Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja pt. „After-words/After-worlds. The Legacy of Jacques Derrida”

28.05.2024 - 11:12, aktualizacja 11.06.2024 - 12:34
Redakcja: OO

Od  5 do 7 listopada 2024 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa „After-words/After-worlds. The Legacy of Jacques Derrida” poświęcona dorobkowi intelektualnemu Jacques’a Derridy w dwudziestą rocznicę jego śmierci i dwudziestą siódmą rocznicę nadania mu doktoratu honoris causa przez naszą uczelnię.

Główną oś proponowanej dyskusji stanowią współczesne odczytania dekonstrukcji, szczególnie wyczulone na jej polityczny i społeczny wymiar. Tytułowe „po-słowa” („po-słowia”) i „po-światy” kierują nas ku refleksji nad możliwą przyszłością jako alternatywą dla świata nękanego konfliktami, katastrofami klimatycznymi i środowiskowymi, kryzysami uchodźczymi czy rozdzieraniem tkanki społecznej przez rozwój i ciągły wzrost globalnego kapitalizmu.

Konferencja zgromadzi wybitne badaczki i wybitnych badaczy filozofii Derridy z całego świata. Wśród zaproszonych gości znajdują się prof. Anne Berger (Université de Vincennes – Paris 8), prof. Vicki Kirby (University of New South Wales), prof. Nicholas Royle (University of Sussex) oraz prof. Jeremy Gilbert (University of East London).

Konferencję otworzy swoim wystąpieniem prof. dr hab. Tadeusz Sławek.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą: dr Aleksander Kopka (Instytut Filozofii UŚ), dr Michał Kisiel (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), dr hab. Katarzyna Szopa (Instytut Literaturoznawstwa UŚ) i dr Sebastian Śpiewak (Instytut Filozofii UŚ).

Zapraszamy do zapoznania się z opisem i warunkami udziału w konferencji oraz do wysyłania zgłoszeń.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Adama Dziadka.

Partnerem konferencji jest Centre français de recherche en sciences sociales.

Wydarzenie realizowane jest w paśmie Miasto-Region-Akademia w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego – Współorganizatora Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Patronat medialny nad konferencją sprawuje Miesięcznik „Śląsk”.

return to top