Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja naukowa „Prawne i społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu”

14.02.2019 - 13:15, aktualizacja 05.11.2019 - 11:10
Redakcja: admin

Prawne oraz społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się 13 marca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie ma na celu przybliżenie tematyki w kontekście aktualnych regulacji prawnych i dorobku polskiej nauki prawa pracy.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich na terenie Polski, specjalizujący się w prawie pracy, a także członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Śląskim i Klubu Antymobbingowego działającego przy okręgu śląskim ZNP.

W ramach konferencji, organizowanej przez Koło Naukowe „Opus per Laborem” UŚ oraz Katedrę Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego, przewidziano dwa panele: ekspercki oraz studencki. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatów mogą zgłosić udział do 28 lutego, formularz uczestnictwa wraz z abstraktem należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konferencjaprawopracy@gmail.com.

Formularze zgłoszeniowe:

Współorganizatorem i patronem konferencji został Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem m.in. przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Śląskim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wpia.us.edu.pl.

Zaproszenie na konferencję (pdf, 314 kB)

Plakat promujący konferencję „Prawne i społeczne aspekty mobbingu...”

return to top