Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Letnie kursy języka, literatury i kultury polskiej

18.07.2022 - 11:15, aktualizacja 19.07.2022 - 10:55
Redakcja: RJ

Od 1 do 28 sierpnia 2022 roku w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się po raz trzydziesty drugi letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej. Weźmie w niej udział niemal 160 uczestników pochodzących z całego świata, m.in. z Jordanii, Egiptu, Gruzji, Kazachstanu, Indonezji, Maroka, Afganistanu, Macedonii, Rumunii, Ghany, Bośni i Hercegowiny, Armenii, Chin czy Malezji. Będą to w przeważającej liczbie stypendyści skierowani na Uniwersytet Śląski przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w związku z uzyskaniem przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ akredytacji NAWA na lata 2021–2023. Szkoła znalazła się w prestiżowym gronie dwunastu akredytowanych uczelni w całej Polsce, a jako jedyny ośrodek uzyskała uprawnienia do prowadzenia wszystkich form aktywności.

Równolegle – przez trzy tygodnie sierpnia – trwać będzie letnia szkoła online, w której weźmie udział prawie 90 osób z Chin, Tanzanii, Azerbejdżanu, Brazylii, Meksyku, Etiopii, Peru, Serbii, Niemiec, Belgii czy Ukrainy skierowanych na Uniwersytet Śląski przez NAWA.

Oprócz studentów na naukę w czasie wakacyjnym zdecydowali się także wykładowcy i lektorzy zagraniczni, którzy na co dzień pracują na uczelniach wyższych poza Polską. W edycji stacjonarnej i zdalnej weźmie udział 50 pracowników uniwersytetów z Ukrainy, Brazylii, Białorusi, Chin i Uzbekistanu, którzy pod okiem doświadczonych metodyków i glottodydaktyków będą doskonalić swój warsztat, poznawać nowe techniki oraz metody nauki i nauczania języka polskiego jako obcego, atrakcyjne pomoce dydaktyczne dostępne na naszym rynku wydawniczym, sposoby wprowadzania na zajęciach elementów wiedzy o Polsce, polskiej kulturze, literaturze, sztuce i nauce.

 

Inauguracja wydarzenia

Inauguracja hybrydowa XXXII letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej oraz letniego kursu dla lektorów cudzoziemców organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako jednostkę akredytowaną przez NAWA odbędzie się 2 sierpnia 2022 roku o godzinie 16.30 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie przy placu Teatralnym 1.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Roześmiana twarz polskiego romantyzmu” wygłosi prof. Marek Piechota z Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UŚ. Swoją obecność potwierdziły władze uczelni, a także zaproszeni goście, wśród których znajdują się przedstawiciele różnych urzędów i instytucji Cieszyna i Katowic, województwa śląskiego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także przyjaciele, pracownicy, współpracownicy i osoby związane ze Szkołą.

 

Informacje szczegółowe o letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej

Program wszystkich kursów, bez względu na sposób ich przeprowadzania, zawiera lektoraty języka polskiego, wykłady, spotkania, koncerty, projekcje filmowe, warsztaty i gry językowe. Uczestnicy będą poznawać bogactwo polskiej kultury, historię i sytuację społeczno-gospodarczą naszego kraju, a podczas weekendowych wyjazdów edukacyjnych – realnych i wirtualnych – odwiedzą ważne miejsca na mapie południowej Polski: Katowice, Pszczynę, Oświęcim, Beskid Śląski oraz Kraków.

Kulminacyjnymi punktami letnich kursów będą dwie imprezy, które zaplanowano na 15 sierpnia. Pierwszą z nich jest organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej od 1998 roku „Sprawdzian z polskiego”. Uczestnicy wydarzenia walczą o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego, a także o tytuły wicemistrzowskie, Polacy i lektorzy zaś o tytuł Orła i Orzełka Polskiej Ortografii.

W konkursie wezmą udział uczestnicy letniej szkoły (stacjonarnej i zdalnej), kursu dla lektorów, a także goście z innych zaprzyjaźnionych letnich szkół. Główną nagrodą w plebiscycie jest możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kolejnej letniej szkole w Cieszynie. Mistrzowie i Mistrzynie zostają honorowymi członkami jury w kolejnych edycjach wydarzenia. Wszyscy laureaci otrzymują cenne nagrody książkowe, a każdy, kto podejmie próbę zmierzenia się z tekstem dyktanda, otrzyma książkowy upominek.

Drugą imprezą w tym dniu jest Spotkanie Kultur i Tradycji, w ramach którego będzie można poznać sztukę, kulturę, kulinaria, muzykę, taniec i tradycje ponad 300 uczestników kursów letnich. Goście i obserwatorzy prezentacji będą mieli szansę wziąć udział w wielu quizach i konkursach, poznać inne języki, spróbować nowych, orientalnych potraw. Idea jest oczywista – studenci nie tylko uczą się języka polskiego i kultury polskiej, ale także mają szansę zaprezentować swoje kraje i swoje kultury, żeby przedstawić bogactwo tradycji swych państw. Jest to przedsięwzięcie, które na stałe wpisało się w historię Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Sierpień będzie więc miesiącem nastawionym na pogłębianie znajomości języka, tradycji i kultury polskiej, ale także na międzynarodową, międzyetniczną i międzyjęzykową integrację oraz nawiązywanie więzów przyjaźni, które trwają długo po zakończeniu letnich kursów.

Logotyp Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

return to top