Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Seminarium „Dwujęzyczność uniwersytetu. Genealogia kryzysu kształcenia kierunkowego. Propozycja wyjściowa”

14.01.2022 - 10:10, aktualizacja 17.01.2022 - 10:58
Redakcja: OO

Od ponad roku trwają prace nad przygotowaniem i wdrożeniem nowej koncepcji studiów. Członkowie wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będą mogli śledzić postępy tego przedsięwzięcia i uczestniczyć w jego realizacji. Plan komunikacji i konsultacji projektu zakłada m.in.:

  • specjalną część dotyczącą projektu publikowaną w newsletterze dla pracowników i dla studentów, która będzie się ukazywała regularnie (co dwa tygodnie), a zatytułowana będzie „Przyszłość kształcenia uniwersyteckiego”;
  • dostępną w intranecie stronę internetową zawierającą informacje o założeniach, postępach i rozwiązaniach wypracowanych w ramach prac projektowych;
  • otwarte seminarium organizowane co dwa–trzy tygodnie na temat systemowych podstaw koncepcji nowych studiów w Uniwersytecie Śląskim.

Uczestnicy seminarium będą rozważali takie pytania, jak: czym powinno być kształcenie uniwersyteckie dziś, czyli w przyszłości, która da się objąć naszą odpowiedzialną refleksją i działaniem?, czym powinno być w swojej treści i funkcji oraz jakie metody sprzyjają temu, aby wszystkie strony procesu edukacji – studenci, nauczyciele, wspólnoty, do których należą, pracodawcy – odniosły z niego większą korzyść?

Przez „kształcenie uniwersyteckie” należy rozumieć przemyślany wpływ, jaki może wywierać złożony i rozległy system nauki akademickiej oraz oparta na nim bogata oferta kształcenia w Uniwersytecie na kierunkowe efekty uczenia się, czyniąc kierunkowe kształcenie uniwersyteckie unikatowym i efektywniejszym dla absolwentów w ich pracy i życiu.

Podstawowymi fundamentami projektu studiów licencjackich są: systemowe i celowe powiązanie kształcenia kierunkowego z uniwersyteckim kształceniem interdyscyplinarnym oraz istotne upodmiotowienie studenta w zakresie tworzenia przez niego indywidualnego programu studiów.

Pierwsze seminarium odbędzie się w czwartek 20 stycznia 2022 roku o godz. 16.00 w formule zdalnej. Transmisja będzie dostępna na kanale UŚ na platformie YouTube.

Seminarium rozpocznie wystąpienie otwierające rektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka „Dwujęzyczność uniwersytetu. Genealogia kryzysu kształcenia kierunkowego. Propozycja wyjściowa”, które będzie podstawą dyskusji uczestników seminarium.

Seminarium „Dwujęzyczność uniwersytetu. Genealogia kryzysu kształcenia kierunkowego. Propozycja wyjściowa”

return to top