Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej prof. Bernadety Niesporek-Szamburskiej

05.10.2018 - 11:21, aktualizacja 05.10.2018 - 11:21
Redakcja: admin

5 października 2018 roku o godz. 16.00 w sali im. prof. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym UŚ rozpocznie się uroczystość honorująca 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Bernadety Niesporek-Szamburskiej. Podczas spotkania nastąpi prezentacja tomu pt. „W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane” dedykowanego jubilatce.

W uroczystości udział wezmą pracownicy Wydziału Filologicznego UŚ, w tym Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska jest pracownikiem Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, pełni również funkcję pełnomocnika rektora ds. kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się: językowy obraz świata dzieci i młodzieży, problematyka werbalnej działalności twórczej młodzieży, językowy kształt kultury masowej tworzonej przez młode pokolenie i dla młodego pokolenia, różne aspekty komunikacji w szkole, glottodydaktyka. Jest autorką m.in. książek: „Język wierszy dla dzieci (na materiale „Świerszczyka”)” (1990), „Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci” (2004), „Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych” (2013), a także wielu artykułów naukowych i recenzji, współautorką kilku podręczników szkolnych i materiałów metodycznych z zakresu kształcenia językowego (w tym ortografii) dla nauczycieli uczących języka polskiego w szkołach podstawowych, zawodowych, liceach oraz technikach.

return to top