Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jubileusz 50-lecia kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

05.05.2021 - 11:55, aktualizacja 11.05.2021 - 16:56
Redakcja: AJS
Tagi: 50latUŚwCieszynie, 50yearsofUŚinCieszyn

Kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie istnieje już 50 lat! Obchody tego wspaniałego jubileuszu potrwają od maja do grudnia, a rozpoczną się już 12 maja, kiedy rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dr hab. Krzysztof Marek Bąk, prof. UŚ dokonają uroczystego zakopania kapsuły czasu.

W kapsule znajdą się artefakty i dokumenty przygotowane przez instytuty funkcjonujące obecnie w ramach wydziału, przedstawicieli jego władz oraz jego studentów, a kapsułę będzie można odkopać i ponownie otworzyć dopiero za następne 50 lat, 15 maja 2071 roku. Zakopaniu kapsuły będzie towarzyszyć oddanie do użytku altany wzorowanej na słynnej rotundzie cieszyńskiej z XI wieku (to ta budowla, która figuruje na rewersie banknotu o nominale 20 złotych). Ażurowa konstrukcja z czasem porośnie bluszczem zimozielonym i stworzy uroczy zakątek wypoczynkowy, który uatrakcyjni wygląd kampusu cieszyńskiego.

Historia w skrócie

Choć cieszyńska filia naszej uczelni powstała formalnie pół wieku temu, to tradycja kształcenia uniwersyteckiego w tym pięknym przygranicznym mieście sięga kolejnych 60 lat wstecz! Już w roku 1911, a więc w czasach kiedy Księstwo Cieszyńskie wchodziło jeszcze w skład terytorium monarchii austro-węgierskiej, w budynku usytuowanym obecnie przy ul. Bielskiej 62, utworzono Seminarium Nauczycielskie, które pod tą nazwą funkcjonowało do 1936 roku, przetrwawszy zawieruchę pierwszej wojny światowej oraz okres kształtowania się niepodległych państw zaraz po niej. W latach 1937–1963 działało tutaj Liceum Pedagogiczne (oczywiście z przerwą spowodowaną drugą wojną światową – w gmachu seminarium stacjonowało najpierw wojsko niemieckie, a przez kilka miesięcy 1945 roku przebywali w nim żołnierze Armii Czerwonej), natomiast w okresie między 1960 a 1971 rokiem budynek ponownie objęło Studium Nauczycielskie, którego struktury posłużyły do utworzenia w Cieszynie – decyzją Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 15 maja 1971 roku – Wyższego Studium Nauczycielskiego (WSN) jako Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kalendarium najważniejszych zmian w strukturze dydaktycznej kampusu cieszyńskiego

1971 (4 października)
w miejscowym Teatrze im. Adama Mickiewicza odbywa się uroczysta inauguracja działalności Wyższego Studium Nauczycielskiego (WSN) jako zamiejscowej placówki Uniwersytetu Śląskiego,

1973
WSN przestaje formalnie istnieć wraz z końcem roku akademickiego 1972/1973,

1977 (wrzesień)
w wyniku reorganizacji uczelni w mieście nad Olzą powstaje Wydział Pedagogiczno-Artystyczny z dwoma instytutami: Instytutem Wychowania Przedszkolnego i Kulturalno-Oświatowego oraz Instytutem Wychowania Muzycznego i Plastycznego,

1983
w skład wydziału wchodzą już trzy instytuty: Instytut Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Instytut Wychowania Muzycznego oraz Instytut Wychowania Plastycznego,

1992
powstaje jeden kierunek integracyjny – pedagogika, a odrębne dotychczas kierunki (animacja społeczno-kulturalna, nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne) stają się jej specjalnościami (powstaje też specjalizacja edukacja filozoficzno-społeczna),

2002
Senat Uniwersytetu Śląskiego zatwierdza przekształcenie filii cieszyńskiej w dwie jednostki: Wydział Artystyczny oraz Międzynarodową Szkołę Nauk o Edukacji i Kulturze,

2005
kolejna uchwała Senatu UŚ znosi filię w Cieszynie, a Międzynarodowa Szkoła Nauk o Edukacji i Kulturze zostaje przemianowana na Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (dalej funkcjonuje Wydział Artystyczny),

2019
w następstwie zmian wprowadzonych nową ustawą o szkolnictwie wyższym w miejsce dwóch dotychczasowych wydziałów powstaje Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji.

Punkty ramowego programu obchodów jubileuszu

 • zasadzenie jubileuszowego drzewa dla upamiętnienia rocznicy, wmurowanie kapsuły czasu, oddanie do użytku altany wzorowanej na słynnej cieszyńskiej rotundzie z XI wieku (maj),
 • wystawa plakatów okolicznościowych, stworzonych przez studentów Instytutu Sztuk Plastycznych i prezentowanych w przestrzeni miejskiej (od czerwca do września),
 • seria wywiadów „Rozmowy z Mistrzami”, których bohaterami będą znani i zasłużeni przedstawiciele dziedzin nauki i sztuki z cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego – do obejrzenia w mediach społecznościowych UŚ oraz na kanale uczelni na platformie YouTube (od czerwca do września),
 • seria felietonów przybliżających historię i działalność ośrodka naukowego i artystycznego w Cieszynie – do przeczytania w lokalnej prasie (od czerwca do września),
 • wspomnienia absolwentów naszego uniwersytetu z Cieszyna – do obejrzenia w mediach społecznościowych wydziału i instytutów (od czerwca do września),
 • uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022, zorganizowana ponownie – na wzór tej sprzed 50 lat – w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza, a także premiera utworu Krótkie historie, skomponowanego na tę okazję przez dr. Karola Pykę (11 października),
 • wystawa P-books. Od projektu do czytania w Galerii 12, miejskiej galerii sztuki współczesnej – wykładowcy i studenci specjalności projektowej z Instytutu Sztuk Plastycznych zaprezentują książki, powieści graficzne oraz projekty i szkice (październik),
 • wystawa DYSTANS zaplanowana przez Pracownię Animacji Pod Aulą – podsumowanie obozu studentów kierunku animacja społeczno-kulturalnej z edukacją kulturalną (październik),
 • wernisaż wystawy prac najznamienitszych artystów związanych z filią w ostatnim półwieczu w Galerii Akademickiej (grudzień),
 • wystawa pokonkursowa laureatów II Międzynarodowego Triennale Grafiki w Cieszynie w Galerii 36.6 (grudzień),
 • premiera dwóch wydawnictw książkowych: albumu ukazującego w sposób przekrojowy ostatnie 50 lat UŚ w Cieszynie oraz wieloautorskiej publikacji naukowej pod redakcją prof. dr hab. Urszuli Szuścik (grudzień),
 • jako wydarzenie podsumowujące obchody jubileuszu zaplanowano uroczysty koncert w Teatrze im. Adama Mickiewicza z udziałem zaproszonych instrumentalistów i solistów (grudzień).

Okolicznościowa strona internetowa

Z okazji jubileuszu uruchomiona została strona internetowa: www.cieszyn50lat.us.edu.pl, na której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące święta cieszyńskiej jednostki: ramowy program wydarzeń, kampus w liczbach, a także jego historia – przedstawiona w artykule 50-lecie Uniwersytetu w Cieszynie oraz w zapisie fotografii z pięciu dekad. 

return to top