skupionych w Konsorcjum Akademickim – Katowice Miasto Nauki. Swoje propozycje zaprezentowali także przedstawiciele miasta Katowice. Nad doborem tematyki tygodni, połączeniem licznych wątków i koordynacją powstającej oferty od początku czuwa dr Łukasz Lamża, dyrektor kreatywny ds. 50 tygodni Europejskiego Miasta Nauki. 

Co dalej? Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą siódemką! Poznajcie tygodnie oraz ich kuratorów i producentów. Przypominamy jednak, że to nie koniec prac. Już teraz zapraszamy do kontaktowania się z biurem EMNK 2024 w celu zgłaszania propozycji wydarzeń, inicjatyw i działań, które wpisują się w tematykę poszczególnych tygodni. Czekamy na działania i inicjatywy, które wkrótce będą miały szansę dołączyć do już przygotowanej oferty. Propozycje można przekazywać na adres mailowy emn@us.edu.pl (w treści maila i temacie proszę wskazać, jakiego tygodnia dotyczy dana propozycja). Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie propozycji – przyjęliśmy zasadę według której program każdego tygodnia tematycznego zostaje zamknięty na 8 tygodni przed jego rozpoczęciem (za wyjątkiem początkowych 8 tygodni 2024 roku).

Czym jest 50 tygodni w Mieście Nauki?

50 tygodni w Mieście Nauki to jedno z pasm programowych obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Każdy z 50 tygodni będzie szansą do szerokiego i multidyscyplinarnego zaprezentowania ważnego tematu, stanowiącego wyzwanie dla polskiej i światowej nauki. W dokumencie prezentującym założenia obchodów EMNK 2024 (ZOBACZ: Brief EMNK 2024) przedstawiliśmy już najważniejsze założenia dotyczące budowania programu 50 tygodni EMN. Przypominamy je poniżej:

  • Naukowe podstawy – za każdy tydzień odpowiedzialny będzie kurator, który opracuje format tygodnia. Wspomagać będzie go producent, który będzie odpowiedzialny za kwestie organizacyjne. 
  • Zasięg – w każdym tygodniu realizowane będą inicjatywy na poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim
  • Współpraca instytucjonalna, patronaty i partnerstwo – do współpracy w tygodniach zostaną zaproszone kluczowe ośrodki naukowe w kraju i Europie; będziemy chcieli współpracować także z instytucjami, firmami i wszelkimi podmiotami, które mogą zaangażować się w prezentację tematu tygodnia
  • Gość specjalny – udział wybitnego przedstawiciela krajowego i zagranicznego w każdym tygodniu.
  • Społeczna odpowiedzialność – powiązanie tematyki i wydarzeń danego tygodnia z potrzebami odbiorców wynikającymi z diagnozy przeprowadzonej przez uczelnie Konsorcjum na zlecenie m. Katowice.
  • Różnorodność i popularnonaukowy przekaz – program tygodnia zróżnicowany m.in. pod względem: grup odbiorców, typu inicjatyw, zasięgu, języka, form przekazu 
  • Trwały efekt – dla każdego tygodnia kuratorzy opracują trwałą formę upowszechniania wiedzy np. poprzez publikacje, wystawy, formy multimedialne.
return to top