Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Inauguracja działalności Śląskiego Centrum Wody UŚ

08.11.2017 - 11:19, aktualizacja 08.11.2017 - 11:19
Redakcja: admin

Implementowanie do gospodarki najnowszych osiągnięć nauki to poważne wyzwanie stojące przed światem naukowym, szczególnie ważne w przypadku badań interdyscyplinarnych. Obszar naukowy dotyczący tematyki wody jest przykładem specjalizacji łączącej zagadnienia z wielu dziedzin nauki, takich jak między innymi: potamologia, limnologia, hydrochemia, hydrobiologia, chemometria czy też biochemia.

8 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach działalność zainaugurowało Śląskie Centrum Wody (ŚCW) – międzywydziałowy zespół badawczy powołany przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego 21 września 2017 roku. ŚCW w założeniu ma między innymi stanowić pomost pomiędzy światem nauki a gospodarką w obszarach związanych z wodą i środowiskiem wodnym. Jego głównym zadaniem będzie koordynacja działań naukowych, badawczo-rozwojowych, dydaktycznych i edukacyjnych związanych z szeroko pojętą wodą i gospodarką wodną, prowadzonych na różnych wydziałach uczelni. Wśród podstawowych celów Śląskiego Centrum Wody znajdować się zatem będą:

  • koordynacja i prowadzenie prac naukowo-badawczo-rozwojowych związanych z tematyką wody.
  • pozyskiwanie środków na badania wód i ekosystemów związanych z wodami.
  • tworzenie i wdrażanie nowych technik i narzędzi wykorzystywanych w analizach wód.
  • komercjalizacja wyników badań.
  • aranżowanie programów nauczania uwzględniających najnowsze osiągnięcia badawcze, technologie oraz aktualne akty prawne.
  • prowadzenie działalności edukacyjnej.
  • kreowanie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie działalności ŚCW.


Zarząd ŚCW, zgodnie z regulaminem, tworzą: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski oraz wyznaczeni przez dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przedstawiciele: prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. Edyta Sierka, dr hab. Mariola Krodkiewska i dr hab. Danuta Wojcieszyńska, a także reprezentanci WNoZ: dr Magdalena Matysik i dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski.

Rada podjęła jednogłośnie decyzję o rekomendowaniu JM Rektorowi UŚ kandydatury dr. Andrzeja Woźnicy na dyrektora Centrum, natomiast dr. hab. Damiana Absalona na zastępcę dyrektora. 

return to top