Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

50 tygodni w Mieście Nauki

Prezentujemy 50 tygodni, które w 2024 roku zdefiniują działania związane z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki! Przed nami jeden z najbardziej emocjonujących momentów, czyli prezentacja ustaleń programowych, nad którymi społeczność akademicka siedmiu uczelni publicznych z siedzibami w Katowicach pracowała w ostatnich miesiącach. Do 9 grudnia, kiedy oficjalnie otworzymy obchody EMNK 2024,Obrazek wyróżniający, po górny lewy róg logotyp EMNK, prawy dolny róg logo EMNK, na środku napis: 50 Tygodni w Mieście Nauki. Grafika w kolorze różowo - białym sukcesywnie będziemy odsłaniać informacje o tematyce kolejnych tygodni, o nadzorujących je kuratorach i producentach. To jednak nie wszystko – zaprosimy także wszystkie zainteresowane osoby do współtworzenia z nami wydarzeń, wpisujących się w poszczególne propozycje.

Przygotowanie całej listy możliwe było dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu społeczności akademickiej uczelni skupionych w Konsorcjum Akademickim – Katowice Miasto Nauki. Swoje propozycje zaprezentowali także przedstawiciele miasta Katowice. Nad doborem tematyki tygodni, połączeniem licznych wątków i koordynacją powstającej oferty od początku czuwa dr Łukasz Lamża, dyrektor kreatywny ds. 50 tygodni Europejskiego Miasta Nauki. 

Co dalej? Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą siódemką! Poznajcie tygodnie oraz ich kuratorów i producentów. Przypominamy jednak, że to nie koniec prac. Już teraz zapraszamy do kontaktowania się z biurem EMNK 2024 w celu zgłaszania propozycji wydarzeń, inicjatyw i działań, które wpisują się w tematykę poszczególnych tygodni. Czekamy na działania i inicjatywy, które wkrótce będą miały szansę dołączyć do już przygotowanej oferty. Propozycje można przekazywać na adres mailowy emn@us.edu.pl (w treści maila i temacie proszę wskazać, jakiego tygodnia dotyczy dana propozycja). Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie propozycji – przyjęliśmy zasadę według której program każdego tygodnia tematycznego zostaje zamknięty na 8 tygodni przed jego rozpoczęciem (za wyjątkiem początkowych 8 tygodni 2024 roku).

Tydzień zimna: 01–07 stycznia 2024 r.

Kuratorzy: dr Aneta Szczygielska-Łaciak, dr Marcin Łaciak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Producentka: Aneta Knapik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Numer tygodnia: 1

dr Aneta Szczygielska-Łaciak – adiunktka na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Od wielu lat zajmuje się dydaktyką fizyki i popularyzacją nauki. Ukończyła fizykę na Uniwersytecie Śląskim. Po zakończeniu studiów rozpoczęła pracę w Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie była organizatorką wielu wydarzeń popularnonaukowych w tym konkursów, szkoleń dla nauczycieli, konferencji, wykładów i warsztatów dla uczniów na każdym poziomie edukacji. Uskrzydlają ją zabawy z fizyką z najmłodszymi. Koordynatorka kilku krajowych i europejskich projektów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli. Od kilku lat związana ze Śląskim Festiwalem Nauki KATOWICE, jest koordynatorką merytoryczną strefy Nauk ścisłych. W wolnych chwilach lubi jeździć na nartach, chodzić po górach i zwiedzać fascynujące miejsca.

dr Marcin Łaciak – adiunkt na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych  Uniwersytetu Śląskiego. Od wielu lat zajmuje się dydaktyką fizyki i popularyzacją nauki. Ukończył fizykę na Uniwersytecie Śląskim. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w IMPiZŚ, gdzie łączył fizykę z medycyną. Następnie rozpoczął pracę w Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie był współorganizatorem wielu wydarzeń popularnonaukowych w tym konkursów, szkoleń dla nauczycieli, konferencji, wykładów i warsztatów dla uczniów na każdym poziomie edukacji. Lubi pracować z młodzieżą i dziećmi. Był wykonawcą kilku polskich i europejskich projektów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli. Od kilku lak związany ze Śląskim Festiwalem Nauki KATOWICE, jest koordynatorem merytorycznym strefy Nauk ścisłych. W wolnych chwilach lubi jeździć na nartach i grać na gitarze (o ile ma na to czas).

Opis tygodnia

Uczestnicy wydarzeń będą mieli możliwość zapoznania się z szeroko pojmowanym zagadnieniem zima i niskich temperatur, z którymi mamy do czynienia zarówno w nauce jak i w życiu codziennym. Poruszone zostaną między innymi tematy z zakresu medycyny, biologii, fizyki, geografii, inżynierii, kryminalistyki czy gastronomii. Wyruszymy w kosmos, przeniesiemy się również do skali molekularnej, atomowej a nawet cząstek elementarnych, aby sprawdzić, jakie panują tam temperatury. Poznamy fakty i mity dotyczące zimna i jego wpływu na otoczenie i organizmy żywe. Sprawdzimy, jak niską temperaturę jest w stanie wytrzymać człowiek. Odpowiemy na pytania, co skrywają lodowce i dowiemy się, co nam mówią ślady zachowane dzięki niskim temperaturom. Gorąca atmosfera panująca podczas wykładów, warsztatów czy pokazów nie pozwoli nikomu zmarznąć, nawet jeśli temperatura sięgać będzie zera bezwzględnego. 

Propozycja wybranych wydarzeń:

 1. Wykłady popularnonaukowe z różnych dyscyplin prowadzone przez wybitnych specjalistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych;
 2. Wykłady z pokazami eksperymentów dla różnych grup wiekowych;
 3. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 4. Warsztaty rodzinne
 5. Debaty naukowe;
 6. Spotkania w plenerze;
 7. Morsowanie;
 8. Wystawy zdjęć/prac;
 9. Projekcje filmów;
 10. Pokazy artystyczne.
Grafika Tygodnia zimna (informacje w tekście)

Tydzień skarbów: 08–14 stycznia 2024 r.

Kuratorzy: mgr inż. Ewa Głuszek, prof. dr hab. inż. Małgorzata Labus (Politechnika Śląska)
Producent: Paulina Świtała (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Numer tygodnia: 2

mgr inż. Ewa Głuszek – kierowniczka Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. W swojej pracy zajmuje się popularyzacją wiedzy o surowcach mineralnych, kładzie nacisk na wzrost świadomości i edukację z zakresu znaczenia górnictwa w gospodarce krajowej oraz na arenie międzynarodowej. Swoją misję edukacyjną realizuje poprzez liczne prelekcje, projekty, warsztaty i spotkania tematyczne z młodzieżą szkolną i dziećmi.

prof. dr hab. inż. Małgorzata Labus – pracuje na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na procesach geochemicznych zachodzących w środowisku skalnym oraz zastosowaniu analizy termicznej w naukach geologicznych. Jest opiekunką Studenckiego Koła Naukowego Geologów „Silesian”, w ramach którego jest inicjatorką wielu projektów i wydarzeń popularnonaukowych oraz aktywnie uczestniczy w ich organizacji.

Opis tygodnia

Tematem przewodnim są skarby Ziemi. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że bez surowców mineralnych nie byłoby większości przedmiotów codziennego użytku. Podczas Tygodnia skarbów zapoznacie się z powszechnymi skałami i minerałami, jak również poznacie te najcenniejsze, wyjątkowe skarby Ziemi, takie jak złoto, diamenty, szmaragdy, a nawet pozaziemskie skały – meteoryty. Zaprezentujemy też te, bez których nie mogłyby istnieć nowoczesne technologie. Pokażemy, jak bogate i różnorodne są skarby Ziemi, a także nauczymy was je rozpoznawać. Będziecie mieli możliwość poznania cech fizycznych minerałów, w tym fascynującej fluorescencji.

Skarby Ziemi to też niezwykły świat skamieniałych zwierząt i roślin, dokumentujących historię rozwoju naszej planety – opowiemy o wykopaliskach i niezwykłych poszukiwaniach. W trakcie Tygodnia skarbów zaprezentujemy również maszyny i urządzenia, dzięki którym można eksploatować surowce. Poznacie też roboty, które rewolucjonizują nasz przemysł i wkraczają do naszego życia codziennego. A na zakończenie odbędzie się Giełda Minerałów i Skamieniałości, na której będzie można zobaczyć kolekcjonerskie wystawy, a także kupić sobie swój własny „skarb”.

Jakich wydarzeń możemy się spodziewać?

 1. Warsztaty z rozpoznawania skał i minerałów
 2. Zwiedzanie Muzeum Geologii Złóż
 3. Wykłady i prezentacje, dotyczące m.in. fluorescencji minerałów, meteorytów, skamieniałych szczątków zwierząt, itp.
 4. Pokazy działania maszyn górniczych oraz robotów przemysłowych
 5. Giełda minerałów, skał i skamieniałości.

Tydzień żywności: 22–28 stycznia 2024 r.

Kuratorka: dr n. o zdr. Katarzyna Brukało (Śląski Uniwersytet Medyczny)
Producent: w trakcie ustaleń
Numer tygodnia: 4

dr Katarzyna Brukało
pracuje w Zakładzie Polityki Zdrowotnej na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Jest dietetyczką kliniczną i specjalistką zdrowia publicznego oraz absolwentką studiów MBA w ochronie zdrowia. Dr K. Brukało to również ekspertka European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) oraz Academy for Territorial Development in the Leibniz Association (ARL). Zajmuje się badaniami i kierownictwem merytorycznym w wielu projektach międzynarodowych pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia i Komisji Europejskiej. Pełniąc rolę ekspertki Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego współtworzyła Mapy Potrzeb Zdrowotnych w zakresie niewydolności serca. Jej główne zainteresowania naukowe to: polityka żywieniowa, lokalna polityka zdrowotna, zamówienia publiczne żywności. 

Opis tygodnia

Podczas tygodnia żywności przyjrzymy się żywności i żywieniu, przyjmując bardzo różną optykę. Musimy pamiętać, że spożywanie posiłków to nie tylko absolutnie podstawowa potrzeba biologiczna, ale również kwestia wysokiej jakości życia. Na tę jakość w sposób istotny wpływają wymiary żywności:

 1. wymiar środowiskowy – obejmujący wszystkie etapy łańcucha „od pola do stołu” z uwzględnieniem m.in. kwestii ekologicznych, zrównoważonego rozwoju, dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności, dobrych praktyk produkcji żywności, itd.;
 2. wymiar społeczny – relacje społeczne toczą się przy stole i przy jedzeniu. 
 3. wymiar polityki żywnościowej/żywieniowej – kształtowanie środowiska żywnościowego leży w gestii decydentów i podejmowanych decyzji (np. podatek cukrowy, regulacje dotyczące zamówień publicznych żywności);
 4. wymiar ekonomiczny – dostępność żywności oraz tzw. „pustynie żywnościowe” skorelowane są z warunkami ekonomicznymi;
 5. wymiar zdrowotny – jesteś tym, co jesz i co pakujesz do swojego brzucha!

Wymiary te są ze sobą powiązane, dlatego ważne jest, aby podejmować świadome decyzje żywieniowe, które uwzględniają te różnorodne aspekty.

Propozycja wybranych wydarzeń:

 1. Konferencja naukowa dla personelu nauczycielskiego, medycznego i okołomedycznego – m.in. jak pracować z rodziną z dzieckiem z nieprawidłową masa ciała;
 2. Warsztaty dla szkół podstawowych – foodart + eksperymenty na talerzu + savoir vivre przy stole;
 3. Warsztaty dla szkół ponadpodstawowych – sposoby na niemarnowanie żywności, kuchnia zero waste;
 4. Szkolenie dla intendentów i dyrektorów placówek oświatowych – Zamówienia Publiczne Żywności;
 5. Zielono mi! – wspólne warsztaty dla dzieci przedszkolnych i opiekunów (rodziców/dziadków) – zakładanie ogródków warzywnych i ziołowych, dieta planetarna (zioła do zabrania do domu);
 6. Zdrowie na bazarku – lokalne targi żywnościowe, na których producenci lokalni prezentują swoje produkty;
 7. Plenerowe gotowanie z Szefem Kuchni;
 8. Porady dla seniorów – analiza składu masy ciała z interpretacją, warsztaty ekonomii domowej dla seniorów/grup wykluczonych/beneficjentów banków żywności;
 9. Smaczna gra dla całej rodziny – uczestnicy zdobywają wiedzę na temat różnych aspektów żywności, takich jak produkcja, zdrowie, kultura i ekologia, poprzez udział w różnych zadaniach i wyzwaniach.
Grafika Tygodnia żywności (informacje w tekście)

Tydzień sztucznej inteligencji: 29 stycznia–4 luty 2024 r.

Kurator: dr hab. Jan Kozak, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Producent: dr Barbara Probierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Numer tygodnia: 5

dr hab. Jan Kozak, prof. UE kierownik Katedry Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, lider grupy badawczej w Łukasiewicz – EMAG oraz dyrektor konsorcjum Cyber Science, a przede wszystkim znany ekspert, który od wielu lat prowadzi badania w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Aktywnie uczestniczy w różnych projektach, zarówno akademickich, jak i przemysłowych. Swoją pasją zachęca młodych ludzi do podjęcia aktywności naukowych, inspirując do poznawania i eksplorowania tej dyscypliny.

Opis tygodnia

Dzięki algorytmom sztuczna inteligencja potrafi analizować dane, rozpoznawać wzorce, podejmować decyzje i nawet komunikować się w sposób zbliżony do naszego. To fascynujące pole badawcze, które otwiera drzwi do niezliczonych możliwości. Przyłącz się do nas, aby odkryć, jak sztuczna inteligencja kształtuje nasz świat.

Tydzień sztucznej inteligencji będzie obfitował w wydarzenia, które pozwolą wam zagłębić się w tę fascynującą dziedzinę. Dzięki prelekcjom, warsztatom i panelom dyskusyjnym poznacie najnowsze osiągnięcia.

Propozycja wybranych wydarzeń:

 1. Interaktywna konferencja o etyce sztucznej inteligencji i jej wpływie na społeczeństwo;
 2. Przenikamy w świat widzenia maszyn, badając zdolność sztucznej inteligencji do analizy obrazów i rozpoznawania wzorców – wykłady;
 3. Językowe Labirynty, czyli kreatywne zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem języka naturalnego;
 4. Warsztaty dla młodzieży z projektowania i programowania robotów;
 5. Otwarte drzwi w Instytucie Technologii Innowacyjnych EMAG – zwiedzanie laboratorium;
 6. Cyberbezpieczeństwo dla przedsiębiorców i dorosłych – wykłady i warsztaty o zapobieganiu zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
Grafika Tygodnia sztucznej inteligencji (informacje w tekście)

Tydzień humoru: 19–25 lutego 2024 r.

Kurator: dr Łukasz Jach, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Producentka: Małgorzata Balewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Numer tygodnia: 8

dr Łukasz Jach, prof. UŚ
– psycholog i socjolog na co dzień związany z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się psychologią ewolucyjną, psychologią humoru i psychologią nauki. Autor licznych publikacji, w tym książek popularnonaukowych „Od ucha do ucha. Homo sapiens się śmieje” oraz „Wyobraź to sobie! Psychologiczna opowieść o bujaniu w obłokach”. Uwielbia słuchać dowcipów, a jeszcze bardziej lubi je opowiadać.

Opis tygodnia

Umiejętność tworzenia i dostrzegania humoru bywa wskazywana jako jedna z właściwości odróżniających ludzi od pozostałych stworzeń zamieszkujących Ziemię, a wspólny śmiech stanowi jeden z najważniejszych mechanizmów budowania więzi społecznych. W trakcie Tygodnia humoru postaramy się pokazać, co nauka ma do powiedzenia na temat humoru, śmiechu i uśmiechu oraz że sam humor stanowi zarówno temat, jak i motor interesujących badań naukowych, prowadzonych w bardzo różnych perspektywach. Podczas Tygodnia humoru zajmiemy się zarówno psychologią humoru, jak i jego różnymi, kulturowymi obliczami. Tydzień ten będzie pełen takich wydarzeń, jak wykłady na temat nauki o humorze i humoru w nauce, projekcje filmowe i spotkania z ludźmi pracującymi z humorem na co dzień. Pojawi się również okazja do wejścia w rolę twórcy humoru i sprawdzenia się w rzemiośle rozśmieszania innych.

Jakich wydarzeń możemy się spodziewać?

  1. Niepoważna nauka? Nagroda Ig Nobla i jej laureaci. Przedstawienie słynnej nagrody, rozmowa o jej laureatach oraz spotkanie z jednym z nich.
  2. Humor po polsku – klasyka polskiej komedii. Projekcja filmu należącego do klasyki polskiej komedii połączona z prelekcją na temat danego filmu, kontekstu jego powstawania oraz znaczenia dla polskiej kultury. 
  3. Komizm na zawołanie – o kulisach humoru improwizowanego. 
Grafika Tygodnia humoru (informacje w tekście)

Tydzień trzech kultur: 26 lutego–3 marca 2024 r.

Pełna nazwa tygodnia: TYDZIEŃ TRZECH KULTUR. Tydzień muzułmańsko- żydowsko-chrześcijański
Kuratorka: dr Aniela Kucharska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Producentka: dr Cecylia Tatoj (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Numer tygodnia: 9

dr Aniela Kucharska to doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunktka na kierunku filologia romańska Uniwersytetu Śląskiego. Jej  zainteresowania naukowe skupiają się wokół jej wielkiej pasji, którą jest historia Hiszpanii oraz Ameryki Południowej. Współorganizowała V Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów „Encuentros”, a także wiele warsztatów dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Organizuje liczne wystawy promujące między innymi kraje hispanojęzyczne. Od roku 2019 jest koordynatorką corocznego święta promującego język hiszpański w naszym regionie –„Hispanofonii”. Od 2021 roku jest koordynatorką Programu Erasmus +.

dr Cecylia Tatoj to doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od początku studiów i przez cały okres trwania pracy zawodowej związana z językiem hiszpańskim w Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się porównywaniem języka hiszpańskiego i polskiego oraz dydaktyką języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem roli kompetencji interkulturowej. Pełni funkcję rzeczoznawczyni merytoryczno-dydaktycznej podręczników przeznaczonych do nauki języka hiszpańskiego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Była współorganizatorką pięciu konferencji międzynarodowych, regularnie prowadzi warsztaty dla nauczycieli języka hiszpańskiego oraz wykłady promujące język hiszpański. Od 20 lat pełni funkcję wydziałowej koordynatorki Programu Erasmus+. W latach 2018–2022 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów.

Opis tygodnia

Choć dziś wydaje się to niemożliwe, był kiedyś taki kraj w Europie, w którym współistniały trzy kultury i trzy największe religie: islam, judaizm i chrześcijaństwo. Jaki to był kraj? Hiszpania za panowania Alfonsa X Mądrego, którego podejście do kwestii nauki, religii i kultury zupełnie odbiegało od panującego wówczas modelu. Ten trzynastowieczny, chrześcijański król był zwolennikiem tolerancji religijnej oraz krzewienia wiedzy żydowskich i arabskich uczonych, zaś stolica jego państwa, Toledo, było jednym z najważniejszych miast nauki ówczesnej Europy. Dziś chcemy wrócić do tych korzeni w Katowicach – Europejskim Mieście Nauki 2024. Dlatego proponujemy niezwykły tydzień. Tydzień trzech Kultur, podczas którego będziesz mógł:

 1. zwiedzić Centrum Kultury i Dialogu „Doha”;
 2. skorzystać z oryginalnych tatuaży z henny;
 3. nauczyć się podstaw języka arabskiego i hebrajskiego;
 4. skosztować przepysznej herbaty marokańskiej;
 5. wysłuchać koncertu chóru ewangelickiego oraz gry na bandurze;
 6. zobaczyć ciekawe wystawy, posłuchać mądrych wykładów i uczestniczyć w interesujących debatach.

Pokażemy, jak różne kultury mogą nie tylko współistnieć, ale także wzajemnie się przenikać i wzbogacać. Tydzień trzech Kultur ma pokazać, że nauka i kultura zawsze idą w parze i działają na rzecz pokoju.

Jakich wydarzeń możemy się spodziewać?

 1. Wystawy dla różnych grup odbiorców, m.in.: „Wybitni muzułmanie. Rozkwit myśli muzułmańskiej”, „Kościoły w krajach arabskich”, „Dziedzictwo kulturowe narodu marokańskiego”;
 2. Nauka alfabetu arabskiego i hebrajskiego;
 3. Wykłady przybliżające trzy kultury;
 4. Debata międzykulturowa;
 5. Debata: „Trzy kobiety. Trzy religie. Trzy punkty widzenia?”;
 6. „Zapomniane zakątki”. Śladami Żydów w Katowicach;
 7. Weekendowe spotkanie z kulturą muzułmańską: arabska kawa, tatuaże z henny, muzyka arabska na żywo;
 8. Koncert chóru ewangelickiego w kościele ewangelickim.
 1.  

 

Grafika Tygodnia tygodnia trzech kultur (informacje w tekście)

Tydzień kosmiczny: 4–10 marca 2024 r.

Kuratorzy: dr Milena Ratajczak, Jan Pomierny (Fundacja New Space)
Producent: w trakcie ustaleń
Numer tygodnia: 10

dr Milena Ratajczak
– doktor astronomii, adiunktka w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki gwiazd podwójnych oraz planet pozasłonecznych. Popularyzuje naukę jako koordynatorka edukacyjnego programu UNAWE w Polsce oraz członkini zarządu Fundacji New Space i zarządu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Współpracuje z pismami popularnonaukowymi, redaguje książki i gry o tematyce astronomicznej. Współzałożycielka studia kreatywnego Science Now specjalizującego się w komunikacji naukowej oraz rozwoju nowych przedsięwzięć na styku nauki, edukacji, sztuki i rozrywki.

Jan Pomierny (Fundacja New Space) – dyrektor kreatywny i producent, który od ponad 20 lat rozwija projekty z pogranicza nauki, edukacji i kultury. Założyciel studia designu strategicznego Science Now i Fundacji New Space. Doświadczenie zawodowe budował jako założyciel jednego z największych w polskim internecie portali tematycznych (Astronomia.pl), następnie jako dziennikarz, wydawca, producent kreatywny i reżyser. Jeden z pomysłodawców powstania SPLOT Institute. Członek Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Inicjator i producent filmu sci-fi „Ambition” przedstawiającego misję Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jeden z twórców Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Od 2021 roku ambasador Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. 

Opis tygodnia

Jeśli interesuje Cię odkrywanie tajemnic wszechświata, chciałbyś poznać kulisy misji kosmicznych, przyjrzeć się roli Polski w kosmosie i zrozumieć, w jaki sposób satelity pomagają monitorować naszą planetę i jej zmiany – Tydzień kosmiczny jest właśnie dla Ciebie!

Przygotuj się na czas pełen kosmicznych wydarzeń, podczas którego każdy entuzjasta nocnego nieba znajdzie coś dla siebie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy serię warsztatów nie z tej Ziemi, dzięki którym przekonacie się, że loty w kosmos to nie lada wyzwanie. Nieco starsi będą mogli podjąć dyskusję z naukowcami, inżynierami, przedsiębiorcami i przedstawicielami agencji kosmicznych w trakcie paneli dyskusyjnych. Nie przegapcie Kosmicznego Dnia Kobiet i pokazu eksperymentów, które mogą zostać zrealizowane przez astronautę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nie zabraknie też inspirujących wykładów i nocnych obserwacji nieba.

Jakich wydarzeń możemy się spodziewać?

 1. Warsztaty dla dzieci z zakresu astronomii i astronautyki.
 2. Kosmiczny Dzień Kobiet – to one tworzą polski kosmos! Poznaj kobiety zajmujące się badaniami nie z tej Ziemi na co dzień.
 3. Wykłady o tematyce astronomicznej i kosmicznej.
 4. Panele dyskusyjne o roli technologii kosmicznych w codziennym życiu.
 5. Prezentacja wybranych koncepcji eksperymentów na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
 6. Nocne obserwacje nieba.
Grafika Tygodnia kosmicznego (informacje w tekście)

Tydzień dźwięku: 1–7 kwietnia lub 2–8 kwietnia 2024 r.

Kuratorka: dr Sara Knapik-Szweda (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Producentka: Paulina Świtała (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Numer tygodnia: 13

dr Sara Knapik-Szweda – adiunktka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Certyfikowana muzykoterapeutka (MT-C), superwizorka, tutorka, pedagożka. Założycielka MuzKi – miejsca, gdzie jest prowadzona profesjonalna muzykoterapia dla różnych grup. Pracuje klinicznie jako muzykoterapeutka z różnymi uczestnikami pod względem wieku oraz wyzwań rozwojowych. Jej zainteresowania badawcze wiążą się z długoterminową muzykoterapią wśród osób autystycznych, Family-Centred Music Therapy wśród dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin, empowermentem wśród rodzin.

Opis tygodnia

Tydzień dźwięku to czas wielu ciekawych warsztatów, wykładów dla szerokiego grona odbiorców. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą przyjrzeć się dźwiękowi z wielu perspektyw i poszukać jego znaczenia w różnych obszarach życia. Wspólnie zagłębimy się w świat nauki i badań – dowiemy się, jak dźwięk wpływa na nasz stan psychofizyczny oraz funkcjonowanie naszego mózgu. 

Podyskutujemy o jego fizykalnych właściwościach oraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy dźwięk może przyczyniać się do rozwijania sfery społecznej, komunikacyjnej oraz emocjonalnej. Staniemy się kreatorami dźwięków i twórcami muzycznych utworów powstałych z nagranych dźwięków miasta, którego finałem będzie wspólny koncert. Będziemy muzykami, którzy w centrum Katowic wspólnie eksplorują dźwięk, słowo oraz głos. Zastanowimy się, czy dźwięk może nas pobudzić i czy może nas zrelaksować w ramach warsztatów „Dźwiękowy self care”. Dźwięk stanie się formą integracji różnych środowisk i grup mniejszościowych. Stanie się okazją do łączenia go z obrazem, ruchem oraz liczbą. 

Propozycja wybranych wydarzeń:

 1. Nagrywanie dźwięków Metropolii (wtorek i środa) – organizowanie warsztatów dla dzieci i dorosłych prowadzonych przez Przemysława Schellera (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach), w ramach, których uczestnicy nagrają poszczególne dźwięki Katowic i okolic. Z nagranych dźwięków powstanie wspólna improwizacja/koncert wraz z wizualizacjami (obrazami/zdjęciami we współpracy z dr. hab. Pawłem Mędrkiem z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz studentami);
 2. Eksploracja dźwięków w społeczności (środa) – warsztaty muzykoterapeutyczne w centrum Katowic, połączone z miejskim koncertem z przechodniami. Czas eksploracji dźwięków, słów, głosu (wtorek) (Fundacja Nordoff Robbins);
 3. Dźwięk i jego droga – konferencja jednodniowa zawierająca dwie sesje plenarne, panel dyskusyjny i dwa warsztaty (czwartek) (wydarzenie dla naukowców, doktorantów, studentów, muzyków, pasjonatów, osób głuchych);
 4. Eksploracja dźwięków w przestrzeni (piątek) – warsztaty z eksploracji dźwięków dla różnych grup wiekowych i zagrożonych wykluczeniem (NOSPR/AM). Warsztaty w sali warsztatowej prowadzonej przez muzykoterapeutów (dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, osoby dorosłe z niepełnosprawnością, osoby z zaburzeniami psychicznymi);
 5. Czy dźwięk mnie relaksuje – warsztaty „Dźwiękowy self care” oraz „Dźwiękowy self care w ruchu” (poniedziałek);
 6. Dzień eksperymentów (sobota) – warsztaty „Fizyka i Akustyka dla dzieci” oraz „Fizyka i Akustyka dla dorosłych”;
 7. Improwizowany koncert z nagraniami uzyskanymi z wtorkowego spaceru dźwiękowego (niedziela).

 

Grafika Tygodnia dźwięku (informacje w tekście)

Tydzień wirusów: 8–14 kwietnia 2024 r.

Kuratorka: dr n. med. Karolina Lau (Śląski Uniwersytet Medyczny)
Producentka: dr Ilona Hajok (Śląski Uniwersytet Medyczny)
Numer tygodnia: 15

dr n. med. Karolina Lau – adiunktka w Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej na Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest także opiekunką Studenckiego Koła Naukowego, z pasją zajmującą się dydaktyką i rozwijaniem naukowych predyspozycji studentów. Ponadto, pełniła rolę koordynatorki akcji promującej szczepienia przeciwko Covid-19 wśród młodych osób pod hasłem #SUMsięSZCZEPI. Jako wykładowczyni i mówczyni, uczestniczyła w wielu prestiżowych wydarzeniach naukowych, takich jak IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych, gdzie brała udział w sesji poświęconej tematyce stresu. Dodatkowo, angażuje się w organizację Interdyscyplinarnych Konferencji w ramach cyklu „W przestrzeni stresu i lęku”. Jest również współautorką wielu interdyscyplinarnych monografii i prac naukowych, przyczyniając się do rozwijania wiedzy naukowej.

Opis tygodnia

Tydzień wirusów to czas, w którym walczymy z rażącym problemem dezinformacji na temat wirusów, znanej jako infodemia. W obliczu rozprzestrzeniających się fake newsów, które przemieszczają się niemalże z prędkością światła oraz narastającego wpływu ruchów antyszczepionkowych, coraz ważniejsze staje się podjęcie działań w zakresie edukacji zdrowotnej. Naszym celem jest promowanie profilaktyki i uświadamianie społeczeństwa o znaczeniu zdrowego stylu życia. Począwszy od właściwego odżywiania, przez kontrolę stresu, aż po szczepienia – chcemy pokazać, jak istotne są te aspekty dla naszego zdrowia. W trakcie Tygodnia wirusów odbędą się fascynujące wykłady, a uczestnicy otrzymają możliwość zgłębienia tajemnic mikrobiologii oraz wezmą udział w akcjach promujących szczepienia. Nie zapominamy jednak o zabawie! Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby osób i przekazanie ważnych informacji w atrakcyjny sposób.

W trakcie różnych działań oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych promować będziemy hasło „ZŁOTA 7 – JAK ŻYĆ, BY NIE DAĆ SIĘ WIRUSOM?”. 

 • ZASADA #1: SZCZEP SIĘ!
 • ZASADA #2: ZDROWO SIĘ ODŻYWIAJ!
 • ZASADA #3: DBAJ O HIGIENĘ!
 • ZASADA #4: NIE PAL!
 • ZASADA #5: OGRANICZ STRES!
 • ZASADA #6: BĄDŹ AKTYWNY!
 • ZASADA #7: REGULARNIE SIĘ BADAJ!

Tydzień wirusów to okazja do zrozumienia, jak możemy chronić siebie i innych przed wpływem wirusów oraz jak podejść do tematu zdrowia w sposób odpowiedzialny i świadomy.

Jakich wydarzeń możemy się spodziewać?

 1. Konferencja naukowa.
 2. Gra terenowa/ścieżka zdrowia – wirusy vs szczepionki.
 3. Forum młodych naukowców, międzyuczelniana konferencja „Wirusy w naszym życiu” we współpracy ze Studenckim Towarzystwem Naukowym i IFMSA.
 4. Bieg wirtualny pod hasłem „Złota 7- jak żyć, by nie dać się wirusom”.
Grafika Tygodnia wirusów (informacje w tekście)

Tydzień organów: 22–28 kwietnia 2024 r.

Kuratorka: dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak, prof. AM (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)
Producentka: Aleksandra Kwiatkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Numer tygodnia: 17

dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak, prof. AM – ukończyła studia magisterskie w specjalności „teoria muzyki” w katowickiej Akademii Muzycznej. Edukację kontynuowała w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz School of Music, University of Louisville, uzyskując kompetencje w zakresie muzykoterapii. Obecnie kieruje Katedrą Muzykoterapii w macierzystej uczelni. Jej główny obszar zainteresowań praktycznych i badawczych to muzykoterapia osób z doświadczeniami traumy, szczególnie dzieci i młodzieży. Fascynują ja także związki myśli estetycznej z różnymi aspektami muzykoterapii.

Opis tygodnia

O czy myślisz, gdy słyszysz termin „organy”? Czy w Twojej wyobraźni pojawia się majestatyczny instrument muzyczny, czy może serce, płuco lub inny organ wewnętrzny? Podczas tygodnia organów każde z tych skojarzeń zostanie uwzględnione. W Tygodniu organów odbędą się koncerty i warsztaty inaugurujące funkcjonowanie nowych organów zbudowanych w sali koncertowej Akademii Muzycznej. Wśród wykonawców pojawi się rektor AM – prof. dr hab. Władysław Szymański. W Katowicach zagości także wybitny francuski organista, Olivier Latry.  Będziemy słuchać organów w różnych miejscach i różnych odsłonach. Poza tym przewidziano wykłady i prezentacje o charakterze prozdrowotnym. Może ktoś z Was pomyślał o organach władzy, albo organach administracyjnych? To także ciekawy wątek, który z pewnością poruszymy.

Zaprosimy Was również  do zwiedzania akademickiego Muzeum Organów, a dla dzieci przygotujemy warsztaty w wykorzystaniem… organków ustnych i koncerty z repertuarem, który na pewno je zainteresuje.

Propozycja wybranych wydarzeń:

a) inauguracja funkcjonowania nowych organów – koncerty Akademickiej Orkiestry Symfonicznej, recitale, warsztaty, z udziałem rektora AM prof. dr. hab. Władysława Szymańskiego oraz francuskiego wirtuoza Oliviera Latry;
b) zwiedzanie Muzeum Organów;
c) koncerty, warsztaty i spotkania dla dzieci i dorosłych, także adresowane dla seniorów;
d) wykłady, pogadanki i prezentacje dotyczące aspektów profilaktycznych i prozdrowotnych, a także socjologicznych.

Grafika Tygodnia organów (informacje w tekście)

Tydzień turystyki: 23–29 września 2024 r.

Kurator: dr Paweł Piotrowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Producent: w trakcie ustaleń
Numer tygodnia: 18

dr Paweł Piotrowski – pracownik Katedry Teorii Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, menadżer kierunku gospodarka turystyczna prowadzonego na tej uczelni oraz opiekun Koła Naukowego Turystyki KoNTiki. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w języku polskim i angielskim dotyczących problematyki zarządzania w turystyce i marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem wydarzeniami specjalnymi, turystyką dziedzictwa przemysłowego oraz zrównoważonym rozwojem turystyki. Wielokrotnie podejmował współpracę z praktyką gospodarczą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląską Organizacją Turystyczną czy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Pracuje również jako pilot wycieczek.  Prywatnie interesuje się architekturą XX wieku i historią Europy Środkowej. 

Opis tygodnia 

Turystyka jest współcześnie niezwykle ważnym zjawiskiem o charakterze gospodarczym, społecznym czy przestrzennym. Zachodzące na świecie zmiany, do pojawienia których sama często się przyczynia, powodują, że stoi w obliczu wielu wyzwań. Zaliczyć do nich można wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, gentryfikacją miast, zjawiskiem overtourismu, instagramizacją kultury czy rozwojem nowych, często kontrowersyjnych jej form, takich jak np. dark tourism. W trakcie Tygodnia turystyki uczestnicy zastanowią się nad możliwościami uczynienia turystyki bardziej odporną na zachodzące w otoczeniu zmiany, dowiedzą się, jak turystyka zmienia się i wpływa na nasze życie społeczno-gospodarcze, poznają nowe jej formy, przez udział w spacerach, warsztatach, panelach dyskusyjnych. Wszystko po to, by stać się bardziej świadomym turystą, podróżując nie zawsze daleko od własnego domu. 

Propozycja wybranych wydarzeń

 1. Odporność turystyki na kryzysy – debata naukowa dotycząca możliwości zwiększenia odporności współczesnej turystyki na coraz dynamiczniej zachodzące zmiany w otoczeniu.
 2. Przyszłość turystyki w województwie śląskim – znaczenie turystyki dla województwa śląskiego i rozwój oferty w związku z rosnącą rolą sztucznej inteligencji, wzrostem znaczenia w turystyce seniorów, osób ze specjalnymi potrzebami, cyfrowych nomadów.
 3. Społeczna odpowiedzialność influencerów – otwarta dyskusja poświęcona wpływowi mediów społecznościowych na zachowania współczesnych turystów.
 4. Nowe formy turystyki – zwiedzanie nieoczywistych lokalnych atrakcji – np. osiedli, wież ciśnień, hałd z wykorzystaniem nowych form odkrywania miast takich jak urbex czy flanering.
 5. Poznaj swoje miasto – cykl spacerów po wybranych miastach (m.in. Katowice, Gliwice, Sosnowiec) z autorami książek poświęconych tym miastom, a wydanych w ostatnich latach.

Tydzień oddechu: 13–19 maja 2024 r.

Kuratorka: dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak, prof. AM (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)
Producent: w trakcie ustaleń
Numer tygodnia: 19

dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak, prof. AM – ukończyła studia magisterskie w katowickiej Akademii Muzycznej w specjalności „teoria muzyki”. Edukację kontynuowała w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz School of Music, University of Louisville, uzyskując kompetencje w zakresie muzykoterapii. Obecnie kieruje Katedrą Muzykoterapii w macierzystej uczelni.

Jej główny obszar zainteresowań praktycznych i badawczych to muzykoterapia osób z doświadczeniami traumy, szczególnie dzieci i młodzieży. Fascynują ją także związki myśli estetycznej z różnymi aspektami muzykoterapii.

Opis tygodnia

Czym jest oddychanie? To niezbędny do życia proces, o którym myśleć możemy w wielu perspektywach: fizjologicznej, psychologicznej czy artystycznej. Czasem mówimy: „potrzebuję oddechu”, gdy czujemy, że nadszedł czas na odpoczynek, przerwę. W ramach Tygodnia oddechu będziemy przyglądać się oddechowi z różnych stron.

Planowane są konferencje naukowe poświęcone edukacji i muzykoterapii, podczas których zastanawiać się będziemy nad funkcjami oddechowymi w ruchu i tańcu. Poznamy też wyniki badań dotyczących muzykoterapii w różnych chorobach i zaburzeniach. Zobaczymy, jak oddech i praca nad nim mogą pomóc w osiąganiu lepszej jakości życia. Wysłuchamy koncertów z udziałem orkiestry dętej i innych zespołów, a także prelekcji o charakterze medycznym.

Propozycje wybranych wydarzeń:

 1. International Conference „Breath, Music and Music Therapy”;
 2. koncerty Akademickiej Orkiestry Dętej;
 3. koncerty, warsztaty i spotkania dla dzieci i dorosłych, a także adresowa dla seniorów;
 4. wykłady, pogadanki i prezentacje dotyczące aspektów profilaktycznych i prozdrowotnych.
Grafika Tygodnia oddechu (informacje w tekście)

Tydzień pieniądza: 20–26 maja 2024 r.

Kurator: dr Łukasz Szewczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Producent: Joanna Muller (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Numer tygodnia: 20

dr Łukasz Szewczyk – adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarze funkcjonowania systemu finansowego, w szczególności w aspekcie jego szeroko rozumianej stabilności. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki, m.in. w ramach programów edukacyjnych kierowanych do różnych grup odbiorców. Wykładowca na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, inicjatywie realizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Zaangażowany także w inicjatywę pn. „Ekonomia dla Liceum i Technikum”, będącą autorskim programem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Rady Programowej Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku. 

Opis tygodnia

Pieniądz od zawsze znajduje się w centrum zainteresowania finansów i finansistów. Nie jest on jednak wyłącznie kategorią ekonomiczną, ale też przedmiotem zainteresowania innych dziedzin nauki, np. psychologii, bo często wiążą się z nim przecież różnorodne emocje. Pieniądz jest symbolem bogactwa i prestiżu, dla jednych – gwarantem bezpieczeństwa, dla drugich – symbolem zła i zatracenia. O pieniądzu warto mówić, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w naszej kulturze pozostaje on ciągle tematem tabu. Nie należy zapominać, że pieniądzem posługują się niemalże wszyscy, a ograniczenia wiekowe w tym obszarze  praktycznie nie istnieją.

Ideą Tygodnia pieniądza jest przybliżenie różnych form i wymiarów pieniądza i pokazanie, jak istotne znaczenie ma on w życiu każdego człowieka. Celem organizowanych wydarzeń jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, jak również środowiska akademickiego, w tym szczególnie tych jego przedstawicieli, którzy nie zajmują się pieniądzem w swojej pracy dydaktycznej i naukowej.

Propozycja wybranych wydarzeń:

 • seminarium naukowe nt. innowacji płatniczych/FinTech/BigTech w sektorze finansowym, z udziałem przedstawicieli praktyki i administracji publicznej;
 • warsztaty dla uczniów szkół podstawowych/ponadpodstawowych nt. pieniądza/instrumentów płatniczych/zarządzania finansami. Warsztaty mogą przyjąć formę grywalizacji;
 • wykład/warsztaty dla seniorów pod roboczym tytułem: „Korzystanie z usług finansowych nie musi być trudne”;
 • wystawa pod roboczym tytułem „Pieniądz wczoraj i dziś” połączona z prelekcją nt. historii i kierunków ewolucji pieniądza.
Grafika Tygodnia pieniądza (informacje w tekście)

Tydzień kryształów: 10–16 czerwca 2024 r.

Kuratorka: dr Magdalena Szubka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Producentka: mgr Agnieszka Jankowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Numer tygodnia: 24

dr Magdalena Szubka – nauczycielka akademicka, fizyczka, adiunktka w Instytucie Fizyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania naukowe dotyczące struktury elektronowej i mikrostruktury zaawansowanych materiałów stosowanych w fotonice i w nowoczesnych technologiach. Popularyzatorka nauki, członkini Kolegium Naukowego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, autorka wykładów i warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz szkół.

Opis tygodnia

Podczas tygodnia zapraszamy do odkrycia tego, jak fascynujący jest świat kryształów i jakie są ich wyjątkowe właściwości. Będzie to również doskonała okazja do zgłębienia wiedzy na temat ich zastosowania. Ze względu na swoją różnorodność i unikalność, kryształy wykorzystuje się zarówno w wielu aspektach życia codziennego, jak i w zaawansowanych technologiach. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że na co dzień otacza nas mnóstwo substancji, materiałów, przedmiotów, które mają strukturę kryształu. Znane wszystkim diamenty to kryształy czystego węgla, ale kryształami są również np. sól czy cukier. Krystalografia, elektronika, optoelektronika, jubilerstwo, chemia, biologia, farmacja czy medycyna to kilka dziedzin, w których kryształy odgrywają istotną rolę.

Jakich wydarzeń możemy się spodziewać?

 1. Podczas tygodnia odbędą się wykłady wybitnych specjalistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.
 2. Wystawy i warsztaty dla uczniów.
 3. Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów.
 4. Gry terenowe, które będą miały na celu zainteresowanie ekscytującym pięknem świata kryształów.
Grafika Tygodnia kryształów (informacje w tekście)

Tydzień liczb: 11–17 marca 2024 r.

Kurator: dr Anna Glenszczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Producentka: Paulina Świtała (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Anna Glenszczyk – absolwentka matematyki, adiunktkta na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, logiczka. Wykładowczyni akademicka z kilkunastoletnim stażem zajmująca się podstawami matematyki oraz logiką w matematyce, informatyce i filozofii. Współorganizatorka konferencji Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki. Współorganizatorka Święta Liczby Pi – imprezy popularyzującej nauki ścisłe odbywającej się corocznie od kilkunastu lat na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ. Prywatnie miłośniczka literatury angielskiej.

Opis tygodnia 

Liczby towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat i nawet ci, którzy mieli największe problemy z matematyką w szkole, nie mogą uciec od nich w życiu codziennym. Celem tygodnia jest pokazanie wszechobecności i użyteczności liczb, czyli popularyzacja nauk ścisłych poprzez wskazanie dziedzin życia codziennego, w których wykorzystywane są: matematyka, fizyka, chemia i informatyka. W trakcie wydarzeń tygodnia prezentowane będą badania i zagadnienia, którymi obecnie zajmują się naukowcy pracujący na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ.

Do młodszych uczestników skierowane będą przede wszystkim aktywności pozwalające czerpać przyjemność z wykorzystania nauk ścisłych, czyli proste konkursy matematyczne, informatyczna mini-gra terenowa, budowanie robotów z klocków LEGO z elementami programowania i pokazy chemiczne.

Młodzież licealna będzie mogła zapoznać się z bardziej zaawansowanymi zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji baz danych czy wykorzystania druku 3D w lotnictwie i astronautyce.

Do dorosłych i osób starszych skierowane będą m.in. zajęcia z komputerowej obróbki obrazu i wykłady poświęcone zagadnieniom finansowym.

Propozycja wybranych wydarzeń

 • Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO – warsztaty informatyczne dla kilkunastoosobowych grup, w trakcie których budowane będą roboty oraz wprowadzone zostaną elementy programowania czujników ruchu i światła
 • Warsztaty ze statystyki – warsztaty informatyczne prezentujące zagadnienia statystyczne dla różnych grup wiekowych
 • Zagadki logiczne – warsztaty ciągłe organizowane przez cały dzień w ramach Święta liczby Pi skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej
 • Łut szczęścia czyli ile? Miary staropolskie – warsztaty z ćwiczeń rachunkowych
 • Czy rzut kostką rzeczywiście jest losowy i dlaczego liczba PI to w przybliżeniu 3,14?
 • Warsztaty komputerowe skierowane do młodzieży licealnej eksplorujące zagadnienia kombinatoryczne i metody numeryczne z wykorzystaniem podstaw języka Python
 • Magiczna chemia – warsztaty chemiczne skierowane do różnych grup wiekowych w grupach
 • Sztuka ewolucyjna – komputerowe generowanie obrazów – warsztaty komputerowe dla młodzieży licealnej i dorosłych, wyjaśniające mechanizm wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia obrazów
 • Efektywna komunikacja z bazą danych – jak używać bazy bez pisania zapytań – zaawansowane warsztaty komputerowe skierowane do młodzieży z technikum informatycznego wprowadzające w zagadnienie mapowania obiektowo-relacyjnego z wykorzystaniem biblioteki Medoo
 • Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, dzięki skanerowi rentgenowskiemu – warsztaty z inżynierii biomedycznej wyjaśniające na czym polega badanie rentgenowskie, m.in. poprzez zeskanowanie przy pomocy tomografu „jajka-niespodzianki”. warsztaty skierowane do klasy 7 i 8 szkoły podstawowej i młodzieży licealnej prowadzone w grupach po 15 osób
 • Technologie druku 3D w lotnictwie i astronautyce – warsztaty z druku 3D dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz młodzieży licealnej. Uczestnicy będą mogli wykorzystać drukarkę 3D i otrzymać utworzone wydruki
 • Co światło powie nam o leku? – Warsztaty wykorzystujące spektroskopię uv-vis, w trakcie których m.in. badane będzie, jak czynniki takie jak światło lub temperatura wpływają na strukturę chemiczną leku. Warsztaty dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz młodzieży licealnej prowadzone w mikro grupach po 6 osób
 • Pokazy chemiczne prowadzone w sposób ciągły – pokazy z chemii m.in. z wykorzystaniem ciekłego azotu trwające przez cały dzień w trakcie Święta Liczby Pi
 • Mecz matematyczny – konkurs drużynowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Pilionerzy – seria konkursów dla uczniów inspirowana popularnym formatem telewizyjnym
 • Konkurs chemiczny dla uczniów w różnych kategoriach wiekowych
 • W poszukiwaniu kamienia filozoficznego — informatyczna mini gra terenowa z elementami RPG dla uczniów szkoły podstawowej organizowana w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
 • Bieg na 100π – impreza sportowa dla wszystkich zainteresowanych zdrowym stylem życia na matematycznym dystansie stukrotności liczby Pi (współpraca z AZT UŚ)
 • Konferencja naukowa nt. chemii im. prof. T. Kowalskiej

Tydzień eko: 19–25 sierpnia 2024 r.

Kurator: dr inż. Magdalena Bogacka (Politechnika Śląska)
Producentka: Weronika Cygan (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr inż. Magdalena Bogacka – studia doktoranckie odbyła na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, gdzie w 2018 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych o specjalności gospodarka odpadami. W pracy zajmuje się tematyką związaną z analizami środowiskowymi, śladem węglowym, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz szeroko pojętą gospodarką odpadami. Laureatka licznych konkursów, w tym międzynarodowego konkursu organizowanego przez WHO oraz Marka Śląskiej, związanych z wynalazkiem „bramą do odkażania”. Od 2012 roku główna organizatorka międzynarodowej konferencji dla młodych naukowców Environmental Protection and Energy, która skupia prawie 400 osób, pozwalając młodym naukowcom na prezentację pierwszych wyników badań w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

Opis tygodnia 

Tydzień eko to czas, w którym szeroko otwieramy drzwi do fascynującego świata ekologii i zrównoważonego rozwoju. W programie znajdą się niezwykłe warsztaty i wykłady popularnonaukowe, które ukazują różnorodność i wieloaspektowość ekologicznych zagadnień, we właściwie każdej dyscyplinie życia.

Podczas tych dni skupimy się na kwestiach związanych z ochroną środowiska, przyglądając się bliżej procesom recyklingu i upcyklingu. Dowiemy się, jakie innowacyjne metody pozwalają nam przekształcać odpady w nowoczesne produkty, wpisując się w ideał gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jednak nie tylko dorośli znajdą coś dla siebie – dla najmłodszych przygotowaliśmy specjalne warsztaty, na których kreatywnie i interaktywnie zaznajomią się z tajnikami ekologii i odkryją, jak można zrobić wartościowe rzeczy z odpadów. Dorośli zobaczą, jak z pozoru zwykła puszka aluminiowa może stać się nie tylko elementem codziennego użytku, ale również obiektem sportowej rywalizacji. Sportowy canmagedon, czyli tor z przeszkodami, przyciągnie pełnoletnich uczestników, ucząc ich, że ekologia może być fascynująca.

Tydzień eko to nie tylko przekaz wiedzy, ale także inspiracja do działań na rzecz naszej planety. To czas, w którym każdy może odkryć, że ekologia to nie obowiązek, lecz pasjonująca podróż przez świat innowacji i możliwości, które niesie za sobą zrównoważony tryb życia.

Propozycja aktywności

 • Warsztaty „Hasiomaszkietnika’’ – warsztaty laboratoryjne dla dwóch różnych grup wiekowych – dzieci szkolne, studenci i dorośli.
 • Warsztaty obejmujące tematykę: Chemia z naszej kuchni, czy „bio’” produkty są eko, mikrobiologia odpadów, kompostowanie produktów ubocznych w naszej kuchni.
 • Wykłady dotyczące obecnej gospodarki odpadami, bioproduktów i ich wpływu na środowisko.
 • Warsztaty o tematyce ekologicznej, gdzie uczestnicy eksplorować będą różnorodne aspekty zrównoważonego stylu życia. Podczas tych warsztatów uczestnicy będą mieli okazję:
  • przekształcać materiały odpadowe w unikalne produkty designerskie,
  • tworzyć kosmetyki, środki czystości i mydła z naturalnych składników,
  • dowiedzieć się, jak ograniczać ilość odpadów w kuchni i wykorzystywać resztki materiałów do tworzenia praktycznych opakowań na warzywa.

Tydzień olimpijski: 26 sierpnia–01 września 2024 r.

Kurator: dr hab. Kajetan Słomka, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)
Producent: w trakcie ustaleń
Numer tygodnia: 35

Dr hab. Kajetan Słomka, prof. AWF – pełni funkcję zastępcy kierownika Katedry Motoryczności Człowieka na AWF w Katowicach. Jest także kierownikiem Pracowni Kinezjologii w Instytucie Nauk o Sporcie na AWF w Katowicach, gdzie zajmuje się badaniami: koordynacji ruchowej ukierunkowanej na analizę kinetyki i kinematyki ruchu, kontroli postawy ciała, a także wpływu treningu równowagi w warunkach wirtualnej rzeczywistości.

Prof. K. Słomka jest również pełnomocnikiem rektora AWF ds. Studenckiego Ruchu Naukowego na AWF w Katowicach. Posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe w dziedzinie nauk o sporcie i wychowania fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania motorycznego, kinezjologii i wydajności sportowej. 

Opis tygodnia

Tydzień olimpijski – granice między sportem a nauką stają się płynne. Czym jest olimpijski duch? To nie tylko determinacja i pasja zawodników, ale również dziesiątki lat badań naukowych, które pozwalają osiągnąć szczyty ludzkich możliwości.

Mieszkańcy Katowic i regionu będą mieli szansę zagłębić się w sekrety psychologii sportu, zrozumieć mechanikę ruchu ludzkiego ciała, a także poznać historię igrzysk olimpijskich, które są symbolem nie tylko sportowej rywalizacji, ale również ducha współpracy i uniwersalnych wartości.

Jak technologia wpływa na rozwój sportu? Jak nowoczesne metody treningowe, bazujące na analizie danych, mogą pomóc zawodnikowi osiągnąć lepsze wyniki? Jak organizacja tak wielkiego wydarzenia, jakim są igrzyska, wpływa na rozwój miast-gospodarzy, ich infrastrukturę i życie społeczne?

W Tygodniu olimpijskim spróbujemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, łącząc różne dziedziny nauki w jedno wielkie interdyscyplinarne doświadczenie. 

Propozycja wybranych wydarzeń:

 1. Wykład o historii i tradycji igrzysk olimpijskich,
 2. Warsztaty praktyczne na terenie obiektów AWF i miasta,
 3. Debata o przyszłości igrzysk olimpijskich,
 4. Prezentacja filmów o igrzyskach olimpijskich,
 5. Konkurs wiedzy o igrzyskach olimpijskich,
 6. Wystawa o igrzyskach olimpijskich i ich historii,
 7. Miniigrzyska dla najmłodszych i ich rodziców oraz dziadków na terenie AWF Katowice lub Stadionu Śląskiego.
Grafika Tygodnia olimpijskiego (informacje w tekście)

Tydzień tańca: 30 września–6 października 2024 r.

Kurator: dr Artur Fredyk (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)
Producentka: Aleksandra Kwiatkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Numer tygodnia: 40

dr Artur Fredyk – doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie antropomotoryki w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (magister sztuki na kierunku pedagogika baletu) oraz Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu (tancerz klasyczny). Instruktor dyscypliny sportu Taniec Sportowy – Polska Akademia Sportu. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej mianowany ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Nauczyciel dyplomowany. W latach 2012–2015 kierownik Zakładu Tańca Katedry Sportów Indywidualnych AWF Katowice. Twórca i koordynator specjalności taniec na studiach II stopnia oraz specjalności taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej na studiach I stopnia tejże uczelni. Do niedawna czynny tancerz solista pracujący w teatrach w Polsce i za granicą. Obecnie adiunkt w AWF Katowice, pedagog, choreograf, reżyser. Badacz motoryczności człowieka w zakresie technik tanecznych.

Opis tygodnia

Taniec to bardzo szerokie zjawisko dotyczące nie tylko ruchu sensu stricto, ale również wszystkich nurtów, z których się składa oraz dziedzin, które łączy, aby powstało coś nowego. Ideą Tygodnia tańca jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza technik tanecznych w trakcie pokazów scenicznych, przeprowadzenia warsztatów ukazujących metodykę i dydaktykę tańca, wreszcie pokazania elementów tańca w sporcie i na koniec ukazanie związków sztuki tańca z X muzą.

Propozycja wybranych wydarzeń:

 1. Amatorski Turniej Tańca Towarzyskiego dla wszystkich (lub turniej w innej technice tanecznej) o Puchar/Nagrodę REKTORA AWF Katowice. Czas trwania: 2 dni. I dzień – eliminacje. II dzień – finały + pokaz;
 2. Spektakl teatralny: Gala Tańca przygotowana przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Bytomiu;
 3. Warsztaty tańca ludowego – „Folklor to nie obciach” przeprowadzone przez tancerzy-choreografów i pedagogów tańca Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny;
 4. Warsztaty: TANIEC w FITNESSIE – przeprowadzone przez pedagogów i studentów AWF Katowice;
 5. Pokaz filmów o tematyce związanej z tańcem, poprzedzony prelekcją  przygotowaną przez studentów AWF Katowice specjalności taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej. Wydarzenie odbędzie się w Kinie Kosmos w Katowicach;
 6. Warsztaty: TANIEC TO SPORT – przeprowadzone przez pedagogów i studentów AWF Katowice.
Grafika Tygodnia tańca (informacje w tekście)

Tydzień informacji: 7–13 października 2024 r.

Kuratorka: dr Karina Cicha (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Producentka: Paulina Świtała (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Numer tygodnia: 40

dr Karina Cicha – od 12 lat pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jako adiunktka w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji. Zajmuje się głównie tym, co przekazuje treści przez obraz, a więc komunikacją wizualną, projektowaniem informacji, mediami cyfrowymi ze szczególnym uwzględnieniem stron www i ich marketingowym potencjałem. Jest pomysłodawczynią specjalności projektowanie komunikacji wizualnej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dla którego od 2018 roku pełni funkcję menadżerki. Jej zainteresowania badawcze skupiają się z jednej strony na technologiach, z drugiej na ich wykorzystywaniu w dydaktyce. Poza uczelnią prowadzi agencję marketingową współpracującą głównie z sektorem MŚP. 

Opis tygodnia

Informacja jest podstawą funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Jest zarówno podstawą procesu komunikacji, ale także cennym towarem. Komunikujemy się prywatnie i służbowo, twarzą w twarz i online, w małych grupach i za pomocą mediów masowych. Są informacje, na które czekamy i takie, których wolelibyśmy nie usłyszeć. Informacje są prezentowane przez specjalistów, ale także przez nas – codziennie. Informacje są wszędzie. Informacja to jednak nie tylko odpowiedź na zadane pytanie. Informacje przekazuje nam nasz własny organizm. Informują nas także zwierzęta. Informacje są ukryte w wybitnych dziełach sztuki. Informacje można projektować w niecodziennych formach. Wreszcie, informacje, zwłaszcza te wrażliwe, można i należy chronić. Tydzień informacji ma na celu przekazanie informacji o informacjach. Podczas warsztatów, prezentacji i prelekcji uczestnicy dowiedzą się, jak różne odcienie mają informacje, gdzie i w jakiej formie mamy z nimi do czynienia, jak je tworzyć i jak sobie radzić z ich natłokiem. Tydzień informacji obejmuje wydarzenia łączące w sobie wiele dyscyplin wiedzy i skierowany jest do osób w każdym wieku.

Jakich wydarzeń możemy się spodziewać?

 1. Tydzień informacji pokaże, jak różne bywają informacje i w jak wielu miejscach można je znaleźć. Czasem także tych nieoczywistych. Kierujemy Tydzień informacji do każdej grupy wiekowej i zawodowej. 
 2. Główne wydarzenia będą skupiać się na tych dyscyplinach, dla których informacja jest elementem kluczowym, a więc dla dziennikarstwa, nauk o komunikacji i informatyki. Ponieważ wiemy, że informacje są przekazywane wszędzie, proponujemy również spotkania i warsztaty dotyczące informacji w zupełnie innych kontekstach naukowych i popularnonaukowych. 
 3. Tydzień informacji ma dostarczyć sposobności do refleksji nad informacją w świecie cyfrowym, nad rolą informacji we współczesnym społeczeństwie, nad ludzką potrzebą informacyjną, a przede wszystkim być okazją do spotkania wielu ekspertów z wielu dziedzin, których łączy badanie informacji.
Grafika Tygodnia informacji (informacje w tekście)

Tydzień gier: 4–10 listopada 2024 r.

Kurator: dr hab. Michał Kłosiński, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Producentki: Aneta Knapik i Weronika Cygan (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Numer tygodnia: 44

dr hab. Michał Kłosiński, prof. UŚ – aktywny członek Towarzystwa Studiów Utopijnych. W czasie studiów doktoranckich brał udział w Paryskim Programie Teorii Krytycznej. Założyciel Centrum Badań Groznawczych Uniwersytetu Śląskiego. Publikował artykuły z zakresu literatury polskiej, teorii literatury i gier wideo w: „Game Studies”, „Journal of Gaming and Virtual Worlds”, „International Journal of Baudrillard Studies”, „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”. Jest autorem czterech monografii, z których dwie poświęcone są grom cyfrowym, „Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja immersja, utopia” (Warszawa 2018), oraz „Przygody cyfrowego tułacza. Interpretacje groznawcze” (Katowice 2023). Jego badania można umieścić na przecięciu teorii literatury, studiów nad grami i studiów utopijnych. Główne zainteresowania badawcze to: krytycznie zorientowane gry wideo, teoria literatury i filozofia technologii. W pracach koncentruje się na problematyce reprezentacji, symulakrów, quasi-przedmiotów oraz krytyce kapitalizmu. Realizuje grant Narodowego Centrum Nauki na „Mapowanie growej biopolityki”.

Opis tygodnia

W Tygodniu gier pragniemy przedstawić wachlarz wydarzeń przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców. Planujemy seminaria groznawcze poświęcone kwestiom klimatu, transformacji i grom jako narzędziom zmiany społecznej, a także ogólnopolski kongres nieistniejącej oficjalnie dyscypliny groznawstwa.

W ramach tygodnia odbędą się spotkania z młodzieżą poświęcone szeroko pojętej pedagogice growej, czyli wykorzystaniu gier w kształceniu wszelakiej wiedzy, twórczego myślenia, rozwiązywania problemów oraz kluczowych umiejętności i marzeń społecznych. Oprócz wydarzeń popularyzatorskich i naukowych, pragniemy uruchomić wiedzę i umiejętności społeczności osób grających ze wszystkich grup wiekowych oraz zaprosić je do uczestnictwa w game jamingu, imprezie poświęconej tworzeniu gier w atmosferze rodzinnej kolaboracji pod okiem nauczycieli i przedstawicieli branży gamedev.

Propozycja wybranych wydarzeń:

 1. Katowicki Game Jam – warsztaty, praca twórcza i świetna zabawa w tworzenie gier z przedstawicielami wszystkich grup wiekowych;
 2. warsztaty groznawcze ze specjalistami z branży, edukatorami, naukowcami, wybitnymi dydaktykami;
 3. inicjatywy z materiałami i goglami VR, wykorzystaniem gier w medycynie i rehabilitacji;
 4. Planszówkowe Katowice – prezentacja gier przygotowanych przez uczniów szkół w konkursie Politechniki Śląskiej połączona z zabawą w edukacyjną planszówkę przygotowaną przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii;
 5. Zakątek esportowca – wykłady, spotkania z ekspertami i turnieje growe;
 6. Growe targi (expo) – wystawy lokalnych przedsiębiorców produkujących gry, expo nowych technologii, rozwiązań i projektów; pokazy i konkursy cosplay;
 7. konferencja/kongres groznawczy – omówienie standardów edukacji groznawczej i grotwórczej, wspólna rozmowa o wykorzystaniu gier w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Organizacja paneli dyskusyjnych z edukatorami i przedstawicielstwami instytucji państwowych;
 8. międzynarodowe seminarium poświęcone tematyce green gamingu, gier jako narzędzi utopijnego myślenia i ważnego nośnika wiedzy i idei związanych z klimatem, środowiskiem i przyszłością rodzaju ludzkiego;
 9. certyfikacja gamingu w szkoleniach i edukacji – cykl spotkań z przedstawicielami międzynarodowej fundacji GETES zajmującej się globalną certyfikacją technologii edukacyjnych i szkoleniowych.
Grafika Tygodnia gier (informacje w tekście)

return to top