Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

„Pomiędzy Naukami” – ogólnopolska konferencja dla młodych naukowców

13.09.2018 - 16:15, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

W piątek 14 września 2018 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pomiędzy Naukami” organizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Spotkanie skierowane do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, których badania związane są z dziedzinami nauk matematyczno-przyrodniczych, miało umożliwić im prezentację wyników prac własnych, wymianę doświadczeń oraz zachęcić do kontynuowania kariery naukowej.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji dla młodych naukowców. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

W otwarciu konferencji udział wziął prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

Program spotkania obejmował prezentacje w sekcjach, sesję posterową oraz trzy wykłady plenarne. Zagadnienia związane z „Luminogennymi i fluorogennymi próbnikami do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu” przedstawił dr hab. prof. PŁ Radosław Podsiadły z Politechniki Łódzkiej, temat „Application of HPLC in study of the resistance od helminths” omówił dr Vladimír Kubíček z Uniwersytetu Karola w Pradze, natomiast wystąpienie dr. Arkadiusza Bubaka z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Uniwersytetu Śląskiego dotyczyło „Siły atomu”.

Program konferencji dostępny jest na stronie: www.pomiedzynaukami.us.edu.pl.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top