Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Spotkanie informacyjne pt. „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej”

19.02.2020 - 09:46, aktualizacja 02.03.2020 - 12:41
Redakcja: OO
Tagi: NAWA, współpraca międzynarodowa, wymiana akademicka

Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej”. Spotkanie, które poprowadzą przedstawiciele NAWA, odbędzie się w auli im. Kazimierza Popiołka. W inauguracji udział wezmą rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz zastępca dyrektora NAWA Agnieszka Stefaniak-Hrycko.

Główną rolą NAWA jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja jest odpowiedzialna za prowadzenie długofalowej polityki na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. poprzez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Celem wydarzenia będzie zaprezentowanie oferty programowej NAWA, w tym m.in. programów: PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Polskie Powroty, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Welcome to Poland, STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Udział w spotkaniu jest możliwy tylko dla zarejestrowanych uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

Przed rozpoczęciem wydarzenia zaplanowano spotkanie władz UŚ oraz przedstawicieli śląskich uczelni z zastępcą dyrektora NAWA Agnieszką Stefaniak-Hrycko. Udział w nim wezmą: rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ, a także dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Zenon Gajdzica, prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ. Zaproszenie na spotkanie przyjął również rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Spotkanie informacyjne będzie transmitowane przez Telewizję internetową Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

return to top