Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

10.07.2019 - 16:18, aktualizacja 20.11.2019 - 15:13
Redakcja: admin
Tagi: bezpieczeństwo w pracy, zdrowie

„Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – 15 lat prewencji wypadkowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych” to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która rozpocznie się 21 listopada 2019 roku o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom tematyki bezpieczeństwa w miejscu pracy, a zwłaszcza kwestii prewencji wypadkowej, ochrony pracowników oraz zapobiegania wypadkom w miejscu zatrudnienia.

W wydarzeniu zorganizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Uniwersytet Śląski udział wezmą dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej oraz prof. dr hab. Genowefa Uścińska – prezes ZUS, która podczas sesji omówi zagadnienia związane z finansowymi, prawnymi i organizacyjnymi aspektami systemu ochrony skutków wypadków przy pracy. W pierwszej części spotkania prelekcje wygłoszą także: prof. Danuta Koradecka – dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego („Podstawowe problemy zachowania zdrowia w pracy – perspektywa europejska”), Wiesław Łyszczek – główny inspektor pracy („Ograniczenie zagrożeń wypadkowych w środowisku pracy – z perspektywy Państwowej Inspekcji Pracy”) oraz Elżbieta Dobrowolska – dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS („Prewencja wypadkowa prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”).

Szereg zagadnień wiążących się z bezpieczeństwem oraz zdrowiem w pracy poruszonych zostanie w trakcie trzech kolejnych sesji. Prelegentami będą zarówno przedstawiciele krajowych instytucji, jak i ośrodków akademickich.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, minister rodziny, pracy i polityki socjalnej oraz Cooperante – Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na portalu Facebook.

return to top