Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Międzynarodowa konferencja „Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju”

31.01.2024 - 10:45, aktualizacja 13.03.2024 - 09:06
Redakcja: AJS

O wydarzeniu

Konferencja pt. „Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju” („Community of Diversity, Equity and Inclusion: Towards Supporting Well-being and Sustainability”) organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie okazją do naukowo-społecznej refleksji nad znaczeniem i sposobami wdrażania zasad różnorodności, równoważności i inkluzji w środowiskach akademickich i pozaakademickich. Tematyka spotkania poświęcona będzie problemom realizacji polityk oraz planów równości i różnorodności, ale także innym aspektom rozwoju dobrostanu różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu płci.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele i przedstawicielki różnych dyscyplin naukowych, a także osoby odpowiedzialne za wdrażanie polityk równości i różnorodności oraz rozwój dobrostanu w uczelniach i w środowiskach lokalnych. Celem jest wypracowanie wniosków i rekomendacji na temat kierunków i sposobów rozwijania polityk równości oraz działań je wspierających, w tym badań, promocji i edukacji, jak również interwencji wobec naruszeń godności i bezpieczeństwa.

Międzynarodowy charakter spotkania sprzyjać będzie przyjęciu komparatystycznej perspektywy rozważań. Udział badaczy i badaczek, ekspertów i ekspertek oraz praktyków i praktyczek wdrażania polityk równości z różnych środowisk społeczno-kulturowych pozwoli na wymianę doświadczeń, a w efekcie wzajemne uczenie się.

Koncepcja

Interdyscyplinarna konferencja pt. „Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju” to wydarzenie, którego cele mają wymiar zarówno naukowy, jak i społeczny. Międzynarodowe spotkanie ma się przyczynić do pogłębienia naukowego dyskursu w zakresie podejmowanej tematyki, jej popularyzacji, a także wzrostu społecznego oddziaływania w zakresie upowszechniania implementacji polityk równości i różnorodności w środowiskach akademickich oraz pozaakademickich.

W programie konferencji przewidziane są prelekcje, dyskusje oraz warsztaty. Będzie to okazja do rozważań: nad znaczeniem zasad różnorodności, równoważności oraz inkluzji, sposobami ich wdrażania, a także omówienia ewentualnych problemów dotyczących realizacji polityk równości i różnorodności.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli i przedstawicielek:

 • uczelni oraz środowisk naukowych,
 • społeczności i władz lokalnych oraz regionalnych,
 • środowisk związanych z edukacją,
 • jak również do organizacji oraz osób zainteresowanych tematyką.

Program wydarzenia

Sesja otwierająca – 21.03.2024: wystąpienia okolicznościowe przedstawicieli i przedstawicielek władz: Uniwersytetu Śląskiego, miasta i regionu, a także polityków i polityczek.

Prelegenci:

 • Helen Dalli – europejska komisarz ds. równości,
 • Roberta Metsola – przewodnicząca Parlamentu Europejskiego,
 • prof. dr hab. Zbyszko Melosik– socjolog edukacji, pedagog, badacz tematyki tożsamości płciowej, prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Marcela Linkova – badaczka gender oraz statusu kobiet w nauce, pracowniczka Instytutu Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, dyrektorka Centrum „Gender a Veda”, doradczyni Komisji Europejskiej ws. rozwoju zasobów ludzkich i równości kobiet i mężczyzn,
 • dr JosAnn Cutajar – badaczka problematyki gender, dyrektorka Departamentu Gender and Sexualities Faculty for Social Wellbeing, Uniwersytet Maltański,
 • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – badaczka specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu pedagogiki, feminologii i socjologii edukacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Caitriona NiLaorie – badaczka gender, nierówności i tożsamości płciowej, University of Cork, Irlandia.

Główne panele tematyczne

Główne panele tematyczne obejmują prelekcje, dyskusje oraz warsztaty:

 1. Polityki równości i różnorodności – znaczenie w rozwoju środowisk akademickich i pozaakademickich, rozwoju karier oraz dobrostanu indywidualnego i społecznego. Dyskusja panelowa osób odpowiedzialnych za realizację planów równości w uczelniach (21.03) oraz warsztaty na temat planów równości płci (22.03).
 2. Badania dotyczące polityk równości i różnorodności oraz dobrostanu – znaczenie, kierunki i możliwości metodologiczne. Dyskusja panelowa z udziałem badaczy i badaczek (21.03), sesja posterowa oraz prezentacje dotyczące problematyki równości przygotowane przez młodych naukowców i naukowczynie (22.03).
 3. Edukacja i promocja równości i różnorodności w środowiskach akademickich i pozaakademickich. Prezentacje oraz warsztaty, w tym z udziałem studentów i studentek (22.03).
 4. Bezpieczeństwo dla różnorodności – interwencje i profilaktyka. Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek podmiotów interwencji w uczelniach (21.03), warsztaty – wymiana doświadczeń (22.03).

Panele tematyczne uzupełniające (22.03)

 1. Język inkluzyjny a promocja i rozwój różnorodności w środowiskach akademickich i pozaakademickich oraz w edukacji.
 2. Różnorodność etniczna i narodowa w środowisku akademickim i w środowisku lokalnym.
 3. Polityki równości i różnorodności w środowisku pozaakademickim – środowiska lokalne i organizacje biznesowe – dobre praktyki (22.03).
 4. Tworzenie i implementacja polityk równości w sojuszach i konsorcjach akademickich – w kierunku uwspólnienia i kooperacji w ramach Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki oraz Transform4Europe.

Patronaty

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prezydent Miasta Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Finansowanie

Inicjatywa uzyskała dofinansowanie ze środków projektu „Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity GEPARD”. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego – współorganizatora Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Informacje 

Kiedy? 21–22 marca 2024 roku

Gdzie? Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4

Dla kogo? Wydarzenie ma zasięg międzynarodowy i jest otwarte dla osób zainteresowanych tematyką różnorodności i równości

Forma: stacjonarna

Opłaty: udział w konferencji jest bezpłatny

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z instytucjami, w tym z Urzędem Miasta Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią

Ścieżki tematyczne w ramach EMNK 2024:

 • zdrowie i jakość życia,
 • innowacje społeczne.

Wydarzenie realizowane jest w paśmie Miasto-Region-Akademia w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

 • dobre zdrowie i jakość życia,
 • równość płci,
 • mniej nierówności,
 • zrównoważone miasta i społeczności,
 • pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

return to top