Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

[ONLINE] XIII międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

25.06.2021 - 11:16, aktualizacja 10.10.2021 - 09:16
Redakcja: wcyg
Tagi: e-learning

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego organizuje XIII międzynarodową konferencję naukową pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” – DLCC2021 („Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”). Tematem tegorocznego spotkania, które odbędzie się w formie online, będzie „E-learning w czasach pandemii COVID-19” („E-learning in COVID-19 pandemic time”). Patronat nad konferencją objął rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

W ramach wydarzenia zostanie przedstawiony aktualny stan badań dotyczący zalet i wad nauczania e-learningowego na wszystkich szczeblach kształcenia. Omówione zostaną również dostępne oraz nadal rozwijane narzędzia informatyczne, służące jako pomoc dydaktyczna.

Celem konferencji jest przyjrzenie się wyzwaniom związanym z e-learningiem oraz próba znalezienia odpowiedzi na wciąż nierozwiązane zagadnienia, m.in. obejmujące efektywność e-learningu w rozwijaniu kompetencji kluczowych czy skuteczność współczesnych narzędzi w nauczaniu zdalnym. Poruszone zostaną także kwestie teoretyczne oraz metodyczne nauczania e-learningowego na różnych etapach edukacji z rozróżnieniem na przedmioty humanistyczne i przyrodniczo-metodyczne. Konferencja będzie też okazją do pochylenia się nad etycznymi i formalno-prawnymi aspektami nauczania na odległość oraz nad pomocą dostępną w terapii i edukacji uczniów z niepełnosprawnościami. Ważnym punktem spotkania będzie również temat współpracy międzynarodowej w projektach kreujących wspólną przestrzeń informacyjno-edukacyjną.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie konferencji: www.dlcc.us.edu.pl.

return to top