Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Myśl Myśliwskiego!…”

08.02.2016 - 13:47, aktualizacja 05.11.2019 - 11:19
Redakcja: admin

Od 28 do 29 listopada 2016 r. w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Myśl Myśliwskiego!…”.

Celem spotkania ma być przede wszystkim namysł nad miejscem Wiesława Myśliwskiego w polskim modernizmie oraz nad relacją powieści i dramatów do innych utworów umieszczanych w „nurcie chłopskim” (np. J. Kawalca, M. Pilota czy T. Nowaka), także pisarzy młodszych pokoleń (np. E. Redlińskiego, Z. Oryszyn czy A. Muszyńskiego). Uczestnicy konferencji spróbują zreinterpretować utwory Myśliwskiego oraz wpisać jego, ciągle niedokończony i zaskakujący również formalnymi rozwiązaniami (np. narracja i gatunkowa specyfikacja „Traktatu o łuskaniu fasoli” czy określanie przez krytykę literacką „Kamienia na kamieniu” jako „jedynej spełnionej epopei chłopskiej”) dorobek w historycznoliteracki porządek. Wśród poruszanych kwestii ma się znaleźć ponadto refleksja nad filmowymi adaptacjami powieści Myśliwskiego i teatralnymi realizacjami jego dramatów, a także namysł nad związkiem twórczości Myśliwskiego z „literaturą małych ojczyzn” oraz świata przedstawionego jego utworów ze sztukami plastycznymi czy dyskursywnymi wypowiedziami autora „Kamienia na kamieniu” (gł. w wywiadach) na temat literatury.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ.

Program konferencji (plik pdf)

return to top