Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja sprawozdawcza: Priorytetowe Obszary Badawcze (POB) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

18.10.2023 - 09:14, aktualizacja 06.11.2023 - 15:19
Redakcja: OO

O konferencji

Zapraszamy społeczność akademicką na konferencję sprawozdawczą Priorytetowe Obszary Badawcze (POB) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która odbędzie się 16 listopada 2023 roku w godz. 8.00–16.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. To wyjątkowe wydarzenie, które skupia się na pięciu Priorytetowych Obszarach Badawczych związanych z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi, stanowiącymi fundament działalności naukowej naszej uczelni. W ramach konferencji zostaną podsumowane i upowszechnione dotychczasowe osiągnięcia naukowców, których badania zostały dofinansowane w latach 2020–2023 z budżetu strategicznego programu UŚ pn. „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”.

Tło konferencji

Priorytetowe Obszary Badawcze to obszary działalności naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uwzględniające aktualną oraz unikatową tematykę badań, które w największym stopniu wpływają na rozwój światowej nauki oraz uwzględniają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Obszary te umożliwiają w sposób systemowy współpracę badawczą, a zarazem zachęcają naukowców do realizowania interdyscyplinarnych projektów we współpracy ze znakomitymi ośrodkami o światowej renomie. Wyszczególnione zostały następujące obszary:

  • POB 1 – Harmonijny rozwój człowieka – troska o ochronę zdrowia i jakość życia;
  • POB 2 – Nowoczesne materiały i technologie oraz ich społeczno-kulturowe implikacje;
  • POB 3 – Zmiany środowiska i klimatu wraz z towarzyszącymi im wyzwaniami społecznymi;
  • POB 4 – Humanistyka dla przyszłości – interdyscyplinarne badania kultury i cywilizacji;
  • POB 5 – Badanie fundamentalnych właściwości natury.

Formy wystąpień

Zespoły skupione wokół priorytetowych obszarów badawczych

Koordynatorzy POB-ów zaprezentują kluczowe aspekty i efekty uczestnictwa w programie dofinansowania potrzeb badawczych zespołów skoncentrowanych wokół POB w latach 2020–2023. W planie konferencji przewidziane są także referaty naukowców, którzy realizują projekty związane z tematyką danego obszaru badawczego.

Laureaci konkursów realizowanych w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej
(Swoboda badań, Równość i różnorodność w badaniach naukowych, Zielony Horyzont i Horyzont Postcovidowy)

Podczas konferencji odbędzie się sesja posterowa dla laureatów konkursów realizowanych w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, w tym trzech edycji konkursu „Swoboda badań”.

Dla naukowców, których badania wpisują się w tematykę jednego z pięciu priorytetowych obszarów badawczych, konferencja stanowi wyjątkową okazję do podzielenia się swoimi wynikami badań.

Zachęcamy do rejestracji na konferencję za pośrednictwem zamieszczonego na stronie formularza. Pierwsze 30 zgłoszonych propozycji posterów, które uzyska akceptację Rady Naukowej IDB, zostanie włączonych do programu konferencji do sesji posterowej.

Wydruk posterów zostanie sfinansowany z budżetu Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Poster powinien być zgodny z wytycznymi podanymi w regulaminie naboru zgłoszeń do sesji posterowej.

Autorzy i autorki wybranych zgłoszeń na sesję posterową zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na konferencję drogą mailową lub telefoniczną, zgodnie z danymi ujętymi w formularzu zgłoszeniowym. Są wówczas zobowiązani do przesłania opracowanego posteru (format A1) w formie pliku PDF do 10 listopada 2023 roku na adres mailowy: idb@us.edu.pl, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w regulaminie.

Informujemy, że zaktualizowano regulamin naboru i wydłużono termin zgłaszania propozycji posterów do 9 listopada 2023 roku.

Harmonogram konferencji „Priorytetowe Obszary Badawcze (POB) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (plik docx, 19 KB)

zdjęcia promujące Priorytetowe Obszary Badawcze UŚ

return to top