Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

[ONLINE] Spotkanie z Cariną Damm

01.03.2021 - 09:01, aktualizacja 04.03.2021 - 18:40
Redakcja: OO

Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich Uniwersytetu Śląskiego organizuje spotkanie z Cariną Damm. Wykład będzie dotyczył poligamii i konkubinatu jako narzędzi w polityce matrymonialnej skandynawskich elit w epoce wikingów. Jak wskazują przykłady odnotowane w skandynawskich sagach, oba narzędzia okazywały się przydatne w kreowaniu politycznych sojuszy i podtrzymywaniu społecznego statusu rządzących. Znaczenie obu praktyk dobrze obrazują między innymi dynastyczne relacje słowiańsko-skandynawskie w X i XI wieku, które zostaną omówione w czasie wykładu.

Carina Damm to doktorantka w Instytucie Historii i Kultury Europy Wschodniej im. G. Leibnitza Uniwersytetu w Lipsku i stypendystka Fundacji Fryderyka-Christiana Lessera, która pracuje nad dysertacją poświęconą literackiemu wizerunkowi Słowian w literaturze średniowiecznej Skandynawii.

Wykład odbędzie się na platformie MS Teams. Aby wziąć w nim udział, należy wysłać wiadomość na adres: cbns@us.edu.pl. Przed wykładem zostanie wysłany link do spotkania.

tekst na plakacie: The Centre for Nordic and Old English Studies at the Faculty of Humanities of the University of Silesia in Katowice has the honor to invite you to the lecture by Carina Damm (The Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe) entiled „Raiding for Love – Patterns of Polygyny among the Eastern Vikings”. The meeting will be held on Wednesday, 17 March 2021, at 5:00 PM (CET) / 4:00 PM (GMT). The meeting is open to the public and wil be held online via MS Teams. If you would like to attend, please contact us via e-mail at cbns@us.edu.pl MS Teams meeting details will be sent to all attendees prior to the meeting. Event website: facebook.com/CBNiSUS

Grafika promująca spotkanie z Cariną Damm

return to top