Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

10.07.2023 - 13:24, aktualizacja 06.09.2023 - 09:47
Redakcja: OO

Po raz drugi odbędzie się wspólna inauguracja roku akademickiego organizowana przez katowickie uczelnie publiczne tworzące Konsorcjum Akademickie Katowice Miasto Nauki.

Nazwa uroczystości „Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 – Rok Nauki w Województwie Śląskim” nawiązuje do ogłoszenia przez Sejmik Województwa Śląskiego rok 2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim.

Ceremonia odbędzie się 29 września 2023 roku o godz. 16.00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zostanie poprzedzona uroczystym przemarszem orszaków rektorskich ulicami miasta w towarzystwie zespołów folklorystycznych, a zwieńczona koncertem.

Program części oficjalnej

 • Uroczysty przemarsz orszaków rektorskich
 • Rozpoczęcie uroczystości
 • Przemówienia inauguracyjne rektorów
 • Immatrykulacja i ślubowanie doktorantów
 • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Tadeusza Sławka „Andante moderato”. Melancholia Akademii

Oprawa artystyczna części oficjalnej:

 • Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”,
 • Akademicki Chór Politechniki Śląskiej,
 • „Niemy” Chór Uniwersytetu Śląskiego,
 • Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Program koncertu

Léon Boëllmann – Suita gotycka – wykonanie Władysław Szymański

Chorał
Menuet gotycki
Modlitwa
Toccata

Stanisław Moniuszko – Uwertura koncertowa „Bajka”

Stanisław Moniuszko – Uwertura do opery „Halka”

Stanisław Moniuszko – Mazur z opery „Halka”

Wojciech Kilar – Suita z filmu „Pan Tadeusz”

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

Dyryguje Néstor Bayona

Rejestracja

Udział w uroczystości należy zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 22 września 2023 roku.

Klauzula informacyjna RODO

Organizatorzy

Organizatorem inauguracji jest Konsorcjum Akademickie – Katowice Miasto Nauki (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach), Miasto Katowice, Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Patronat i partnerzy

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Minister Sportu i Turystyki,
 • Minister Zdrowia.

Partnerem wydarzenia jest:

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Partnerem instytucjonalnym jest:

 • Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Dostępność dla wszystkich

Na miejsce Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 – Rok Nauki w Województwie Śląskim wybrano budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR), który spełnia najwyższe standardy dostępności architektonicznej. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi nie powinny napotkać tam na trudne do pokonania bariery.

W celu zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi zastosowano najnowocześniejsze technologie asystujące.

piktogram: osoba poruszająca się na wózku piktogram: tłumaczenia na język migowy dłonie ze stykającymi się w okrąg palcem wskazującym i kciukiem/pictogram: translation to sign language, hands with a forefinger and a thumb forming a circle together piktogram: napis CC

Dojazd i parkowanie

W przestrzeni Strefy Kultury, w której znajduje się budynek NOSPR, dostępne są parkingi z wyraźnie oznaczonymi miejscami parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te usytuowane są w najbliższej możliwej odległości od wejścia głównego. Parkowanie na nich jest nieodpłatne dla osób do tego uprawnionych.

W uzasadnionych sytuacjach organizator wydarzenia daje możliwość podwiezienia samochodem osoby z niepełnosprawnością pod same drzwi wejściowe. Samochody prosimy jednak pozostawiać na wyznaczonych do tego celu miejscach parkingowych.

Droga prowadząca z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych do wejścia do budynku jest utwardzona i pozbawiona skokowych różnic poziomów.

W miejsce wydarzenia można dostać się komunikacją publiczną. Najbliższy przystanek autobusowy nazywa się „Strefa Kultury NOSPR” i znajduje się bardzo blisko głównego wejścia do budynku.

Strefa wejścia i komunikacja w budynku

Wejścia do budynku są dostępne z poziomu chodnika. Do budynku prowadzą drzwi obrotowe otwierające się samoczynnie. Osoby, które mają taką potrzebę mogą też wejść tradycyjnymi drzwiami otwieranymi wahadłowo.

Powierzchnie kondygnacji są płaskie, bez różnic poziomów. Komunikację pionową dla publiczności zapewniają windy przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach. Na widowni przewidziane są miejsca dla osób na wózkach.

Infrastruktura

Obiekt wyposażony jest w toalety dostosowane do użytkowników z niepełnosprawnościami. W budynku dostępny jest pokój dla matek karmiących, w którym można też komfortowo przewinąć niemowlę.

Dostępność komunikacyjna

Głównym językiem wydarzenia jest język polski.

W trakcie wydarzenia możliwe będzie korzystanie z wykonywanych na żywo napisów w języku polskim i angielskim.

Rekomendujemy skorzystanie z poniższych linków, by wyświetlić napisy na własnym urządzeniu mobilnym:

Organizator zapewnia tłumaczenie na Polski Język Migowy.

W sali koncertowej NOSPR jest bardzo dobra akustyka, ale dostępne są też systemy wspomagające słyszenie w aparatach słuchowych. Prosimy o wcześniejsze zasygnalizowanie organizatorom potrzeby skorzystania z takiego systemu.

Dostępna pomoc

Uczestników po wejściu powitają osoby, które odpowiedzą na wszelkie dodatkowe pytania związane z dostępnością wydarzenia.

Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024. Treść plakatu dostępna w notce

Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

return to top