Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia 2023

08.09.2023 - 15:16, aktualizacja 05.10.2023 - 13:42
Redakcja: OO

Od 18 do 20 października 2023 roku odbywać się będzie Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia. To już II edycja wydarzenia, które gromadzi osoby zainteresowane zagadnieniami dotyczącymi systemów zapewniania jakości kształcenia, monitorowania jakości kształcenia, akredytacji, umiędzynarodowienia kształcenia, rozwoju kompetencji dydaktycznych i kształcenia zdalnego. Naszym celem jest umożliwienie uczestnikom i uczestniczkom kongresu wymiany doświadczeń oraz zachęcanie do podejmowania wspólnych inicjatyw w ramach Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki.

Program

Dzień I

Spotkania wspólnot uczących się

Tematem spotkań będzie doskonalenie kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia oraz osób wspierających administracyjnie ich jakościową realizację, w tym kompetencji związanych z racjonalizacją procedury weryfikacji efektów uczenia się, modernizacją narzędzi do projektowania i realizacji zajęć, wdrażaniem nowoczesnych metod dydaktycznych sprzyjających indywidualizacji kształcenia, analizą dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia w świetle oceny PKA oraz problematyką tworzenia i modyfikacji nowoczesnych programów studiów.

Na spotkania zapraszamy wszystkich tych, którzy na uczelni, jej konkretnych wydziałach i kierunkach, są odpowiedzialni za projektowanie, realizację, ocenę i doskonalenie dydaktyki akademickiej.

Dzień II

Wyzwania kształcenia uniwersyteckiego w zmieniającej się rzeczywistości

Inauguracja II edycji Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia

Współcześnie wszyscy doświadczamy wpływu sztucznej inteligencji na proces uczenia się oraz dobór metod weryfikacji osiągania efektów nauczania. Za konieczne uznajemy więc włączenie osiągnięć technologicznych, zwłaszcza tych w zakresie sztucznych sieci neuronowych, do różnych obszarów kształcenia uniwersyteckiego. Dyskusja ekspercka, którą zaplanowano na drugi dzień kongresu,  będzie okazją do podjęcia próby wypracowania kierunków i sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji w kształceniu uniwersyteckim.

W pozostałych panelach dyskusyjnych będą również poruszane istotne kwestie, uczestnicy i uczestniczki wydarzenia będą rozmawiać między innymi o powszechnym w różnych instytucjach Unii Europejskiej mechanizmie poświadczania osiągania efektów uczenia się zorientowanego na konkretne praktyczne umiejętności. Opracowanie systemu umożliwiającego wydawanie mikropoświadczeń może być remedium na zmieniające się potrzeby osób uczących się, zwłaszcza uczących się przez całe życie. Istotnym wyzwaniem w zakresie organizacji kształcenia pozostają wciąż kwestie związane z akredytacjami PKA. Wymienienie się dobrymi praktykami przez ekspertów zajmujących się procedurami akredytacyjnymi pozwoli na wzmocnienie kompetencji w tym zakresie osób dbających o doskonalenie jakości kształcenia w szkołach wyższych.

W drugim dniu kongresu zaplanowano również spotkania osób – pracowników i pracowniczek siedmiu katowickich uczelni – zajmujących się organizacją kształcenia i doskonaleniem jego jakości. Dyskusje w gronie specjalistów i specjalistek będą sprzyjać pogłębianiu współpracy oraz wymianie dobrych praktyk.

Dzień III

Edukacja dla pokoju – doświadczenia międzynarodowe

W trzecim dniu kongresu będzie mieć miejsce prezentacja działań, które instytucje konsorcjum podejmują lub mogą podjąć czy też zintensyfikować w przyszłości w celu podniesienia jakości kształcenia we współpracy międzynarodowej. Dotyczy to zarówno współpracy badawczo-dydaktycznej zmierzającej do zapewniania wysokiej jakości kształcenia, wdrażania nowoczesnych rozwiązań metodycznych, jak i możliwości ubiegania się o międzynarodowe akredytacje i wynikające z tego korzyści. Tematem przewodnim będzie edukacja dla pokoju, rozumiana szeroko – jako kształcenie do dialogu, otwartości, tolerancji, mądrego sąsiedztwa. Odbędą się także prezentacje rezultatów intelektualnych wypracowanych w ramach współpracy konsorcjów międzynarodowych, przedstawione zostaną na przykład projekty realizowane w ramach programów Erasmus+, NAWA i EOG oraz projekty finansowane z Funduszy Wyszehradzkich. Zaplanowano również spotkania o charakterze szkoleniowym poświęcone skutecznemu aplikowaniu o międzynarodowe granty dydaktyczne lub badawcze mające wpływ na jakość kształcenia.

Sesja posterowa

Narzędzia, metody, sieci współpracy dydaktycznej

Na posterach zaprezentowane zostaną wyniki projektów prowadzonych przez uczelnie konsorcjum we współpracy z partnerami zagranicznymi. Część rezultatów ma charakter praktyczny, są to – opublikowane w otwartym dostępie – różnego rodzaju narzędziowniki i materiały dydaktyczne gotowe do wykorzystania w dydaktyce akademickiej. Rezultatem badań prowadzonych przez zespoły projektowe są też raporty i rekomendacje dotyczących różnorodnych aspektów współczesnej dydaktyki akademickiej. Prezentacja sieci współpracujących w ramach poszczególnych projektów może być okazją do nawiązania kontaktów z nowymi partnerami zagranicznymi.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie: iceq.pl/program-ii-edycja.

Organizatorzy

Organizatorami Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia są uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
 • Politechnika Śląska,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Patronaty i partnerzy

Patronaty honorowe nad kongresem objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Wojewoda Śląski,
 • Marszałek Województwa Śląskiego,
 • Prezydent Miasta Katowice,
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • Polska Komisja Akredytacyjna,
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
 • EuroScience.

Partnerzy:

 • Województwo Śląskie,
 • Miasto Katowice,
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Patronaty medialne:

 • Radio ESKA,
 • Forum Akademickie,
 • Perspektywy.

plakat promujący Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia

return to top